4. Sınıf Türkçe Kazanımları

Bu sayfamızda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan güncel müfredat kapsamında ilkokul 4. sınıf Türkçe dersi kazanımlarını bulabilirsiniz.

4. sınıf Türkçe kazanımları dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere dört başlıktan oluşmaktadır.

4. SINIF TÜRKÇE KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI 2022-2023

T.4.1. DİNLEME/İZLEME

T.4.1.1. Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metnin konusunu tahmin eder.
T.4.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.4.1.3. Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır.
T.4.1.4. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
T.4.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.4.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.4.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
Olay, şahıs, varlık kadrosu ve mekâna yönelik sorular (ne, kim, nerede, nasıl, neden ve ne zaman) yöneltilir.
T.4.1.8. Dinlediklerine/izlediklerine farklı başlıklar önerir.
T.4.1.9. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini ifade eder.
T.4.1.10. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
T.4.1.11. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.
a) Öğrencilere medya metinleri (reklam, kamu spotu vb.) dinletilerek/izletilerek bunların hedef kitlesi ve amacı hakkında çıkarımda bulunmaları sağlanır.
b) Öğrencilerin dinledikleri/izlediklerinin içeriğini tutarlılık açısından sorgulamaları sağlanır.
T.4.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.
a) Öğrencilerin dikkatlerini yoğunlaştırmaları sağlanır.
b) Dinlerken/izlerken hoşuna giden cümleleri, önemli bilgileri vb. not almaları konusunda teşvik edilir.
T.4.1.13. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.

T.4.2. KONUŞMA

T.4.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.4.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.4.2.3. Hazırlıklı konuşmalar yapar.
a) Öğrencilerin izledikleri bir filmi tanıtmaları, görüş ve düşüncelerini belirterek anlatmaları sağlanır.
b) Öğrencilerin verilen bir konuyu görsellerle destekleyerek kısa sunum hazırlamaları ve prova yapmaları sağlanır.
T.4.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.
a) Nezaket kurallarına uygun konuşulması gerektiği hatırlatılır.
b) Beden dilini etkin kullanmanın önemi vurgulanır.
T4.2.5. Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
a) Öğrenciler konuşma/tartışma sırasında kendi düşüncelerini uygun şekilde ifade etmeleri için teşvik edilir.
b) Farklı bakış açılarına anlayışla yaklaşmanın önemi vurgulanır.
c) Başkalarını dinleme, uygun hitap ifadeleri kullanma, başkalarının sözünü kesmeme, konuşmanın bitmesini bekleme, akış içinde söz alarak konuşmaya katılma, karşısındakini saygıyla ve sabırla dinlemenin gerekliliği hatırlatılır.
d) Bir konuşmadaki/tartışmadaki bakış açılarını ayırt etmeleri sağlanır.
T.4.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.4.3. OKUMA

Akıcı Okuma

T.4.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.4.3.2. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
T.4.3.3. Şiir okur.
Öğrencilere kısa şiir ve İstiklâl Marşı’nın ilk on kıtasını okuma ve ezberleme çalışmaları -zorlamamak kaydıyla- yaptırılır.
T.4.3.4. Metinleri türün özelliklerine uygun biçimde okur.
Hikâye edici ve bilgilendirici metinler ile şiir okutulur.
T.4.3.5. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.
T.4.3.6 Okuma stratejilerini uygular.
Öğrencilerin sesli, sessiz, tahmin ederek ve soru sorarak okuma yapmaları sağlanır.

Söz Varlığı

T.4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
T.4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
T.4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
T.4.3.10. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler.
T.4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar.
T.4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarının anlamlarını sözlüklerden kontrol etmeleri sağlanır.
b) Öğrencilerin yeni öğrendikleri kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturmaları sağlanır.

