3. Sınıf Türkçe Kazanımları

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan güncel müfredat kapsamında ilkokul 3. sınıf Türkçe dersi kazanımlarını bu sayfada bulabilir ve pdf olarak indirebilirsiniz.

3. SINIF TÜRKÇE KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI 2022-2023

3. sınıf Türkçe kazanımları dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere dört başlıktan oluşmaktadır.

T.3.1. DİNLEME/İZLEME

T.3.1.1. Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metnin konusunu tahmin eder.
T.3.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.3.1.3. Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır.
T.3.1.4. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
T.3.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.3.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.3.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
Olay, şahıs, varlık kadrosu ve mekâna yönelik sorular (ne, kim, nerede ve nasıl) yöneltilir.
3.1.8. Dinlediklerine/izlediklerine farklı başlıklar önerir.
T.3.1.9. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
T.3.1.10. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini ifade eder.
T.3.1.11. Sözlü yönergeleri uygular.
T.3.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.
a) Dinlerken nezaket kurallarına uymaları gerektiği hatırlatılır.
b) Öğrenciler, dikkatlerini dinlediklerine/izlediklerine yoğunlaştırmaları için teşvik edilir.
T.3.1.13. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.

T.3.2. KONUŞMA

T.3.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
Konuşmalarında yeni öğrendiği kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir.
T.3.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.3.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.
Öğrencilerin temalar çerçevesinde kendi belirledikleri ya da öğretmen tarafından belirlenen bir konu hakkında konuşma yapmaları sağlanır.
T.3.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.
a) Konuşmalarda nezaket kurallarına uymanın (yerinde hitap ifadeleri kullanma, göz teması kurma, işitilebilir ses tonuyla, konu dışına çıkmadan, kelimeleri doğru telaffuz ederek konuşma) önemi hatırlatılır.
b) Beden dilini etkin kullanmanın önemi vurgulanır.
T.3.2.5. Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
a) Öğrenciler konuşma/tartışma sırasında kendi düşüncelerini uygun şekilde ifade etmeleri için teşvik edilir.
b) Başkalarını dinleme, uygun hitap ifadeleri kullanma, başkalarının sözünü kesmeme, konuşmanın bitmesini bekleme, akış içinde söz alarak konuşmaya katılma, karşısındakini saygıyla ve sabırla dinlemenin
gerekliliği hatırlatılır.
T.3.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.3.3. OKUMA

Akıcı Okuma

T.3.3.1. Okuma materyallerindeki temel bölümleri tanır.
Okuma materyallerindeki içindekiler, sözlük ve kaynakça bölümleri tanıtılarak kısaca işlevlerine değinilir.
T.3.3.2. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
T.3.3.3. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
T.3.3.4. Şiir okur.
Öğrencilere kısa şiir ve İstiklâl Marşı’nın ilk altı kıtasını okuma ve ezberleme çalışmaları -zorlamamak kaydıyla- yaptırılır.
T.3.3.5. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.
T.3.3.6. Okuma stratejilerini uygular.
Öğrencilerin sesli, sessiz ve tahmin ederek okuma yapmaları sağlanır.

Söz Varlığı

T.3.3.7. Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
a) Resimli sözlük, kavram haritası, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü ve benzer araçlardan yararlanılır.
b) Öğrencilerin yeni öğrendikleri kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturmaları sağlanır.
T.3.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
T.3.3.9. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
T.3.3.10. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.

