4. Sınıf Ocak Ayı Deneme Sınavı

Bu sayfamızda ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik, 2022-2023 eğitim/öğretim yılı için, yeni nesil sorulardan oluşan aralık/ocak ayı deneme sınavı sorularını bulabilir ve pdf olarak indirebilirsiniz.

4. sınıf ocak deneme sınavı MEB tarafından yayınlanan 4. sınıf güncel müfredat kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

4. Sınıf Ocak Ayı Deneme Sınavı Soru Dağılımı:

  • Türkçe: 12 soru
  • Matematik: 12 soru
  • Fen Bilimleri: 10 soru
  • Sosyal Bilgiler: 10 soru
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 8 soru
  • İngilizce: 8 soru

4. Sınıf Aralık/Ocak Deneme Soruları

Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız

[accordions]
[accordion title=”4. Sınıf Ocak Ayı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı” load=”hide”]

4. Sınıf Ocak Ayı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Tablosu:

4. Sınıf Ocak Ayı Deneme Sınavı Türkçe Soruları Cevapları

1-D2-C3-C4-D5-D6-D
7-A8-C9-B10-C11-A12-B

4. Sınıf Ocak Ayı Deneme Sınavı Matematik Soruları Cevapları

1-B2-C3-D4-C5-A6-B
7-D8-A9-A10-C11-C12-D

4. Sınıf Ocak Ayı Deneme Sınavı Fen Bilimleri Soruları Cevapları

1-D2-A3-C4-D5-A
6-C7-A8-B9-C10-B

4. Sınıf Ocak Ayı Deneme Sınavı Sosyal Bilgiler Soruları Cevapları

1-B2-D3-C4-A5-C
6-A7-D8-A9-C10-B

4. Sınıf Ocak Ayı Deneme Sınavı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları Cevapları

1-C2-A3-D4-C
5-B6-D7-C8-B

4. Sınıf Ocak Ayı Deneme Sınavı İngilizce Soruları Cevapları

1-B2-A3-B4-A
5-D6-C7-A8-A

[/accordion]
[accordion title=”4. Sınıf Ocak Ayı Deneme Sınavı Kazanımları” load=”hide”]

4. Sınıf Ocak Ayı Deneme Sınavı Kazanım Tablosu:

4. Sınıf Ocak Ayı Deneme Türkçe Kazanımları

1.T.4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
2.T.4.3.17. Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
3.T.4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
4.T.4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
5.T.4.3.10. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler.
6.T.4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.
7.T.4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
8.T.4.3.31. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
9.T.4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
10.T.4.3.15. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
11.T.4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
12.T.4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar.

4. Sınıf Ocak Ayı Deneme Matematik Kazanımları

1.M.4.1.4.6. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer.
2.M.4.1.4.2. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.
3.M.4.1.4.3. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.
4.M.4.1.4.6. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer.
5.M.4.1.4.6. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer.
6.M.4.1.4.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar.
7.M.4.1.4.6. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer.
8.M.4.1.4.1 Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar.
9.M.4.1.4.5. En çok iki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
10.M.4.1.4.3. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.
11.M.4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.
12.M.4.1.4.3. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.

4. Sınıf Ocak Ayı Deneme Fen Bilimleri Kazanımları

1.F.4.1.1.1. Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.
2.F.4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar.
3.F.4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
4.F.4.3.2.3. Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir.
5.F.4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar.
6.F.4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder.
7.F.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.
8.F.4.2.1.5. Alkol ve sigara kullanımının insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin farkına varır.
9.F.4.3.2.2. Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeder.
10.F.4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar.

4. Sınıf Ocak Ayı Deneme Sosyal Bilgiler Kazanımları

1.SB.4.2.4. Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar.
2.SB.4.2.1. Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar.
3.SB.4.3.6. Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar.
4.SB.4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.
5.SB.4.2.3. Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır.
6.SB.4.3.2. Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer.
7.SB.4.2.4. Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar.
8.SB.4.3.5. Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
9.SB.4.3.4. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır.
10.SB.4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır.

4. Sınıf Ocak Ayı Deneme Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanımları

1.4.1.4. Sübhaneke duasını okur, anlamını söyler.
2.4.1.2. Tekbir ve salavatı söyler.
3.4.1.1. Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır.
4.4.1.1. Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır.
5.4.2.3. Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar.
6.4.2.1. İslam’ın inanç esaslarını sıralar.
7.4.2.3. Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar.
8.4.2.2. İslam’ın şartlarını söyler.

4. Sınıf Ocak Ayı Deneme İngilizce Kazanımları

1.Students will be able to talk about their daily routines.
2.Students will be able to talk about their daily routines.
3.Students will be able to talk about their daily routines.
4.Students will be able to talk about their daily routines.
5.Students will be able to talk about the time.
6.Students will be able to talk about the time.
7.Students will be able to talk about the time.
8.Students will be able to talk about the time.

[/accordion][/accordions]

Önceki Deneme SınavıSonraki Deneme Sınavı
4. Sınıf Aralık Deneme4. Sınıf Mart Deneme
Ayrıca 4. Sınıf Deneme Sınavları sayfasını da incelemenizi tavsiye ederiz.