3. Sınıf Ocak Ayı Deneme Sınavı

Bu sayfamızda ilkokul 3. sınıf öğrencilerine yönelik, 2022-2023 eğitim/öğretim yılı için, yeni nesil sorulardan oluşan aralık/ocak deneme sınavı sorularını bulabilir ve pdf olarak indirebilirsiniz.

3. sınıf ocak ayı deneme sınavı MEB tarafından yayınlanan 3. sınıf güncel müfredat kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

3. Sınıf Ocak Ayı Deneme Sınavı Soru Dağılımı:

  • Türkçe: 13 soru
  • Matematik: 12 soru
  • Fen Bilimleri: 10 soru
  • Hayat Bilgisi: 10 soru
  • İngilizce: 5 soru

3. Sınıf Aralık/Ocak Deneme Soruları

Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız

[accordions]
[accordion title=”3. Sınıf Ocak Ayı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı” load=”hide”]

3. Sınıf Ocak Ayı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Tablosu:

3. Sınıf Ocak Ayı Deneme Sınavı Türkçe Soruları Cevapları

1-C2-B3-B4-C5-B6-C
7-A8-A9-C10-B11-B12-A
13-A

3. Sınıf Ocak Ayı Deneme Sınavı Matematik Soruları Cevapları

1-C2-A3-A4-A5-B6-C
7-C8-B9-B10-B11-B12-A

3. Sınıf Ocak Ayı Deneme Sınavı Fen Bilimleri Soruları Cevapları

1-B2-A3-C4-C5-B
6-A7-B8-B9-C10-C

3. Sınıf Ocak Ayı Deneme Sınavı Hayat Bilgisi Soruları Cevapları

1-B2-B3-C4-C5-A
6-A7-C8-A9-A10-B

3. Sınıf Ocak Ayı Deneme Sınavı İngilizce Soruları Cevapları

1-C2-A3-A4-C5-B

[/accordion]
[accordion title=”3. Sınıf Ocak Ayı Deneme Sınavı Kazanımları” load=”hide”]

3. Sınıf Ocak Ayı Deneme Sınavı Kazanım Tablosu:

3. Sınıf Ocak Ayı Deneme Sınavı Türkçe Kazanımları

1.T.3.3.16. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
2.T.3.3.15. Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
3.T.3.3.10. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
4.T.3.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
5.T.3.3.13. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
6.T.3.4.7. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
7.T.3.4.2. Kısa metinler yazar.
8.T.3.4.7. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
9.T.3.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
10.T.3.3.11. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
11.T.3.3.11. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
12.T.3.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
13.T.3.3.9. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.

3. Sınıf Ocak Ayı Deneme Sınavı Matematik Kazanımları

1.M.3.1.1.3. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler.
2.M.3.1.1.5. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı karşılaştırır ve sembol kullanarak sıralar.
3.M.3.1.3.4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer.
4.M.3.1.2.5. Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.
5.M.3.1.3.3. Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
6.M.3.4.1.2. Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.
7.M.3.1.4.6. Biri çarpma işlemi olmak üzere iki işlem gerektiren problemleri çözer.
8.M.3.1.4.2. Çarpım tablosunu oluşturur.
9.M.3.1.4.4. 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemi yapar.
10.M.3.1.4.5. 5’e kadar (5 dâhil) çarpım tablosundaki sayıları kullanarak çarpma işleminde çarpanlardan biri bir arttırıldığında veya azaltıldığında çarpma işleminin sonucunun nasıl değiştiğini fark eder.
11.M.3.1.3.4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer.
12.M.3.4.1.1. Şekil ve nesne grafiğinde gösterilen bilgileri açıklayarak grafikten çetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.

3. Sınıf Ocak Ayı Deneme Sınavı Fen Bilimleri Kazanımları

1.F.3.2.1.3. Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar.
2.F.3.3.2.2. İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvveti tanımlar.
3.F.3.3.1.1. Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder.
4.F.3.3.2.2. İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvveti tanımlar.
5.F.3.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.
6.F.3.1.2.2. Dünya’da etrafımızı saran bir hava katmanının bulunduğunu açıklar.
7.F.3.4.1.2. Bazı maddelere dokunma bakma onları tatma ve koklamanın canlı vücuduna zarar verebileceğini tartışır.
8.F.3.2.1.2. Duyu organlarının temel görevlerini açıklar.
9.F.3.4.1.3. Bireysel olarak veya gruplar hâlinde çalışırken gerekli güvenlik tedbirlerini almada sorumluluk üstlenir.
10.F.3.1.1.1. Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır.

3. Sınıf Ocak Ayı Deneme Sınavı Hayat Bilgisi Kazanımları

1.HB.3.1.2. Davranışlarının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder.
2.HB.3.1.8. Okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarını okul ortamında demokratik yollarla ifade eder.
3.HB.3.1.5. Sınıfının ve okulunun krokisini çizer.
4.HB.3.2.5. Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir.
5.HB.3.1.10. İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini araştırır.
6.HB.3.1.9. Okul kaynaklarının etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur.
7.HB.3.2.2. Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir.
8.HB.3.2.6. Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur.
9.HB.3.2.4. Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
10.HB.3.2.7. Planlı olmanın kişisel yaşamına olan katkılarına örnekler verir.

3. Sınıf Ocak Ayı Deneme Sınavı İngilizce Kazanımları

1.Students will be able to talk about abilities.
2.Students will be able to tell the colors and quantity of the toys they have.
3.Students will be able to introduce their family members in a simple way.
4.Students will be able to talk about personal emotions/feelings.
5.Students will be able to tell the colors and quantity of the toys they have.

[/accordion][/accordions]

Önceki Deneme SınavıSonraki Deneme Sınavı
3. Sınıf Aralık Deneme Sınavı 3. Sınıf Mart Deneme Sınavı
Ayrıca 3. Sınıf Deneme Sınavları sayfasını da incelemenizi tavsiye ederiz.