4. Sınıf Mayıs Ayı Deneme Sınavı

Bu sayfamızda MEB tarafından güncellenen müfredat kazanımlarına uygun ilkokul 4. sınıf yeni nesil sorulardan oluşan mayıs ayı deneme sınavı sorularını bulabilir ve indirebilirsiniz.

  • Türkçe: 12 soru
  • Matematik: 12 soru
  • Fen Bilimleri: 10 soru
  • Sosyal Bilgiler: 10 soru
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 8 soru
  • İngilizce: 8 soru

4. Sınıf Mayıs Deneme Soruları

Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız

4. Sınıf Mayıs Ayı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı

4. Sınıf Mayıs Ayı Deneme Sınavı Türkçe Soruları Cevapları

1-D2-C3-A4-B5-B6-C
7-A8-B9-A10-C11-A12-B

4. Sınıf Mayıs Ayı Deneme Sınavı Matematik Soruları Cevapları

1-B2-D3-D4-A5-A6-C
7-A8-B9-B10-D11-A12-D

4. Sınıf Mayıs Ayı Deneme Sınavı Fen Bilimleri Soruları Cevapları

1-C2-D3-C4-C5-C
6-B7-A8-D9-B10-D

4. Sınıf Mayıs Ayı Deneme Sınavı Sosyal Bilgiler Soruları Cevapları

1-B2-C3-B4-D5-A
6-A7-A8-A9-D10-C

4. Sınıf Mayıs Ayı Deneme Sınavı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları Cevapları

1-B2-C3-B4-A
5-D6-B7-C8-D

4. Sınıf Mayıs Ayı Deneme Sınavı İngilizce Soruları Cevapları

1-A2-B3-C4-C
5-A6-B7-D8-A


4. Sınıf Mayıs Ayı Deneme Sınavı Kazanımları

4. Sınıf Mayıs Ayı Deneme Türkçe Kazanımları

1.T.4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
2.T.4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
3.T.4.3.17. Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
4.T.4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
5.T.4.3.10. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler.
6.T.4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır.
7.T.4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
8.T.4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar.
9.T.4.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.
10.T.4.3.4. Metinleri türün özelliklerine uygun biçimde okur.
11.T.4.4.17. Sayıları doğru yazar.
12.T.4.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. T.4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.

4. Sınıf Mayıs Ayı Deneme Matematik Kazanımları

1.M.4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler.
2.M.4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır.
3.M.4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir.
4.M.4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur.
5.M.4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler.
6.M.4.2.2.2. Verilen şeklin doğruya göre simetriğini çizer.
7.M.4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer.
8.M.4.3.5.5. Ton, kilogram, gram ve miligram ile ilgili problemleri çözer.
9.M.4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer.
10.M.4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler.
11.M.4.3.1.4. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı en çok üç işlem gerektiren problemleri çözer.
12.M.4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler.

4. Sınıf Mayıs Ayı Deneme Fen Bilimleri Kazanımları

1.F.4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.
2.F.4.3.2.3. Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir.
3.F.4.4.3.1. Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır.
4.F.4.4.5.1. Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar.
5.F.4.5.1.1. Geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır.
6.F.4.5.2.2. Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini tartışır.
7.F.4.5.4.2. Şiddetli sese sahip teknolojik araçların olumlu ve olumsuz etkilerini araştırır.
8.F.4.5.4.1. Geçmişte ve günümüzde kullanılan ses teknolojilerini karşılaştırır.
9..4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
10.F.4.5.3.2. Işık kirliliğinin, doğal hayata ve gök cisimlerinin gözlenmesine olan olumsuz etkilerini açıklar.

4. Sınıf Mayıs Ayı Deneme Sosyal Bilgiler Kazanımları

1.SB.4.3.6. Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar.
2.SB.4.4.5. Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır.
3.SB.4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir.
4.SB.4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır.
5.SB.4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir.
6.SB.4.7.1. Dünya üzerindeki çeşitli ülkeleri tanıtır.
7.SB.4.2.4. Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar.
8.SB.4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
9.SB.4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır.
10.SB.4.5.3. Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler.

4. Sınıf Mayıs Ayı Deneme Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanımları

1.4.1.1. Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır.
2.4.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu çevrenin genel özelliklerini açıklar.
3.4.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler.
4.4.2.3. Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar.
5.4.3.2. İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur.
6.4.3.1. Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder.
7.4.4.6. Salli ve Barik dualarını okur, anlamını söyler.
8.4.2.2. İslam’ın şartlarını söyler.

4. Sınıf Mayıs Ayı Deneme İngilizce Kazanımları

1.Students will be able to recognize simple words and phrases about food and drinks.
2.Students will be able to understand the offers about their basic needs.
3.Students will be able to recognize simple words and phrases about food and drinks.
4.Students will be able to recognize simple words and phrases about food and drinks.
5.Students will be able to understand the offers about their basic needs.
6.Students will be able to talk about their basic needs and feelings.
7.Students will be able to talk about their basic needs and feelings.
8.Students will be able to recognize simple words and phrases about food and drinks.

Önceki Deneme SınavıSonraki Deneme Sınavı
4. Sınıf Nisan Deneme
Ayrıca 4. Sınıf Deneme Sınavları sayfasını da incelemenizi tavsiye ederiz.

Yorum yapın