3. Sınıf Nisan Ayı Deneme Sınavı

ilkokul 3. sınıf öğrencilerine yönelik 2022-2023 yılı yeni nesil soruları da içeren nisan deneme sınavı sorularını bu sayfada bulabilir ve pdf olarak indirebilirsiniz.

3. SINIF NİSAN DENEME SINAVI

3. sınıf nisan ayı deneme sınavı MEB tarafından yayınlanan 3. sınıf güncel müfredat kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

3. Sınıf Nisan Ayı Deneme Sınavı Soru Dağılımı:

  • Türkçe: 13 soru
  • Matematik: 12 soru
  • Fen Bilimleri: 10 soru
  • Hayat Bilgisi: 10 soru
  • İngilizce: 5 soru

Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız

3. Sınıf Nisan Ayı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı

3. Sınıf Nisan Ayı Deneme Sınavı Türkçe Soruları Cevapları

1-B2-C3-A4-C5-B6-C
7-B8-A9-C10-A11-B12-A
13-A

3. Sınıf Nisan Ayı Deneme Sınavı Matematik Soruları Cevapları

1-B2-B3-A4-B5-A6-A
7-C8-B9-B10-C11-A12-C

3. Sınıf Nisan Ayı Deneme Sınavı Fen Bilimleri Soruları Cevapları

1-A2-C3-A4-B5-C
6-C7-B8-A9-B10-B

3. Sınıf Nisan Ayı Deneme Sınavı Hayat Bilgisi Soruları Cevapları

1-C2-C3-A4-B5-A
6-A7-C8-C9-B10-A

3. Sınıf Nisan Ayı Deneme Sınavı İngilizce Soruları Cevapları

1-A2-B3-B4-C5-C
3. Sınıf Nisan Ayı Deneme Sınavı Kazanımları

3. Sınıf Nisan Ayı Deneme Sınavı Türkçe Kazanımları

1.T.3.3.18. Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler.
2.T.3.3.16. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
3.T.3.3.16. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
4.T.3.3.15. Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
5.T.3.3.20. Metin türlerini ayırt eder.
6.T.3.3.10. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
7.T.3.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
8.T.3.3.25. Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir.
9.T.3.3.14. Okuduğu metnin konusunu belirler.
10.T.3.3.13. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
11.T.3.4.2. Kısa metinler yazar.
12.T.3.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
13.T.3.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

3. Sınıf Nisan Ayı Deneme Sınavı Matematik Kazanımları

1.M.3.1.1.1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
2.M.3.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.
3.M.3.1.3.2. İki basamaklı sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı sayıları üç basamaklı 100’ün katı olan doğal sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.
4.M.3.1.4.6. Biri çarpma işlemi olmak üzere iki işlem gerektiren problemleri çözer.
5.M.3.1.5.4. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer.
6.M.3.3.4.2. Paralarımızla ilgili problemleri çözer.
7.M.3.3.5.4. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer.
8.M.3.1.6.5. Bir çokluğun belirtilen birim kesir kadarını belirler.
9.M.3.1.6.6. Payı paydasından küçük kesirler elde eder.
10.M.3.3.5.2. Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
11.M.3.3.5.3. Olayların oluş sürelerini karşılaştırır.
12.M.3.3.4.1. Lira ve kuruş ilişkisini gösterir.

3. Sınıf Nisan Ayı Deneme Sınavı Fen Bilimleri Kazanımları

1.F.3.2.1.3. Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar.
2.F.3.4.3.1. Çevresindeki maddeleri hâllerine göre sınıflandırır.
3.F.3.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.
4.F.3.3.1.1. Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder.
5.F.3.5.2.1. Çevresindeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları şeklinde sınıflandırır.
6.F.3.5.3.3. Çevresindeki ses kaynaklarını doğal ve yapay ses kaynakları şeklinde sınıflandırır.
7.F.3.5.4.2. Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar.
8.F.3.5.4.3. Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini ifade eder.
9.F.3.6.1.1. Çevresindeki örnekleri kullanarak varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır.
10.F.3.1.2.1. Dünya’nın yüzeyinde karaların ve suların yer aldığını kavrar.

3. Sınıf Nisan Ayı Deneme Sınavı Hayat Bilgisi Kazanımları

1.HB.3.2.2. Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir.
2.HB.3.3.4. Sağlığını korumak için yeterli ve dengeli beslenir.
3.HB.3.3.2. Yiyecek ve içecekler satın alınırken bilinçli tüketici davranışları gösterir.
4.HB.3.3.5. Kendisinin ve toplumun sağlığını korumak için ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyen kurallarına uyar.
5.HB.3.4.2. Trafikte kurallara uymanın gerekliliğine örnekler verir.
6.HB.3.4.3. Yakın çevresinde meydana gelebilecek kazaları önlemek için alınması gereken tedbirleri açıklar.
7.HB.3.4.7. Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır.
8.HB.3.4.5. Güvenliğini tehdit eden bir kişi olduğunda ne yapacağını ve kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar.
9.HB.3.4.6. Günlük yaşamında güvenliğini tehdit edecek bir durumla karşılaştığında neler yapabileceğine örnekler verir.
10.HB.3.4.4. Acil durum olduğunda ne yapacağını ve kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar.

3. Sınıf Nisan Ayı Deneme Sınavı İngilizce Kazanımları

1.Students will be able to recognize the types of buildings and parts of a city.
2.Students will be able to talk about where buildings and other places are on a city map.
3.Students will be able to talk about where vehicles are.
4.Students will be able to recognize the types of vehicles.
5.Students will be able to talk about the using of transportation vehicles.
Önceki Deneme SınavıSonraki Deneme Sınavı
3. Sınıf Mart Deneme Sınavı3. Sınıf Mayıs Deneme Sınavı

Yorum yapın