3. Sınıf Hece Bilgisi Konu Anlatımı

İlkokul 3. sınıf, Türkçe dersi hece bilgisi ve satır sonuna sığmayan kelimeler konu anlatımlarını bu sayfada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

HECE BİLGİSİ

Hecedir benim adım,
Bir çırpıda çıkar adım,
En uzun dört harfliyim,
En kısa bir harfliyim.

Hece nedir?

Ağzımızdan tek seferde çıkan ses ya da ses topluluğuna hece denir.

Hecelerin Özellikleri

1. Ünlü/sesli harflerin her biri bir hecedir.

Örnek:

A -lie – meki – laço – kulö – ne – riU – fuk

2. Her hecede mutlaka ve yalnızca bir tane ünlü harf bulunur.

Örnek:

1 Harfli Heceler2 Harfli Heceler3 Harfli Heceler4 Harfli Heceler
eeldişkalp
uunyolmert

3. Sessiz harfler tek başlarına hece oluşturamazlar.

Örnek:

z hece değil,

ze hece

4. Bir kelimedeki hece sayısı, o kelimedeki ünlü sayısına eşittir. O yüzden hece sayısını bulmak için kelimelerdeki ünlü sayısını sayarız.

Örnek:

KelimelerÜnlüleriHeceleriHece Sayısı
akaak1 hece
uçaku – au – çak2 hece
hoşgörüo – ö – ühoş – gö – rü3 hece
dayanışmaa – a – ı – ada – ya – nış – ma4 hece
Galatasaraya – a – a – a – aga – la – ta – sa – ray5 hece

5. Birleşik kelimeler hecelenirken tek bir sözcük gibi okunarak hecelere ayrılır.

Örnek:

biçerdöver bi – çer – dö – ver

kardanadam kar – da – na – dam

Satır Sonuna Sığmayan Kelimeleri Ayırma

Satır sonuna sığmayan kelimeler kısa çizgi ile “-” ile hecelerine bölünür. Kelimenin devamı alt satıra yazılır.

bil-
gisayar                 
bilgi-
sayar                
bilgisa-
yar                

Satır sonuna sığmayan sözcükler bölünürken satır sonunda veya satır başında tek harf bırakılmaz.

Yanlış      Doğru      Yanlış      Doğru      
i-
pucu            
ipu-
cu             
A-
tatürk          
Ata-
türk            
Önceki Konu AnlatımıSonraki Konu Anlatımı
Harf Bilgisi Konu Anlatımı
3. Sınıf Hece Bilgisi Etkinlikleri

Yorum yapın