4. Sınıf Hece Bilgisi Konu Anlatımı

İlkokul 4. sınıf, Türkçe dersi hece bilgisi ve satır sonuna sığmayan kelimeler konu anlatımlarını bu sayfada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

HECE BİLGİSİ

Hecedir benim adım,
Bir çırpıda çıkar adım,
En uzun dört harfliyim,
En kısa bir harfliyim.

Hece nedir?

Ağzımızdan tek seferde çıkan ses ya da ses topluluğuna hece denir.

Hecelerin Özellikleri

1. Ünlü/sesli harflerin her biri bir hecedir.

Örnek:

A – ta – türkE – dir – nei – zino – rakö – ne – riü – zün – tü

2. Her hecede mutlaka ve yalnızca bir tane ünlü harf bulunur.

Örnek:

1 Harfli Heceler2 Harfli Heceler3 Harfli Heceler4 Harfli Heceler
iildiltank
oonyöndert

3. Sessiz harfler tek başlarına hece oluşturamazlar.

Örnek:

p hece değil,

pe hece

4. Bir kelimedeki hece sayısı, o kelimedeki ünlü sayısına eşittir. O yüzden hece sayısını bulmak için kelimelerdeki ünlü sayısını sayarız.

Örnek:

KelimelerÜnlüleriHeceleriHece Sayısı
eleel1 hece
vagona – ova – gon2 hece
sinemai – e – asi – ne – ma3 hece
açıklamaa – ı – a – aa – çık – la – ma4 hece
unutmayalımu – u – a – a – ıu – nut – ma – ya – lım5 hece

5. Birleşik kelimeler hecelenirken tek bir sözcük gibi okunarak hecelere ayrılır.

Örnek:

kızılay kı – zı – lay

hanımeli ha – nı – me – li

Satır Sonuna Sığmayan Kelimeleri Ayırma

Satır sonuna sığmayan kelimeler kısa çizgi ile “-” ile hecelerine bölünür. Kelimenin devamı alt satıra yazılır.

uy-
gulama                 
uygu-
lama                
uygula-
ma                

Satır sonuna sığmayan sözcükler bölünürken satır sonunda veya satır başında tek harf bırakılmaz.

Yanlış      Doğru      Yanlış      Doğru      
a-
kıllı            
akıl-
lı             
a-
çıklama          
açık-
lama            
Önceki Konu AnlatımıSonraki Konu Anlatımı
Harf Bilgisi Konu Anlatımı

Hece bilgisi konusunu pekiştirelim.

4. Sınıf Hece Bilgisi Etkinlikleri

Yorum yapın