4. Sınıf Aralık Ayı Deneme Sınavı

Bu sayfamızda ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik, 2022-2023 eğitim/öğretim yılı için, yeni nesil sorulardan oluşan kasım/aralık ayı deneme sınavı sorularını bulabilir ve pdf olarak indirebilirsiniz.

4. sınıf aralık deneme sınavı MEB tarafından yayınlanan 4. sınıf güncel müfredat kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

4. Sınıf Aralık Ayı Deneme Sınavı Soru Dağılımı:

  • Türkçe: 12 soru
  • Matematik: 12 soru
  • Fen Bilimleri: 10 soru
  • Sosyal Bilgiler: 10 soru
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 8 soru
  • İngilizce: 8 soru

4. Sınıf Kasım/Aralık Deneme Soruları

Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız

4. Sınıf Aralık Ayı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı

4. Sınıf Aralık Ayı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Tablosu:

4. Sınıf Aralık Ayı Deneme Sınavı Türkçe Soruları Cevapları

1-B2-D3-B4-D5-C6-A
7-C8-B9-C10-C11-D12-B

4. Sınıf Aralık Ayı Deneme Sınavı Matematik Soruları Cevapları

1-D2-C3-A4-B5-D6-A
7-B8-B9-D10-C11-B12-C

4. Sınıf Aralık Ayı Deneme Sınavı Fen Bilimleri Soruları Cevapları

1-A2-D3-C4-C5-B
6-D7-A8-C9-D10-D

4. Sınıf Aralık Ayı Deneme Sınavı Sosyal Bilgiler Soruları Cevapları

1-D2-D3-A4-D5-B
6-A7-D8-C9-A10-B

4. Sınıf Aralık Ayı Deneme Sınavı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları Cevapları

1-D2-A3-A4-C
5-B6-B7-D8-C

4. Sınıf Aralık Ayı Deneme Sınavı İngilizce Soruları Cevapları

1-A2-C3-A4-A
5-A6-D7-C8-A


4. Sınıf Aralık Ayı Deneme Sınavı Kazanımları

4. Sınıf Aralık Ayı Deneme Sınavı Kazanım Tablosu:

4. Sınıf Aralık Ayı Deneme Türkçe Kazanımları

1.T.4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler.
2.T.4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
3.T.4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
4.T.4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
5.T.4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
6.T.4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
7.T.4.3.29. Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir.
8.T.4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
9.T.4.3.10. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler.
10.T.4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar.
11.T.4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
12.T.4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar.

4. Sınıf Aralık Ayı Deneme Matematik Kazanımları

1.M.4.1.1.1. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
2.M.4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/küçük sembolü kullanarak sıralar.
3.M.4.1.1.6. Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar.
4.M.4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.
5.M.4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar.
6.M.4.1.2.4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.
7.M.4.1.2.2. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
8.M.4.1.2.3. En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar.
9.M.4.1.3.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.
10.M.4.1.3.3. Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
11.M.4.1.3.4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.
12.M.4.1.2.2. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.

4. Sınıf Aralık Ayı Deneme Fen Bilimleri Kazanımları

1.F.4.1.2.2. Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar.
2.F.4.1.1.1. Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.
3.F.4.1.1.1. Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.
4.F.4.2.1.5. Alkol ve sigara kullanımının insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin farkına varır.
5.F.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.
6.F.4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
7.F.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.
8.F.4.2.1.2. Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğu çıkarımını yapar.
9.F.4.1.2.2. Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar.
10.F.4.2.1.4. İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir.

4. Sınıf Aralık Ayı Deneme Sosyal Bilgiler Kazanımları

1.SB.4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
2.SB.4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar.
3.SB.4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar.
4.SB.4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.
5.SB.4.2.2. Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.
6.SB.4.2.4. Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar.
7.SB.4.2.1. Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar.
8.SB.4.3.2. Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer.
9.SB.4.3.1. Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
10.SB.4.2.2. Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.

4. Sınıf Aralık Ayı Deneme Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanımları

1.4.1.4. Sübhaneke duasını okur, anlamını söyler.
2.4.1.2. Tekbir ve salavatı söyler.
3.4.1.1. Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır.
4.4.1.1. Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır.
5.4.1.2. Tekbir ve salavatı söyler.
6.4.1.1. Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır.
7.4.2.1. İslam’ın inanç esaslarını sıralar.
8.4.1.1. Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır.

4. Sınıf Aralık Ayı Deneme İngilizce Kazanımları

1.Students will be able to talk about their daily routines.
2.Students will be able to talk about nations and nationalities.
3.Students will be able to talk about their daily routines.
4.Students will be able to talk about their daily routines.
5.Students will be able to talk about their daily routines.
6.Students will be able to talk about their daily routines.
7.Students will be able to talk about their daily routines.
8.Students will be able to talk about their daily routines.

Önceki Deneme SınavıSonraki Deneme Sınavı
4. Sınıf Ekim Deneme4. Sınıf Ocak Deneme Sınavı
Ayrıca 4. Sınıf Deneme Sınavları sayfasını da incelemenizi tavsiye ederiz.

Yorum yapın