3. Sınıf Mart Ayı Deneme Sınavı

ilkokul 3. sınıf öğrencilerine yönelik 2022-2023 yılı yeni nesil soruları da içeren mart deneme sınavı sorularını bu sayfada bulabilir ve pdf olarak indirebilirsiniz.

3. SINIF MART DENEME SINAVI

3. sınıf mart ayı deneme sınavı MEB tarafından yayınlanan 3. sınıf güncel müfredat kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

3. Sınıf Mart Ayı Deneme Sınavı Soru Dağılımı:

  • Türkçe: 13 soru
  • Matematik: 12 soru
  • Fen Bilimleri: 10 soru
  • Hayat Bilgisi: 10 soru
  • İngilizce: 5 soru

Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız

3. Sınıf Mart Ayı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı

3. Sınıf Mart Ayı Deneme Sınavı Türkçe Soruları Cevapları

1-C2-A3-C4-C5-A6-B
7-A8-B9-B10-A11-C12-A
13-B

3. Sınıf Mart Ayı Deneme Sınavı Matematik Soruları Cevapları

1-C2-B3-B4-C5-A6-C
7-B8-A9-A10-A11-B12-A

3. Sınıf Mart Ayı Deneme Sınavı Fen Bilimleri Soruları Cevapları

1-B2-C3-B4-A5-A
6-B7-A8-C9-C10-A

3. Sınıf Mart Ayı Deneme Sınavı Hayat Bilgisi Soruları Cevapları

1-B2-C3-C4-A5-C
6-B7-A8-C9-A10-B

3. Sınıf Mart Ayı Deneme Sınavı İngilizce Soruları Cevapları

1-B2-C3-B4-A5-A
3. Sınıf Mart Ayı Deneme Sınavı Kazanımları

3. Sınıf Mart Ayı Deneme Sınavı Türkçe Kazanımları

1.T.3.3.16. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
2.T.3.3.15. Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
3.T.3.3.18. Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler.
4.T.3.3.11. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
5.T.3.3.9. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
6.T.3.4.7. Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
7.T.3.4.7. Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
8.T.3.3.19. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
9.T.3.3.20. Metin türlerini ayırt eder.
10.T.3.3.13. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
11.T.3.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
12.T.3.3.10. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
13.T.3.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

3. Sınıf Mart Ayı Deneme Sınavı Matematik Kazanımları

1.M.3.1.3.4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer.
2.M.3.1.4.5. 5’e kadar (5 dâhil) çarpım tablosundaki sayıları kullanarak çarpma işleminde çarpanlardan biri bir arttırıldığında veya azaltıldığında çarpma işleminin sonucunun nasıl değiştiğini fark eder.
3.M.3.1.4.3. İki basamaklı bir doğal sayıyla en çok iki basamaklı bir doğal sayıyı en çok üç basamaklı bir doğal sayıyla bir basamaklı bir doğal sayıyı çarpar.
4.M.3.1.4.6. Biri çarpma işlemi olmak üzere iki işlem gerektiren problemleri çözer.
5.M.3.1.5.2. Birler basamağı sıfır olan iki basamaklı bir doğal sayıyı 10’a kısa yoldan böler.
6.M.3.1.6.1. Bütün yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır.
7.M.3.1.5.3. Bölme işleminde bölünen bölen bölüm ve kalan arasındaki ilişkiyi fark eder.
8.M.3.1.5.1. İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler.
9.M.3.4.1.2. Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.
10.M.3.1.5.4. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer.
11.M.3.1.6.5. Bir çokluğun belirtilen birim kesir kadarını belirler.
12.M.3.1.6.6. Payı paydasından küçük kesirler elde eder.

3. Sınıf Mart Ayı Deneme Sınavı Fen Bilimleri Kazanımları

1.F.3.2.1.2. Duyu organlarının temel görevlerini açıklar.
2.F.3.3.2.1. İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek keşfeder.
3.F.3.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.
4.F.3.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.
5.F.3.5.1.1. Gözlemleri sonucunda görme olayının gerçekleşebilmesi için ışığın gerekli olduğu sonucunu çıkarır.
6.F.3.5.2.1. Çevresindeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları şeklinde sınıflandırır.
7.F.3.5.3.1. Her sesin bir kaynağı olduğu ve sesin her yöne yayıldığı sonucunu çıkarır.
8.F.3.4.3.1. Çevresindeki maddeleri hâllerine göre sınıflandırır.
9.F.3.5.3.3. Çevresindeki ses kaynaklarını doğal ve yapay ses kaynakları şeklinde sınıflandırır.
10.F.3.1.2.2. Dünya’da etrafımızı saran bir hava katmanının bulunduğunu açıklar.

3. Sınıf Mart Ayı Deneme Sınavı Hayat Bilgisi Kazanımları

1.HB.3.1.6. Okulunun bireysel ve toplumsal katkılarının fark eder.
2.HB.3.4.1. Trafik işaretleri ve işaret levhalarını tanıtır.
3.HB.3.3.2. Yiyecek ve içecekler satın alınırken bilinçli tüketici davranışları gösterir.
4.HB.3.1.8. Okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarını okul ortamında demokratik yollarla ifade eder.
5.HB.3.2.6. Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur.
6.HB.3.3.1. Kişisel bakımını yaparken kaynakları verimli kullanır.
7.HB.3.3.2. Yiyecek ve içecekler satın alınırken bilinçli tüketici davranışları gösterir.
8.HB.3.4.3. Yakın çevresinde meydana gelebilecek kazaları önlemek için alınması gereken tedbirleri açıklar.
9.HB.3.3.5. Kendisinin ve toplumun sağlığını korumak için ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyen kurallarına uyar.
10.HB.3.3.4. Sağlığını korumak için yeterli ve dengeli beslenir.

3. Sınıf Mart Ayı Deneme Sınavı İngilizce Kazanımları

1.Students will be able to tell the colors and quantity of the toys they have.
2.Students will be able to talk about the quantity of things.
3.Students will be able to ask about and say the parts of a house.
4.Students will be able to follow short and simple oral instructions about the types of buildings and parts of a city.
5.Students will be able to ask about and say the parts of a house.
Önceki Deneme SınavıSonraki Deneme Sınavı
3. Sınıf Ocak Deneme Sınavı 3. Sınıf Nisan Deneme Sınavı

Yorum yapın