3. Sınıf Kesirler Etkinlikleri

İlkokul 3. sınıf Matematik dersi, yenilenen güncel müfredata uygun kesirler etkinlik ve alıştırmaları çalışma kağıdını bu sayfada bulabilir ve pdf olarak indirebilirsiniz.

3. sınıf kesirler etkinliklerini ister sınıfta etkinlik veya değerlendirme olarak kullanın, ister ödev olarak eve verin.

3. Sınıf Kesir Etkinlikleri

Kesir Etkinlik Konuları:

  • Verilen modelleri kesir olarak ifade etme alıştırmaları,
  • Verilen kesirlerin okunuşlarını yazma alıştırmaları,
  • Verilen kesirleri sayı doğrusunda gösterme alıştırmaları,
  • Verilen şekillerin birim kesir kadarını boyama alıştırmaları,
  • Verilen şekillerin boyalı kısımlarına karşılık gelen kesirleri yazma alıştırmaları,
  • Verilen kesirleri verilen şekil üzerine modelleme alıştırmaları,
  • Verilen çoklukların birim kesir kadarını bulma alıştırmaları.

Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız

Önceki EtkinlikSonraki Etkinlik
Bölme İşlemi EtkinlikleriSaatleri Okuma Etkinlikleri

Kesirler konusunu pekiştirelim.

3. Sınıf Kesirler Etkinliği Cevapları

A Bölümü

\(\frac{1}{2}\)
\(\frac{1}{1}\)
\(\frac{1}{4}\)
\(\frac{1}{2}\)
\(\frac{1}{4}\)
\(\frac{1}{1}\)

B Bölümü

Beşte iki
Yedide üç
Onda bir
Sekizde dört
Dokuzda beş
\(\frac{3}{4}\)
\(\frac{5}{6}\)
\(\frac{7}{8}\)
\(\frac{1}{100}\)

C Bölümü

3. Sınıf Kesirler Cevapları

D Bölümü

3. Sınıf Kesirler Cevapları

E Bölümü

\(\frac{3}{4}\)
\(\frac{2}{5}\)
\(\frac{4}{6}\)
\(\frac{3}{5}\)
\(\frac{6}{7}\)
\(\frac{5}{8}\)

F Bölümü

3. Sınıf Kesirler Cevapları

G Bölümü

6
11
9
5

3. Sınıf Kesirler Kazanımları

M.3.1.6. Kesirler

Terimler veya kavramlar: kesir, pay, payda, kesir çizgisi, birim kesir M.3.1.6.1. Bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır. a) Kesir gösterimlerinin okunmasında, parça-bütün ilişkisini vurgulayacak ifadeler kullanılı Örneğin 1/4 kesri “dörtte bir” biçiminde okunur ve bir bütünün 4’e bölünüp bir parçası alındığı şeklinde açıklanır. b) Pay, payda ve kesir çizgisi kullanılan örnekler üzerinden açıklanır. M.3.1.6.2. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin birim kesir olduğunu belirtir. a) Bütünün “1” olduğu vurgulanır. b) Verilen bütünün eş parçalarından bir tanesinin birim kesir olduğu açıklanır. M.3.1.6.3. Pay ve payda arasındaki ilişkiyi açıklar. Pay ve payda arasındaki parça-bütün ilişkisi vurgulanır. M.3.1.6.4. Paydası 10 ve 100 olan kesirlerin birim kesirlerini gösterir. Paydası 10 olan kesirleri, diğer modellerin (uzunluk, alan vb.) yanı sıra sayı doğrusu üzerinde de gösterme çalışmaları yapılır. M.3.1.6.5. Bir çokluğun, belirtilen birim kesir kadarını belirler. Problem model kullandırılarak çözdürülür. Daha sonra işlem yaptırılır. M.3.1.6.6. Payı paydasından küçük kesirler elde eder. Kâğıt, kesir blokları, örüntü blokları ve sayı doğrusu gibi çeşitli modeller kullanarak payı paydasından küçük kesirlerle çalışılmalıdır.

3. Sınıf Kesirler Konu Anlatımı
3. Sınıf Birim Kesir Posteri
3. Sınıf Bütün, Yarım ve Çeyrek Kesir Posteri
Ayrıca sitemizde bulunan 3. Sınıf Matematik Etkinlikleri sayfasını da incelemenizi tavsiye ederiz.

Yorum yapın