3. Sınıf Mayıs Ayı Deneme Sınavı

ilkokul 3. sınıf öğrencilerine yönelik 2022-2023 yılı yeni nesil soruları da içeren mayıs/haziran deneme sınavı sorularını bu sayfada bulabilir ve pdf olarak indirebilirsiniz.

3. SINIF MAYIS/HAZİRAN DENEME SINAVI

3. sınıf mayıs deneme sınavı MEB tarafından yayınlanan 3. sınıf güncel müfredat kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

3. Sınıf Mayıs Ayı Deneme Sınavı Soru Dağılımı:

  • Türkçe: 13 soru
  • Matematik: 12 soru
  • Fen Bilimleri: 10 soru
  • Hayat Bilgisi: 10 soru
  • İngilizce: 5 soru

Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız

3. Sınıf Mayıs Ayı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı

3. Sınıf Mayıs Ayı Deneme Sınavı Türkçe Soruları Cevapları

1-C2-B3-C4-A5-A6-B
7-C8-B9-C10-B11-A12-A
13-B

3. Sınıf Mayıs Ayı Deneme Sınavı Matematik Soruları Cevapları

1-A2-B3-A4-C5-C6-C
7-A8-B9-B10-B11-A12-C

3. Sınıf Mayıs Ayı Deneme Sınavı Fen Bilimleri Soruları Cevapları

1-C2-B3-C4-A5-A
6-B7-A8-A9-B10-C

3. Sınıf Mayıs Ayı Deneme Sınavı Hayat Bilgisi Soruları Cevapları

1-A2-B3-B4-C5-C
6-C7-B8-A9-C10-B

3. Sınıf Mayıs Ayı Deneme Sınavı İngilizce Soruları Cevapları

1-C2-A3-C4-B5-C
3. Sınıf Mayıs Ayı Deneme Sınavı Kazanımları

3. Sınıf Mayıs Ayı Deneme Sınavı Türkçe Kazanımları

1.T.3.3.14. Okuduğu metnin konusunu belirler.
2.T.3.3.16. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
3.T.3.3.10. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
4.T.3.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
5.T.3.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
6.T.3.3.14. Okuduğu metnin konusunu belirler.
7.T.3.3.18. Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler.
8.T.3.3.20. Metin türlerini ayırt eder.
9.T.3.3.15. Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
10.T.3.3.25. Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir.
11.T.3.4.2. Kısa metinler yazar.
12.T.3.4.7. Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
13.T.3.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.

3. Sınıf Mayıs Ayı Deneme Sınavı Matematik Kazanımları

1.M.3.1.1.1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
2.M.3.1.2.1. En çok üç basamaklı sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
3.M.3.1.4.6. Biri çarpma işlemi olmak üzere iki işlem gerektiren problemleri çözer.
4.M.3.3.6.3. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer.
5.M.3.1.5.4. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer.
6.M.3.4.1.3. En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler.
7.M.3.3.4.2. Paralarımızla ilgili problemleri çözer.
8.M.3.3.5.4. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer.
9.M.3.3.7.3. Litre ile ilgili problemleri çözer.
10.M.3.1.6.5. Bir çokluğun belirtilen birim kesir kadarını belirler.
11.M.3.2.2.2. Bir parçası verilen simetrik şekli dikey ya da yatay simetri doğrusuna göre tamamlar.
12.M.3.3.1.5. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer.

3. Sınıf Mayıs Ayı Deneme Sınavı Fen Bilimleri Kazanımları

1.F.3.3.1.1. Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder.
2.F.3.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.
3.F.3.4.3.1. Çevresindeki maddeleri hâllerine göre sınıflandırır.
4.F.3.5.3.2. İşitme duyusunu kullanarak ses kaynağının yaklaşıp uzaklaşması ve ses kaynağının yeri hakkında çıkarımlarda bulunur.
5.F.3.5.3.3. Çevresindeki ses kaynaklarını doğal ve yapay ses kaynakları şeklinde sınıflandırır.
6.F.3.5.4.3. Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini ifade eder.
7.F.3.5.4.1. Ses şiddetinin işitme için önemli olduğunu gözlemler ve her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder.
8.F.3.1.2.1. Dünya’nın yüzeyinde karaların ve suların yer aldığını kavrar.
9.F.3.6.1.1. Çevresindeki örnekleri kullanarak varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır.
10.F.3.1.1.1. Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır.

3. Sınıf Mayıs Ayı Deneme Sınavı Hayat Bilgisi Kazanımları

1.HB.3.1.2. Davranışlarının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder.
2.HB.3.2.3. Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer.
3.HB.3.2.8. İstek ve ihtiyaçlarını karşılarken kendisinin ve ailesinin bütçesini korumaya özen gösterir.
4.HB.3.3.1. Kişisel bakımını yaparken kaynakları verimli kullanır.
5.HB.3.2.6. Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur.
6.HB.3.4.3. Yakın çevresinde meydana gelebilecek kazaları önlemek için alınması gereken tedbirleri açıklar.
7.HB.3.3.3. Sağlığını korumak için mevsimlere özgü yiyeceklerle beslenir.
8.HB.3.3.5. Kendisinin ve toplumun sağlığını korumak için ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyen kurallarına uyar.
9.HB.3.4.2. Trafikte kurallara uymanın gerekliliğine örnekler verir.
10.HB.3.4.2. Trafikte kurallara uymanın gerekliliğine örnekler verir.

3. Sınıf Mayıs Ayı Deneme Sınavı İngilizce Kazanımları

1.Students will be able to identify various weather conditions.
2.Students will be able to talk about the weather conditions.
3.Students will be able to talk about nature and animals.
4.Students will be able to talk about the animals they like or dislike and the nature.
5.Students will be able to recognize nature and the names of animals.
Önceki Deneme SınavıSonraki Deneme Sınavı
3. Sınıf Mart Deneme Sınavı4. Sınıf Sene Başı Deneme Sınavı

Yorum yapın