3. Sınıf Geometride Temel Kavramlar Konu Anlatımı

Bu sayfamızda MEB tarafından güncellenen yeni müfredata uygun ilkokul 3. sınıf matematik dersi geometride temel kavramlar; nokta, doğru, doğru parçası, ışın ve açı konu anlatımını bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

GEOMETRİDE TEMEL KAVRAMLAR

Geometrinin temel kavramları nokta, doğru, doğru parçası, ışın ve açıdır. Şimdi, sırasıyla bu kavramları tanıyalım.

NOKTA

Haritalarda şehirler nokta ile belirtilir.

Türkiye idari haritasına baktığınızda illerin yerlerinin nokta ile belirtildiğini görürsünüz. Bu noktaları sayarak kaç ilimiz olduğunu bulabiliriz.

Nokta Nedir?

Kalemin ucunu kâğıda dokundurduğumuzda bıraktığı ize nokta denir. Tebeşirin tahtadaki izi, bir kum tanesi, su damlası, gökyüzündeki yıldızlar, geometrik cisimlerin köşeleri birer nokta modelidir.

Nokta nasıl isimlendirilir?

Nokta Modellerinin İsimlendirilmesi

Noktayı isimlendirirken alfabemizdeki büyük harfleri kullanırız.

DOĞRU

Her iki ucundan sonsuza kadar uzayan başlangıç ve bitiş noktası belli olmayan düz çizgiye doğru denir.

Doğrular her iki ucundan sonsuza kadar gitmektedir. Bunu göstermek uçlarına için ok işareti konur. Her iki ucundan da uzatılabilen ve yönü değişmeyen çizgi veya modeller, doğruya örnek verilebilir.

Doğru Modelleri

IŞIN

Başlangıç noktası belli olup bitiş noktası belli olamayan sonsuza kadar uzayan düz çizgiye ışın denir.

Işınların bir ucu sınırlıdır, uzatılmaz. Diğer ucu sınırsızdır, uzatılır. Işını göstermek için bir ucuna nokta konur. Işının diğer ucuna ok işareti konur.

Işın Modelleri

AÇI

Açı Nedir?

Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu açıklığa açı denir.

Açılar

Açının iki kenarının (kol) ucundaki oklar açının kenarlarının istenildiği kadar uzatılabileceğini göstermektedir. Açının bir köşesi ve iki kenarı (kolu) vardır.

Açı Modelleri

DOĞRU PARÇASI

Başlangıç ve bitiş noktası belli olan düz çizgiye doğru parçası denir.

Doğru parçasının iki ucu da uzatılamaz. Bu yüzden doğru parçasının uçlarına ok işareti değil nokta konur.

Doğru Parçası Modelleri
Doğru ve ışının belirli bir uzunluğu yoktur.Doğru parçasının belirli bir uzunluğu vardır.

Konumlarına Göre Doğru Parçaları

Konumlarına Göre Doğrular

Yukarıda verilen fotoğrafta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün direkleri denize göre dik durumdadır, çelik halatları denize göre eğik durumdadır, araçların geçtiği köprü tabanı olan yol ise denize göre yatay durumdadır.

Doğru parçaları durumlarına göre dikey, yatay ve eğik olabilirler.

Dikey, Eğik, Yatay ve Eğik Doğru Parçası Modelleri

Yukarıda verilen geometri tahtalarında lastikler ile sırasıyla diker doğru parçası, eğik doğru parçası, yatay doğru parçası ve eğik doğru parçası oluşturulmuştur.

Önceki Konu AnlatımıSonraki Konu Anlatımı
Geometrik Örüntüler Simetri

Geometride Temel Kavramlar Konusunu Pekiştirelim

3. Sınıf Geometride Temel Kavramlar Kazanımları

M.3.2.4. Geometride Temel Kavramlar

Terimler veya kavramlar: nokta, doğru, ışın, doğru parçası, açı
M.3.2.4.1. Noktayı tanır, sembolle gösterir ve isimlendirir.
M.3.2.4.2. Doğruyu, ışını ve açıyı tanır.
Doğruyu ve ışını tasvir eder, açıya çevresinden örnekler verir.
M.3.2.4.3. Doğru parçasını çizgi modelleri ile oluşturur; yatay, dikey ve eğik konumlu doğru parçası modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar.

3. Sınıf Geometride Temel Kavramlar Etkinlikleri
Ayrıca 3. Sınıf Matematik Konu Anlatımları sayfasını da incelemenizi tavsiye ederiz.

Yorum yapın