3. Sınıf Uzunluk Ölçüleri Konu Anlatımı

Bu sayfamızda ilkokul 3. sınıf matematik dersi MEB tarafından yenilenen güncel müfredat kazanımlarına uygun hazırlanan uzunlukları ölçme konu anlatımını bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

Günlük hayatımızda uzunlukları bazen karış, kulaç gibi standart olmayan bedensel uzunluk ölçme araçlarıyla bazen ölçüsünü bildiğimiz ip veya kalem gibi standart olmayan ölçme araçlarıyla bazen de metre, santimetre ve kilometre gibi standart uzunluk ölçme araçlarıyla ölçeriz.

Şimdi, bu uzunluk ölçme araçlarını sıra ile inceleyelim.

Standart Olmayan Bedensel Uzunluk Ölçme Araçları

Standart Olmayan Uzunluk Ölçme Araçları

Standart olmayan bedensel uzunluk ölçme araçları parmak, karış, kulaç, ayak ve adımdır. Bu ölçü birimleriyle yapılan uzunluk ölçümleri kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

Karış

Karış

Zeynep’in karışının uzunluğu 10 santimetredir. Zeynep, halının enini 8 karış olarak ölçmüştür. O halde halının eni 80 santimetredir.

Kulaç

Kulaç

Ali’nin kulacının boyu 1 metredir. Ali, sınıf tahtasının uzunluğunu 3 kulaç olarak ölçmüştür. O halde sınıf tahtasının uzunluğu 3 metredir.

Adım

Adım

Tarık’ın adım uzunluğu yarım metredir. Tarık, masanın uzunluğunu 6 adım olarak ölçmüştür. O halde masanın boyu 3 metredir.

Standart Olmayan Nesnelerle Uzunluk Ölçme Araçları

Çevremizde bulunan ip, kalem, pipet gibi standart olmayan nesnelerle de uzunlukları ölçebiliriz. Bu ölçü birimleriyle yapılan uzunluk ölçümlerinde hata yapma olasılığı yüksektir.

Merih’in pipetinin uzunluğu 20 cm‘dir. Merih, masanın boyunun uzunluğunu 4 pipet olarak ölçmüştür. O halde masanın boyunun uzunluğu 80 cm‘dir.

Hatice’nin kaleminin uzunluğu 15 cm‘dir. Hatice, sırasının boyunun uzunluğunu 4 kalem olarak ölçüyor. O halde sıranın boyunun uzunluğu 60 cm‘dir.

Standart Uzunluk Ölçü Birimleri

Standart olmayan ölçü birimleriyle yapılan ölçümler her zaman doğru sonuç vermez. Onun için kişiden kişiye değişmeyen ölçü birimi olan uzunluk ölçme birimlerinden yararlanırız. En temel standart uzunluk ölçü birimi metredir.

Metre ile Santimetre Arasındaki İlişki

Mühendisler, terziler, marangozlar, mimarlar ölçüm yapmak için metreyi kullanırlar. Dünya’nın her yerinde 1 metrenin boyu eşittir.

Metreden daha kısa uzunlukları santimetre ile ölçeriz. Metre kısaca m, santimetre kısaca cm ile gösterilir.

1 m = 100 cm

Metre ve Santimetrenin Kullanım Alanları

Metrenin Kullanım Alanları:
 • Evin boyunu ölçerken metre kullanırız.
 • Ağaçların boyunu ölçerken metre kullanırız.
 • Bahçenin çevre uzunluğunu ölçerken metre kullanırız.
 • Futbol sahasının boyunu ölçerken metre kullanırız.
 • Okul koridorunun uzunluğunu ölçerken metre kullanırız.
Santimetrenin Kullanım Alanları:
 • Kalemin boyunu ölçerken santimetre kullanırız.
 • Defterin boyunu ölçerken santimetre kullanırız.
 • Karışımızın boyunu ölçerken santimetre kullanırız.
 • Televizyonun ekranını ölçerken santimetre kullanırız.
 • Penceredeki camın boyunu ölçerken santimetre kullanırız.

Aşağıda verilen uzunlukları, istenilen ölçü birimlerine dönüştürelim.

3 m = 300 cm6 m = 600 cm
112 cm = 1 m 12 cm 228 cm = 2 m 28 cm
1 m 33 cm = 133 cm3 m 54 cm = 354 cm
3 m 5 cm = 305 cm4 m 50 cm = 450 cm

Ölçüsü Verilen Uzunluğu Çizelim

Aşağıda verilen kareli alana cetvel kullanarak 7 cm uzunluğunda bir doğru parçası çizelim.

7 cm Uzunluğunda Doğru Parçası

Cetvelle verilen uzunluğu çizerken 0‘dan başlamaya dikkat etmeliyiz.

Kilometreyi Tanıyalım

Kilometre İle Ölçülen Uzunluklar

Metreden büyük uzunluk ölçü birimlerinden birisi de kilometredir. Kilometre kısaca km sembolü ile gösterilir. Kilometre, metrenin 1000 katıdır.

1 km = 1000 m
Kilometrenin Günlük Hayatta Kullanıldığı Yerler:
 • Şehirler arası mesafeler kilometre ile ölçülür.
 • Nehirlerin uzunluğu kilometre ile ölçülür.
 • Gezegenler arası uzaklıklar kilometre ile ölçülür.
 • Göl, deniz ve okyanusların çevre uzunlukları kilometre ile ölçülür.
 • Petrol boru hatlarının uzunlukları kilometre ile ölçülür.
 • Kara ve demir yolu uzunlukları kilometre ile ölçülür.
Önceki Konu AnlatımıSonraki Konu Anlatımı
Simetri Çevre Ölçme
Uzunluk Ölçüleri Konusunu Pekiştirelim

[accordions]

[accordion title=”3. Sınıf Uzunluk Ölçüleri Kazanımları” load=”hide”]

M.3.3.1. Uzunluk Ölçme
Terimler veya kavramlar: kilometre (km)
M.3.3.1.1. Bir metre, yarım metre, 10 cm ve 5 cm için standart olmayan ölçme araçları tanımlar ve bunları kullanarak ölçme yapar.
Öğrencilerin kulaç, adım, karış gibi bedensel ve ip, tel, kalem gibi bedensel olmayan ölçme araçları tanımlamaları ve bunları kullanarak farklı ölçme etkinlikleri yapmaları istenir.
M.3.3.1.2. Metre ile santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar ve birbiri cinsinden yazar.
a) Dönüşümlerde ondalık gösterim gerektirmeyen sayılar kullanılmasına dikkat edilir.
b) Dönüşümler somut uygulamalarla yaptırılır.
M.3.3.1.3. Cetvel kullanarak uzunluğu verilen bir doğru parçasını çizer.
M.3.3.1.4. Kilometreyi tanır, kullanım alanlarını belirtir ve kilometre ile metre arasındaki ilişkiyi fark eder.
Birimler arası dönüşüm işlemlerine yer verilmez.
M.3.3.1.5. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer.
Problem çözerken en çok iki işlemli problemlere yer verilir.

[/accordion]
[accordion title=”3. Sınıf Uzunluk Ölçüleri Etkinlikleri” load=”hide”] Uzunluk Ölçüleri Etkinlikleri İçin Tıklayınız[/accordion]
[accordion title=”3. Sınıf Uzunluk Ölçüleri Problemleri” load=”hide”] Uzunluk Ölçüleri Problemleri İçin Tıklayınız[/accordion][/accordions]

Ayrıca 3. Sınıf Matematik Konu Anlatımları sayfasını da incelemenizi tavsiye ederiz.