3. Sınıf Ekim Ayı Deneme Sınavı

Bu sayfamızda MEB tarafından güncellenen müfredat kazanımlarına uygun ilkokul 3. sınıf yeni nesil sorulardan oluşan ekim ayı deneme sınavı sorularını bulabilir ve indirebilirsiniz.

  • Türkçe: 13 soru
  • Matematik: 12 soru
  • Fen Bilimleri: 10 soru
  • Hayat Bilgisi: 10 soru
  • İngilizce: 5 soru

3. Sınıf Ekim/Kasım Deneme Soruları

Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız

TÜRKÇE CEVAPLARI

1-C2-C3-C4-A5-A6-B
7-A8-B9-A10-A11-B12-B
13-B

MATEMATİK CEVAPLARI

1-C2-B3-C4-C5-A6-C
7-A8-A9-B10-C11-A12-B

FEN BİLİMLERİ CEVAPLARI

1-A2-B3-C4-A5-C
6-A7-C8-A9-B10-C

HAYAT BİLGİSİ CEVAPLARI

1-B2-A3-A4-A5-B
6-C7-B8-C9-B10-A

İNGİLİZCE CEVAPLARI

1-A2-A3-C4-C5-A

4. Sınıf Ekim Ayı Deneme Türkçe Kazanımları

1.T.3.3.16. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
2.T.3.3.16. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
3.T.3.3.15. Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
4.T.3.3.1. Okuma materyallerindeki temel bölümleri tanır.
5.T.3.3.16. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
6.T.3.3.16. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
7.T.3.3.14. Okuduğu metnin konusunu belirler.
8.T.3.3.9. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
9.T.3.4.7. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
10.T.3.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
11.T.3.3.20. Metin türlerini ayırt eder.
12.T.3.3.18. Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler.
13.T.3.3.7. Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder.

3. Sınıf Ekim Ayı Deneme Matematik Kazanımları

1.M.3.1.1.1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
2.M.3.1.1.3. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler.
3.M.3.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.
4.M.3.1.1.2. 1000 içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer, onar ve yüzer ileriye doğru ritmik sayar.
5.M.3.1.2.1. En çok üç basamaklı sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
6.M.3.1.1.5. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı karşılaştırır ve sembol kullanarak sıralar.
7.M.3.1.1.10. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.
8.M.3.1.1.10. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.
9.M.3.1.2.2. Üç doğal sayı ile yapılan toplama işleminde sayıların birbirleriyle toplanma sırasının değişmesinin sonucu değiştirmediğini gösterir.
10.M.3.1.2.1. En çok üç basamaklı sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
11.M.3.1.1.2. 1000 içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer, onar ve yüzer ileriye doğru ritmik sayar.
12.M.3.1.1.8. Tek ve çift doğal sayıları kavrar.

3. Sınıf Ekim Ayı Deneme Fen Bilimleri Kazanımları

1.F.3.1.1.1. Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır.
2.F.3.1.1.1. Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır.
3.F.3.1.1.1. Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır.
4.F.3.1.1.2. Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar.
5.F.3.1.1.1. Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır.
6.F.3.2.1.2. Duyu organlarının temel görevlerini açıklar.
7.F.3.1.1.1. Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır.
8.F.3.1.1.2. Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar.
9.F.3.1.2.1. Dünya’nın yüzeyinde karaların ve suların yer aldığını kavrar.
10.F.3.2.1.3. Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar.

3. Sınıf Ekim Ayı Deneme Hayat Bilgisi Kazanımları

1.HB.3.1.1. Güçlü yönlerini ve güçlendirilmesi gereken yönlerini fark eder.
2.HB.3.1.4. Arkadaşlık sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları kavrar.
3.HB.3.1.4. Arkadaşlık sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları kavrar.
4.HB.3.1.5. Sınıfının ve okulunun krokisini çizer.
5.HB.3.1.5. Sınıfının ve okulunun krokisini çizer.
6.HB.3.1.8. Okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarını okul ortamında demokratik yollarla ifade eder.
7.HB.3.2.6. Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur.
8.HB.3.1.1. Güçlü yönlerini ve güçlendirilmesi gereken yönlerini fark eder.
9.HB.3.1.2. Davranışlarının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder.
10.HB.3.1.10. İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini araştırır.

3. Sınıf Ekim Ayı Deneme İngilizce Kazanımları

1.Students will be able to introduce themselves in a simple way.
2.Students will be able to greet each other in a simple way.
3.Students will be able to say the numbers from 1 to 20.
4.Students will be able to say the numbers from 1 to 20.
5.Students will be able to greet each other in a simple way.

Ayrıca 3. Sınıf Deneme Sınavları sayfasını da incelemenizi tavsiye ederiz.
Bunları da beğenebilirsin