4. Sınıf Nisan Ayı Deneme Sınavı

Bu sayfamızda ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik, 2022-2023 eğitim/öğretim yılı için, yeni nesil sorulardan oluşan mart/nisan ayı deneme sınavı sorularını bulabilir ve pdf olarak indirebilirsiniz.

4. sınıf nisan deneme sınavı MEB tarafından yayınlanan 4. sınıf güncel müfredat kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

4. Sınıf Nisan Ayı Deneme Sınavı Soru Dağılımı:

  • Türkçe: 12 soru
  • Matematik: 12 soru
  • Fen Bilimleri: 10 soru
  • Sosyal Bilgiler: 10 soru
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 8 soru
  • İngilizce: 8 soru

4. Sınıf Nisan Deneme Soruları

Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız

4. Sınıf Nisan Ayı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı

4. Sınıf Nisan Ayı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Tablosu:

4. Sınıf Nisan Ayı Deneme Sınavı Türkçe Soruları Cevapları

1-B2-C3-A4-C5-C6-A
7-C8-B9-D10-D11-D12-B

4. Sınıf Nisan Ayı Deneme Sınavı Matematik Soruları Cevapları

1-D2-B3-A4-C5-C6-B
7-B8-D9-A10-D11-A12-C

4. Sınıf Nisan Ayı Deneme Sınavı Fen Bilimleri Soruları Cevapları

1-C2-C3-C4-A5-B
6-D7-B8-C9-B10-C

4. Sınıf Nisan Ayı Deneme Sınavı Sosyal Bilgiler Soruları Cevapları

1-B2-B3-D4-A5-D
6-B7-C8-B9-A10-C

4. Sınıf Nisan Ayı Deneme Sınavı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları Cevapları

1-B2-C3-D4-A
5-B6-C7-A8-D

4. Sınıf Nisan Ayı Deneme Sınavı İngilizce Soruları Cevapları

1-A2-B3-D4-A
5-D6-A7-A8-D


4. Sınıf Nisan Ayı Deneme Sınavı Kazanımları

4. Sınıf Nisan Ayı Deneme Sınavı Kazanım Tablosu:

4. Sınıf Nisan Ayı Deneme Türkçe Kazanımları

1.T.4.3.17. Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
2.T.4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
3.T.4.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
4.T.4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder.
5.T.4.4.19. Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır.
6.T.4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
7.T.4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar.
8.T.4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
9.T.4.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.
10.T.4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler.
11.T.4.3.20. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
12.T.4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır.

4. Sınıf Nisan Ayı Deneme Matematik Kazanımları

1.M.4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır.
2.M.4.1.7.1. Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar.
3.M.4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer.
4.M.4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer.
5.M.4.3.4.1. Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
6.M.4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer.
7.M.4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur.
8.M.4.1.5.6. Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer.
9.M.4.1.7.1. Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar.
10.M.4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir.
11.M.4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır.
12.M.4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer.

4. Sınıf Nisan Ayı Deneme Fen Bilimleri Kazanımları

1.F.4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar.
2.F.4.1.2.2. Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar.
3.F.4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
4.F.4.6.1.2. Yaşam için gerekli olan kaynakların ve geri dönüşümün önemini fark eder.
5.F.4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.
6.F.4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar.
7.F.4.4.5.1. Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar.
8.F.4.4.5.2. Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer.
9.F.4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır.
10.F.4.5.1.1. Geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır.

4. Sınıf Nisan Ayı Deneme Sosyal Bilgiler Kazanımları

1.SB.4.5.3. Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler.
2.SB.4.4.1. Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır.
3.SB.4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır.
4.SB.4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar.
5.SB.4.2.2. Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.
6.SB.4.3.4. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır.
7.SB.4.5.1. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar.
8.SB.4.5.2. Ailesi ve yakın çevresindeki başlıca ekonomik faaliyetleri tanır.
9.SB.4.5.3. Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler.
10.SB.4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir.

4. Sınıf Nisan Ayı Deneme Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanımları

1.4.3.2. İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur.
2.4.3.1. Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder.
3.4.3.3. Fâtiha suresini okur, anlamını söyler.
4.4.2.2. İslam’ın şartlarını söyler.
5.4.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu çevrenin genel özelliklerini açıklar.
6.4.1.2. Tekbir ve salavatı söyler.
7.4.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile büyüklerini tanır.
8.4.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler.

4. Sınıf Nisan Ayı Deneme İngilizce Kazanımları

1.Students will be able to recognize the names of the seasons and clothes in short oral texts.
2.Students will be able to recognize the names of the seasons and clothes in short oral texts.
3.Students will be able to understand short oral texts about weather conditions and clothing.
4.Students will be able to recognize the names of the seasons and clothes in short oral texts.
5.Students will be able to ask and answer questions about other people’s physical characteristics.
6.Students will be able to ask and answer questions about other people’s physical characteristics.
7.Students will be able to describe their friends and other people (family members, teachers, etc.).
8.Students will be able to ask and answer questions about other people’s physical characteristics.

Önceki Deneme SınavıSonraki Deneme Sınavı
4. Sınıf Mart Deneme4. Sınıf Mayıs Deneme
Ayrıca 4. Sınıf Deneme Sınavları sayfasını da incelemenizi tavsiye ederiz.

Yorum yapın