4. Sınıf Açılar Konu Anlatımı

Bu sayfamızda ilkokul 4. sınıf Matematik dersi MEB tarafından güncellenen yeni müfredat kazanımlarına uygun açının kenarı, köşesi, isimlendirilmesi ve sembolle gösterimi, açıları standart olmayan birimlerle ölçme, açıları standart olan birimlerle ölçme, ölçüsü verilen açıları çizme konu anlatımlarını bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

AÇILAR

Açının Köşesi ve Kenarları

3. sınıf geometride temel kavramlar dersinde başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu açıklığa açı denildiğini öğrenmiştik.

  • A noktası açının köşesidir.
  • AB ve AC ışınları açının kenarı ya da açının kollarıdır

Açının İsimlendirilmesi

Bir açıyı isimlendirirken köşe ve kenarlarındaki noktalardan yararlanırız.

Yukarıda verilen açıyı üç değişik şekilde isimlendirebiliriz.

  • AOB açısı
  • BOA açısı
  • O açısı

Yukarıda verilen açıyı sembollerle gösterelim.

  • AÔB
  • BÔA
  • Ô

Açıları Standart Olmayan Birimlerle Ölçme

Açıları ölçerken çemberlerden yararlanırız. Bir çemberi istediğimiz sayıda dilimlere ayırarak standart olmayan açı ölçme aracı üretebiliriz.

Standart Olmayan Ölçü Birimleri

Ali, Fatma ve Kemal açıları ölçmek için sırasıyla yukarıdaki standart olmayan ölçü birimlerini tasarlıyorlar. Üç arkadaş bu birimleri kullanarak aşağıda verilen ABC açısını ölçüyorlar.

Standart Olmayan Ölçü Birimleriyle Açıları ölçme

Aynı açıyı Ali 1 birim, Fatma 2 birim ve Kemal 4 birim olarak ölçüyor.

Açılar, standart olmayan farklı birimlerle ölçülebilir. Bu durumda ölçme sonuçları birbirinden farklı olacaktır.

Açıları Standart Açı Ölçme Araçlarıyla Ölçme

Açılar bir çemberin 360 dilime bölünmesi sonucu elde edilen standart ölçü birimi ile ölçülürler. Bu ölçü birimine derece denir. Derece, “°” sembolü ile gösterilir.

Açı Ölçme Araçları

Açı Ölçme Araçları

İletki ve gönye açıların ölçülmesinde ve çizilmesinde kullanılan araçlardır. Gönye ile sadece 900, 600, 450 ve 300 açılar ölçülüp çizilebilir. İletki ile tüm açılar ölçülüp çizilebilir.

Aşağıda verilen açıyı iletki ile ölçelim.

1. Aşama: İletkinin merkezinde bulunan noktayı açının köşesi üzerine getirelim.

2. Aşama: Açının bir kolunu iletkinin sıfır noktasına getirelim.

3. Aşama: Sıfır noktasından sayarak açının diğer koluna ulaşalım.

Açı Çeşitleri

Açı Çeşitleri

1. Dik Açı

Dik açının ölçüsü daima 900‘dir. ABC açısı, dik açıdır.

2. Dar Açı

Dik açıdan küçük açılar dar açılardır. Dar açıların ölçüsü daima 900‘den küçüktür. DBC açısı bir dar açıdır.

3. Doğru Açı

Doğru açıların ölçüsü daima 1800‘dir. EBC açısı doğru açıdır.

4. Geniş Açı

Dik açıdan büyük, doğru açıdan küçük açılara geniş açı denir. Geniş açıların ölçüsü 1800 ile 900 arasındadır. FBC açısı geniş açıdır.

Ölçüsü Verilen Açıyı Çizme

İletki kullanarak 600 bir açı çizelim.

1. Aşama

İlk olarak, bir nokta işaretleyip noktayı L harfiyle isimlendirelim.

2. Aşama

L noktasından istediğimiz yöne doğru bir ışın çizelim.

3. Aşama

İletkimizin merkezini L noktasına yerleştirelim. Kalemimizle 600‘yi işaretleyelim.

4. Aşama

L noktasından işaretlediğimiz K noktasına doğru bir ışın çizip açımızı tamamlayalım.

Önceki Konu AnlatımıSonraki Konu Anlatımı
Düzlem Simetri
Açılar Konusunu Pekiştirelim

4. Sınıf Açılar Kazanımları

M.4.2.3. Geometride Temel Kavramlar

Terimler veya kavramlar: düzlem, dar açı, dik açı, geniş açı, doğru açı
M.4.2.3.2.Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir.
M.4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar.
M.4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler.
a) Dik açı referans alınarak karşılaştırma yapılır.
b) Geniş açı modelleri incelenirken doğru açıdan büyük olmamalarına dikkat edilir.
M.4.2.3.5. Standart açı ölçme araçları kullanarak ölçüsü verilen açıyı oluşturur.
a) Açı ölçmeye yarayan araçların (iletki, gönye vb.) yardımıyla açının, bir ışının başlangıç noktası etrafında döndürülmesi ile oluştuğu fark ettirilir.
b) Aynı ölçüye sahip açıların duruşlarındaki farklılığın, açının ölçüsünde etkili olmadığı vurgulanır.

4. Sınıf Açı Etkinlikleri


Açı Çeşitleri Posteri İçin Tıklayınız


Ayrıca 4. Sınıf Matematik Konu Anlatımları sayfasını da incelemenizi tavsiye ederiz.

Yorum yapın