4. Sınıf Sütun Grafiği Konu Anlatımı

Bu sayfamızda ilkokul 4. sınıf Matematik dersi MEB tarafından güncellenen yeni müfredat kazanımlarına uygun sütun grafiği ve verilerin farklı gösterimleri konu anlatımını bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

SÜTUN GRAFİĞİ

Çeşitli yollarla elde ettiğimiz verileri daha kolay okumak ve yorumlamak için tablo, sütun grafiği ve ağaç şeması gibi yöntemlerden yararlanabiliriz.

Veriler;

 • çetele tablosunda çentiklerle,
 • sıklık tablosunda sayılarla,
 • şekil grafiğinde şekillerle,
 • nesne grafiğinde resimlerle,
 • sütun grafiğinde çubuklarla gösterilir.

3. sınıfta çetele ve sıklık tablosu ile nesne ve şekil grafiği konularını öğrenmiştik.

Sütun Grafiği Nedir?

Çubuklarla oluşturulan grafiğe, sütun grafiği adı verilir.

Sütun grafiği oluşturulurken;

 • başlık,
 • eksen isimlerine,
 • çubuk genişliklerinin eşit olmasına,
 • çubuklar arasındaki boşlukların eşit olmasına,
 • eksen üzerinde sayıların eşit olarak büyümesine dikkat etmeliyiz.

Sütun Grafiği Oluşturma

Örnek:

Bir kömürcü 2016 yılında 100 ton, 2017 yılında 50 ton, 2108 yılında 150 ton, 2019 yılında 150 ton ve 2020 yılında 200 ton kömür satmıştır. Yıllara göre kömür satışlarını sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterelim.

Sıklık Tablosu: Satılan Kömür Miktarı

4. Sınıf Sıklık Tablosu

Şimdi de satılan kömür miktarını sütun grafiğinde gösterelim.

Sütun Grafiği: Satılan Kömür Miktarı 

4. Sınıf Kömür Satışı Sütun Grafiği

Sütun Grafiğini Yorumlayalım

 • En çok kömür satışı 2020 yılında olmuştur.
 • En az kömür satışı 2017 yılında olmuştur.
 • 2018 ve 2019 yıllarında eşit miktarda kömür satışı olmuştur.
 • Kömür satışında en fazla artış 2018 yılında olmuştur.
 • Beş yılda 650 ton kömür satılmıştır.

Örnek:

Okulumuz öğrencilerinden 4 kişi keman kursuna, 24 kişi gitar kursuna, 12 kişi bağlama kursuna, 8 kişi piyano kursuna, 16 kişi de ritim kursuna katılmaktadır. Kursa katılan öğrencileri sıklık tablosu, nesne ve sütun grafiklerinde gösterelim.

Sıklık Tablosu: Müzik Kurslarına Katılan Öğrenciler

4. Sınıf Müzik Kurslarına Katılan Öğrenci Sayıları Sıklık Tablosu

Şimdi de müzik kurslarına katılan öğrenci sayılarını nesne grafiğinde gösterelim.

Nesne Grafiği: Müzik Kurslarına Katılan Öğrenciler

Müzik Kurslarına Katılan Öğrenciler Nesne Grafiği

Her nesne 4 öğrenciyi göstermektedir.

Şimdi de müzik kurslarına katılan öğrenci sayılarını sütun grafiğinde gösterelim.

Sütun Grafiği: Müzik Kurslarına Katılan Öğrenciler

Müzik Kursların Katılan Öğrenciler Sütun Grafiği

Sütun Grafiğini Yorumlayalım

 • En çok öğrenci gitar kursuna katılmaktadır.
 • En az öğrenci keman kursuna katılmaktadır.
 • Tüm kurslara katılan öğrenci sayısı 64‘tür.
 • Bağlama kursuna katılanlar, piyano kursuna katılanlardan 4 fazladır.
 • Gitar kursuna katılanlar, keman kursuna katılanlardan 20 fazladır.
 • Bağlama ve keman kursuna katılan öğrencilerin toplamı, ritim kursuna katılan öğrencilere eşittir.
 • Piyano ve ritim kursuna katılan öğrencilerin toplamı, gitar kursuna katılan öğrencilere eşittir.

Ağaç Şeması Oluşturalım

Örnek:

Cumhuriyet İlkokulunda erkek öğrencilerin 45‘i gözlüklü, 263‘ü gözlüksüz; kız öğrencilerin ise 53‘ü gözlüklü, 276‘sı gözlüksüzdür. Gözlüklü ve gözlüksüz öğrencileri ağaç şeması üzerinde gösterelim.

Ağaç Şeması: Gözlüklü ve Gözlüksüz Öğrenciler

Cumhuriyet İlkokulu Öğrencileri

4. Sınıf Ağaç Şeması Oluşturalım

Ağaç Şemasını Yorumlayalım

 • Gözlüklü kız öğrenciler, gözlüklü erkek öğrencilerden fazladır.
 • Gözlüksüz erkek öğrenciler, gözlüksüz kız öğrencilerden azdır.
 • Toplam kız öğrenci sayısı, toplam erkek öğrenci sayısından fazladır.
 • Okulda toplam 98 öğrenci gözlüklüdür.
 • Cumhuriyet İlkokulunun mevcudu 637‘dir.
Önceki Konu AnlatımıSonraki Konu Anlatımı
Zaman Ölçme Üçgen, Kere ve Dikdörtgen
Sütun Grafiği Konusunu Pekiştirelim
4. Sınıf Sütun Grafiği Kazanımları

M.4.4. VERİ İŞLEME

M.4.4.1. Veri Toplama ve Değerlendirme

Terimler veya kavramlar: sütun grafiği M.4.4.1.1. Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. M.4.4.1.2. Sütun grafiğini oluşturur. Sütun grafiği oluşturulmadan önce veriler nesne veya şekil grafiği yardımıyla düzenlenir. Çetele ve sıklık tabloları da kullanılabilir. İlk yapılan çalışmalarda kareli kâğıt ve renkli birimkareler kullanılabilir. M.4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. a) Yatay veya dikey sütun grafiği, şekil grafiği, nesne grafiği, tablo, ağaç şeması gibi farklı gösterimler kullandırılır. b) Veri toplama sırasında düzeye uygun çalışmalar yapılmasına dikkat edilir. c) Veri toplama sürecinde seçilen konu ya da sorunun veri toplamaya uygun olup olmadığı üzerinde konuşulur. ç) Öğrencilerin bu aşamaya kadar öğrendiği tablo ve grafik gösterimlerine uygun sorular kullanılır. d) Verilere uygun grafik başlıkları ve birimler kullandırılır. e) Sınıflanabilir (cinsiyet, göz rengi gibi) ve sıralanabilir (boy sırası, yarışma sonuçları gibi) veriye uygun farklı grafik gösterimlerinin kullanılması ve uygun gösterimin belirlenmesi sağlanır. f) İki veya daha fazla özellik kullanılır. g) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanır. h) Verilerin farklı gösterimlerinden yararlanılarak tasarruf bilinci ile finansal okuryazarlık arasında ilişki kurulur. M.4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. Problem kurmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.

4. Sınıf Sütun Grafiği Etkinlikleri
4. Sınıf Sütun Grafiği Problemleri
Ayrıca sitemizde bulunan 4. Sınıf Matematik Konu Anlatımları sayfasını da incelemenizi tavsiye ederiz.

Yorum yapın