3. Sınıf Aralık Ayı Deneme Sınavı

ilkokul 3. sınıf öğrencilerine yönelik 2022-2023 yılı yeni nesil soruları da içeren kasım/aralık deneme sınavı sorularını bu sayfada bulabilir ve pdf olarak indirebilirsiniz.

3. SINIF KASIM/ARALIK DENEME SINAVI

3. sınıf aralık ayı deneme sınavı MEB tarafından yayınlanan 3. sınıf güncel müfredat kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

3. Sınıf Kasım/Aralık Ayı Deneme Sınavı Soru Dağılımı:

  • Türkçe: 13 soru
  • Matematik: 12 soru
  • Fen Bilimleri: 10 soru
  • Hayat Bilgisi: 10 soru
  • İngilizce: 5 soru

Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız

3. Sınıf Aralık Ayı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı

3. Sınıf Aralık Ayı Deneme Sınavı Türkçe Soruları Cevapları

1-C2-C3-A4-B5-B6-A
7-B8-C9-C10-C11-B12-B
13-A

3. Sınıf Aralık Ayı Deneme Sınavı Matematik Soruları Cevapları

1-B2-A3-C4-C5-C6-A
7-C8-A9-B10-C11-A12-B

3. Sınıf Aralık Ayı Deneme Sınavı Fen Bilimleri Soruları Cevapları

1-C2-B3-A4-C5-C
6-C7-A8-B9-B10-B

3. Sınıf Aralık Ayı Deneme Sınavı Hayat Bilgisi Soruları Cevapları

1-B2-B3-C4-C5-A
6-A7-C8-B9-C10-B

3. Sınıf Aralık Ayı Deneme Sınavı İngilizce Soruları Cevapları

1-C2-C3-A4-A5-C
3. Sınıf Aralık Ayı Deneme Sınavı Kazanımları

3. Sınıf Aralık Ayı Deneme Sınavı Türkçe Kazanımları

1.T.3.3.16. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
2.T.3.3.16. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
3.T.3.3.15. Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
4.T.3.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
5.T.3.3.9. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
6.T.3.3.16. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
7.T.3.3.19. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
8.T.3.3.20. Metin türlerini ayırt eder.
9.T.3.3.13. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
10.T.3.4.7. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
11.T.3.3.12. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
12.T.3.3.10. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
13.T.3.4.7. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

3. Sınıf Aralık Ayı Deneme Sınavı Matematik Kazanımları

1.M.3.1.3.4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer.
2.M.3.1.1.8. Tek ve çift doğal sayıları kavrar.
3.M.3.1.2.6. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.
4.M.3.1.2.3. İki sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
5.M.3.1.2.5. Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.
6.M.3.1.3.1. Onluk bozma gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemi yapar.
7.M.3.1.3.3. Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
8.M.3.1.2.4. Zihinden toplama işlemi yapar.
9.M.3.1.3.2. İki basamaklı sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı sayıları, üç basamaklı 100’ün katı olan doğal sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.
10.M.3.1.1.10. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.
11.M.3.1.2.6. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.
12.M.3.1.2.5. Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.

3. Sınıf Aralık Ayı Deneme Sınavı Fen Bilimleri Kazanımları

1.F.3.1.2.2. Dünya’da etrafımızı saran bir hava katmanının bulunduğunu açıklar.
2.F.3.1.1.1. Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır.
3.F.3.2.1.2. Duyu organlarının temel görevlerini açıklar.
4.F.3.3.2.2. İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvveti tanımlar.
5.F.3.3.1.1. Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder.
6.F.3.3.1.1. Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder.
7.F.3.3.2.2. İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvveti tanımlar.
8.F.3.3.2.2. İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvveti tanımlar.
9.F.3.2.1.3. Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar.
10.F.3.3.1.1. Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder.

3. Sınıf Aralık Ayı Deneme Sınavı Hayat Bilgisi Kazanımları

1.HB.3.1.10. İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini araştırır.
2.HB.3.1.9. Okul kaynaklarının etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur.
3.HB.3.1.8. Okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarını okul ortamında demokratik yollarla ifade eder.
4.HB.3.1.7. Okuldaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmayla ilgili çalışmalara katılmaya istekli olur.
5.HB.3.1.4. Arkadaşlık sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları kavrar.
6.HB.3.2.1. Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır.
7.HB.3.2.1. Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır.
8.HB.3.2.1. Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır.
9.HB.3.2.2. Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir.
10.HB.3.2.2. Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir.

3. Sınıf Aralık Ayı Deneme Sınavı İngilizce Kazanımları

1.Students will be able to introduce themselves in a simple way.
2.Students will be able to talk about physical qualities of individuals.
3.Students will be able to introduce their family members in a simple way.
4.Students will be able to introduce their family members in a simple way.
5.Students will be able to introduce their family members in a simple way.
Önceki Deneme SınavıSonraki Deneme Sınavı
3. Sınıf Ekim Deneme Sınavı3. Sınıf Ocak Deneme Sınavı

Yorum yapın