Anlama

T.3.3.11. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.3.3.12. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.3.3.13. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
Olayların oluş sırasına göre anlatılması sağlanır.
T.3.3.14. Okuduğu metnin konusunu belirler.
T.3.3.15. Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
T.3.3.16. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
T.3.3.17. Metinle ilgili sorular sorar.
T.3.3.18. Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler.
Metnin olay örgüsü, mekân, şahıs ve varlık kadrosu unsurlarına değinilir.
T.3.3.19. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
T.3.3.20. Metin türlerini ayırt eder.
Hikâye edici, bilgilendirici metin ve şiir hakkında örneklerden yararlanılarak genel kısa bilgiler verilir.
T.3.3.21. Metinleri oluşturan ögeleri tanır.
a) Başlık ve paragraf hakkında kısa bilgi verilir.
b) Kıta ve dize hakkında kısa bilgi verilir.
T.3.3.22. Kısa ve basit dijital metinlerdeki mesajı kavrar.
Elektronik posta ve sosyal medya içeriklerine (davet, teşekkür mesajları vb.) yer verilir.
T.3.3.23. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder.
T.3.3.24. Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.
a) Metindeki problem durumlarının tespit edilmesi ve bunlara farklı çözüm yolları bulunması sağlanır.
b) Metindeki durumlarla kendi yaşantıları arasında ilişki kurmaları teşvik edilir.
T.3.3.25. Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir.
Görsel ve konu arasındaki ilişki vurgulanır.
T.3.3.26. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.
Bilişim teknolojileri (bilgisayar, tablet) ve iletişim araçlarında kullanılan şekil ve semboller üzerinde durulur.
T.3.3.27. Yazılı yönergeleri kavrar.
Harita, ilan, afiş, ürün etiketi, kullanım kılavuzu gibi materyallerden faydalanılır.
T.3.3.28. Tablo ve grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar.

T.3.4. YAZMA

T.3.4.1. Şiir yazar.
T.3.4.2. Kısa metinler yazar.
a) Mektup ve/veya anı yazdırılır.
b) Öğrenciler günlük tutmaları için teşvik edilir.
c) Olayları oluş sırasına göre yazmaları sağlanır.
T.3.4.3. Hikâye edici metin yazar.
a) Öğrenciler, yazılarında varlıkların niteliklerini bildiren kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir.
b) Olayların oluş sırasına göre yazılması gerektiği vurgulanır.
c) Öğrenciler yazılarına duygu ve düşüncelerini aktarmaları için teşvik edilir.
T.3.4.4. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.3.4.5. Kısa yönergeler yazar.
Öğrencilerin basit bir etkinlik ve çocuk oyunu yönergesi yazmaları sağlanır.
T.3.4.6. Formları yönergelerine uygun doldurur.
T.3.4.7. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
a) Nokta, virgül, iki nokta, ünlem, tırnak işareti, soru işareti, kısa çizgi, konuşma çizgisi ve kesme işaretinin yaygın kullanılan işlevleri üzerinde durulur.
b) Kurum adlarının baş harflerinde, dizelerin başında, yer adlarının yazımında büyük harf kullanımı üzerinde durulur.
T.3.4.8. Yazılarında eş sesli kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.3.4.9. Yazdıklarını zenginleştirmek için çizim ve görseller kullanır.
T.3.4.10. Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar.
T.3.4.11. Yazdıklarını düzenler.
Yapılacak düzenleme çalışması sınıf düzeyine uygun yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.
T.3.4.12. Yazdıklarını paylaşır.
Öğrenciler yazdıklarını sınıf içinde okumaları, okul veya sınıf panosunda sergilemeleri için teşvik edilir.
Öğrencilere yazdıklarını sınıf içinde okumaları konusunda ısrar edilmemelidir.
T.3.4.13. Harfleri yapısal özelliklerine uygun yazar.
Öğrencilerin yazılarında harfleri asli ve ilave unsurlarına dikkat ederek yazmaları sağlanır.
T.3.4.14. Harflerin yapısal özelliklerine uygun kelime ve cümleler yazar.
Öğrencilerin yazılarında kelimeler arasında uygun boşlukları bırakarak özenli, okunaklı ve düzgün yazmaları yazmaları sağlanır.
T.3.4.15. Harflerin yapısal özelliklerine uygun kısa metinler yazar.
Serbest veya bakarak kısa metinler yazmaları sağlanır.
T.3.4.16. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.3.4.17. Yazma stratejilerini uygular.

3. sınıf Türkçe kazanımları MEB Talim Terbiye Kurulu tarafından yayınlanan İlkokul Türkçe Öğretim Programından alınarak hazırlanmıştır.

Önceki Sınıf KazanımlarıSonraki Sınıf Kazanımları
2. Sınıf Türkçe Kazanımları 4. Sınıf Türkçe Kazanımları

Ayrıca sitemizde bulunan 3. Sınıf Türkçe sayfasını da incelemenizi tavsiye ederiz.

Yorum yapın