3. Sınıf Kesirler Konu Anlatımı

Bu sayfamızda MEB tarafından güncellenen yeni müfredata uygun ilkokul 3. sınıf matematik dersi kesirler konu anlatımlarını bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

KESİRLER KONU ÖZETLERİ

Kesirler konusu altı başlık altında ele alınıp işlenmiştir. Aşağıda verilen linklerden istediğiniz konu anlatımına ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar… ?

3. Sınıf Bütün, Yarım ve Çeyrek Kesir Gösterimleri Konu Anlatımı
3. Sınıf Bütünün Birim Kesrini Belirtelim Konu Anlatımı
3. Sınıf Pay ve Payda Arasındaki İlişkiyi Açıklayalım Konu Anlatımı
3. Sınıf Paydası 10 ve 100 olan Kesirlerin Birim Kesrini Gösterelim Konu Anlatımı
3. Sınıf Bir Çokluğun Birim Kesir Kadarını Bulma Konu Anlatımı
3. Sınıf Payı Paydasından Küçük Kesirler Elde Edelim Konu Anlatımı
Önceki Konu AnlatımıSonraki Konu Anlatımı
Bölme İşlemi Terimleri Arasındaki İlişki Saatleri Okuyalım

Kesirler konusunu pekiştirelim.

3. Sınıf Kesirler Kazanımları

M.3.1.6. Kesirler

Terimler veya kavramlar: kesir, pay, payda, kesir çizgisi, birim kesir
M.3.1.6.1. Bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır.
a) Kesir gösterimlerinin okunmasında, parça-bütün ilişkisini vurgulayacak ifadeler kullanılı Örneğin 1/4 kesri “dörtte bir” biçiminde okunur ve bir bütünün 4’e bölünüp bir parçası alındığı şeklinde açıklanır.
b) Pay, payda ve kesir çizgisi kullanılan örnekler üzerinden açıklanır.
M.3.1.6.2. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin birim kesir olduğunu belirtir.
a) Bütünün “1” olduğu vurgulanır.
b) Verilen bütünün eş parçalarından bir tanesinin birim kesir olduğu açıklanır.
M.3.1.6.3. Pay ve payda arasındaki ilişkiyi açıklar.
Pay ve payda arasındaki parça-bütün ilişkisi vurgulanır.
M.3.1.6.4. Paydası 10 ve 100 olan kesirlerin birim kesirlerini gösterir.
Paydası 10 olan kesirleri, diğer modellerin (uzunluk, alan vb.) yanı sıra sayı doğrusu üzerinde de gösterme çalışmaları yapılır.
M.3.1.6.5. Bir çokluğun, belirtilen birim kesir kadarını belirler.
Problem model kullandırılarak çözdürülür. Daha sonra işlem yaptırılır.
M.3.1.6.6. Payı paydasından küçük kesirler elde eder.
Kâğıt, kesir blokları, örüntü blokları ve sayı doğrusu gibi çeşitli modeller kullanarak payı paydasından küçük kesirlerle çalışılmalıdır.

3. Sınıf Kesirler Etkinlikleri
3. Sınıf Birim Kesir Posteri
3. Sınıf Bütün, Yarım ve Çeyrek Kesir Posteri
Ayrıca 3. Sınıf Matematik Konu Anlatımları sayfasını da incelemenizi tavsiye ederiz.

Yorum yapın