Anlama

T.4.3.13. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.4.3.14. Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.4.3.15. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
Olayların oluş sırasına göre anlatılmasına dikkat edilir.
T.4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler.
T.4.3.17. Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
T.4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
T.4.3.19. Metinle ilgili sorular sorar.
T.4.3.20. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
Metnin konusu, olay örgüsü, mekân, zaman şahıs ve varlık kadrosu unsurlarına değinilir.
T.4.3.21. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler.
T.4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.
Haritalar, medya işaretleri ve sembolleri üzerinde durulur.
T.4.3.23. Metin türlerini ayırt eder.
Hikâye edici, bilgilendirici metinler ve şiir türünden örneklere yer verilerek genel, kısa bilgilendirme yapılır.
T.4.3.24. Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır.
Giriş, gelişme ve sonuç/serim, düğüm ve çözüm bölümleri hakkında kısa bilgi verilir.
T.4.3.25. Yönergeleri kavrar.
Harita, ilan, afiş, ilaç prospektüsü, ürün etiketi, kullanım kılavuzu gibi materyallerden faydalanılır.
T.4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder.
T.4.3.27. Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini karşılaştırır.
Kahramanların fiziksel ve kişilik özelliklerinin karşılaştırılması sağlanır.
T.4.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.
a) Neden-sonuç, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme gibi çıkarımlar yapılması sağlanır.
b) Öğrenciler metinde işaret edilen problem durumlarını tespit etmeleri ve bunlara farklı çözüm yolları bulmaları için teşvik edilir.
c) Yazarın olaylara bakış açısını belirlemesi sağlanır.
T.4.3.29. Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir.
Görsellerin metinde aktarılan anlama nasıl katkı sağladığını (duygu oluşturma, kahramanların veya yerlerin özelliklerini vurgulama vb.) açıklaması ve yorumlaması sağlanır.
T.4.3.30. Metindeki renkli, altı çizili, koyu ifadelerin önemli noktaları vurguladığını kavrar.
T.4.3.31. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
Metinlerin konuları ve karakterleri açısından karşılaştırılması sağlanır.
T.4.3.32. Kısa ve basit dijital metinlerdeki mesajı kavrar.
Elektronik posta ve sosyal medya içeriklerine (tebrik, ilan ve duyuru mesajları vb.) yer verilir.
4.3.33. Medya metinlerini değerlendirir.
Farklı türdeki medya metinlerinin (reklam amaçlı el ilanları, web siteleri, seyahat broşürleri, el kitapları, bloglar vb.) amacı ve hedef kitlesi hakkında görüş bildirilmesi sağlanır.
T.4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar.
T.4.3.35. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
Bilgiye erişmek için basılı ve dijital içeriklerdeki içindekiler ve sözlük bölümünden nasıl yararlanılacağına ilişkin bilgi verilir.
T.4.3.36. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
Yazılı kaynakların (dergi, kitap, broşür, gazete vb.) incelenmesi ve değerlendirilmesi sağlanır.
T.4.3.37. Okuduğu metindeki olaylara ilişkin düşüncelerini ifade eder.

T.4.4. YAZMA

T.4.4.1. Şiir yazar.
T.4.4.2. Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar.
Öğrencilerin bir aletin kullanılma aşamalarını anlatan broşür hazırlamaları, bir oyunun aşamalarını anlatan kitapçık hazırlamaları ya da yol tarifi yazmaları sağlanır.
T.4.4.3. Hikâye edici metin yazar.
a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır.
b) Kişi, olay ve mekân unsurlarının anlatılması sağlanır.
T.4.4.4. Bilgilendirici metin yazar.
a) Yazdıklarında duygu ve düşüncelerini aktarmaları için teşvik edilir.
b) Verilen ya da kendi belirledikleri bir konu hakkında araştırma yapmaları sağlanır.
T.4.4.5. Hayalî ögeler barındıran kısa metin yazar.
T.4.4.6. Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır.
T.4.4.7. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.4.4.8. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.4.4.9. Formları yönergelerine uygun doldurur.
T.4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
a) Yay ayraç, üç nokta, eğik çizgi, soru işareti, nokta, virgül, iki nokta, ünlem, tırnak işareti, kısa çizgi, konuşma çizgisi ve kesme işaretinin yaygın kullanılan işlevleri üzerinde durulur.
b) Kitap, dergi, gezegen ve yıldız adlarının yazımı ile iki noktadan sonra büyük harf kullanıldığı belirtilir.
T.4.4.11. Yazdıklarını düzenler.
a) Öğrenciler yazdıklarını dil bilgisi ve anlatım bozuklukları yönünden kontrol etmeye teşvik edilir.
b) Sınıf düzeyine uygun yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.
T.4.4.12. Yazdıklarını paylaşır.
a) Öğrenciler yazdıklarını sınıf içinde okumaları, okul veya sınıf panosunda sergilemeleri için teşvik edilir. Öğrencilere yazdıklarını sınıf içinde okumaları konusunda ısrar edilmemelidir.
b) Öğrenciler kompozisyon ve şiir yarışmalarına katılmaları için teşvik edilmelidir.
T.4.4.13. Yazılarında eş sesli kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.4.4.14. Yazdıklarını zenginleştirmek için çizim, grafik ve görseller kullanır.
T.4.4.15. İmza atar.
İmzanın anlamı ve ismin baş harfi ile soy ismin bütününü sembolize etmesi gerektiği vurgulanır. Öğrencilere imzalarını belirlemeleri için kılavuzluk yapılır.
T.4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar.
T.4.4.17. Sayıları doğru yazar.
Sayıların harflerle yazımı, birden fazla kelimeden oluşan sayıların yazımı, Romen rakamlarının yazımı üzerinde durulur.
T.4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır.
“de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır.
T.4.4.19. Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır.
T.4.4.20. Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar.
Öğrencilerin kendi yazı stillerini oluşturmaları teşvik edilir.
T.4.4.21. Yazma stratejilerini uygular.
T.4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar.

4. sınıf Türkçe kazanımları MEB Talim Terbiye Kurulu tarafından yayınlanan İlkokul Türkçe Öğretim Programından alınarak hazırlanmıştır.

Önceki Sınıf KazanımlarıSonraki Sınıf Kazanımları
3. Sınıf Türkçe Kazanımları
Ayrıca sitemizde yayınlanan 4. Sınıf Türkçe sayfasını da incelemenizi tavsiye ederiz.

Yorum yapın