4. Sınıf Mart Ayı Deneme Sınavı

Bu sayfamızda ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik, 2022-2023 eğitim/öğretim yılı için, yeni nesil sorulardan oluşan şubat/mart ayı deneme sınavı sorularını bulabilir ve pdf olarak indirebilirsiniz.

4. sınıf mart deneme sınavı MEB tarafından yayınlanan 4. sınıf güncel müfredat kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

4. Sınıf Mart Ayı Deneme Sınavı Soru Dağılımı:

  • Türkçe: 12 soru
  • Matematik: 12 soru
  • Fen Bilimleri: 10 soru
  • Sosyal Bilgiler: 10 soru
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 8 soru
  • İngilizce: 8 soru

4. Sınıf Mart Deneme Soruları

Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız

4. Sınıf Mart Ayı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı

4. Sınıf Mart Ayı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Tablosu:

4. Sınıf Mart Ayı Deneme Sınavı Türkçe Soruları Cevapları

1-B2-C3-C4-D5-C6-B
7-D8-B9-A10-B11-C12-A

4. Sınıf Mart Ayı Deneme Sınavı Matematik Soruları Cevapları

1-C2-A3-D4-B5-B6-D
7-A8-C9-A10-C11-C12-B

4. Sınıf Mart Ayı Deneme Sınavı Fen Bilimleri Soruları Cevapları

1-B2-B3-A4-C5-D
6-C7-C8-C9-A10-D

4. Sınıf Mart Ayı Deneme Sınavı Sosyal Bilgiler Soruları Cevapları

1-D2-B3-C4-B5-B
6-D7-B8-A9-C10-C

4. Sınıf Mart Ayı Deneme Sınavı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları Cevapları

1-B2-C3-A4-C
5-D6-C7-B8-D

4. Sınıf Mart Ayı Deneme Sınavı İngilizce Soruları Cevapları

1-A2-B3-D4-A
5-D6-B7-C8-C


4. Sınıf Mart Ayı Deneme Sınavı Kazanımları

4. Sınıf Mart Ayı Deneme Sınavı Kazanım Tablosu:

4. Sınıf Mart Ayı Deneme Türkçe Kazanımları

1.T.4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
2.T.4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
3.T.4.3.17. Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
4.T.4.3.10. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler.
5.T.4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır.
6.T.4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
7.T.4.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.
8.T.4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
9.T.4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar.
10.T.4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
11.T.4.3.10. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler.
12.T.4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler.

4. Sınıf Mart Ayı Deneme Matematik Kazanımları

1.M.4.1.4.1 Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar.
2.M.4.1.4.6. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer.
3.M.4.1.4.6. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer.
4.M.4.1.5.1. Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.
5.M.4.1.5.3. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’e zihinden böler.
6.M.4.1.5.5. Çarpma ve bölme arasındaki ilişkiyi fark eder.
7.M.4.1.5.6. Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer.
8.M.4.1.5.8. Aralarında eşitlik durumu olmayan iki matematiksel ifadenin eşit olması için yapılması gereken işlemleri açıklar.
9.M.4.1.5.4. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
10.M.4.1.5.5. Çarpma ve bölme arasındaki ilişkiyi fark eder.
11.M.4.1.6.2. Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar.
12.M.4.1.6.1. Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir.

4. Sınıf Mart Ayı Deneme Fen Bilimleri Kazanımları

1.F.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.
2.F.4.3.2.3. Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir.
3.F.4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
4.F.4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.
5.F.4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar.
6.F.4.3.2.2. Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeder.
7.F.4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır.
8.F.4.4.5.1. Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar.
9.F.4.4.4.1. Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar.
10.F.4.4.3.1. Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır.

4. Sınıf Mart Ayı Deneme Sosyal Bilgiler Kazanımları

1.SB.4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.
2.SB.4.5.1. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar.
3.SB.4.3.2. Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer.
4.SB.4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.
5.SB.4.2.4. Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar.
6.SB.4.4.1. Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır.
7.SB.4.4.5. Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır.
8.SB.4.4.4. Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir.
9.SB.4.4.3. Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır.
10.SB.4.3.5. Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

4. Sınıf Mart Ayı Deneme Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanımları

1.4.3.1. Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder.
2.4.2.2. İslam’ın şartlarını söyler.
3.4.2.1. İslam’ın inanç esaslarını sıralar.
4.4.2.3. Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar.
5.4.2.4. Âmentü duasını okur, anlamını söyler.
6.4.3.1. Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder.
7.4.1.3. Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir.
8.4.3.2. İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur.

4. Sınıf Mart Ayı Deneme İngilizce Kazanımları

1.Students will be able to talk about their daily routines.
2.Students will be able to talk about possessions.
3.Students will be able to talk about possessions.
4.Students will be able to understand and follow simple instructions.
5.Students will be able to talk about locations of objects.
6.Students will be able to ask and answer simple clarification questions.
7.Students will be able to talk about other people’s jobs and likes in simple conversations.
8.Students will be able to talk about other people’s jobs and likes in simple conversations.

Önceki Deneme SınavıSonraki Deneme Sınavı
4. Sınıf Ocak Deneme4. Sınıf Nisan Deneme
Ayrıca 4. Sınıf Deneme Sınavları sayfasını da incelemenizi tavsiye ederiz.

Yorum yapın