2. Sınıf Beden Eğitimi ve Oyun Kazanımları

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan müfredat kapsamında ilkokul 2. sınıf Beden Eğitimi ve Oyun dersi kazanımlarını bu sayfada bulabilir ve pdf olarak indirebilirsiniz.

2. sınıf Beden Eğitimi ve Oyun dersi Hareket Yetkinliği ve Aktif ve Sağlıklı Hayat olmak üzere iki başlık, 28 kazanımdan oluşmaktadır.

2. SINIF BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

2.1. HAREKET YETKİNLİĞİ ÖĞRENME ALANI

2.1.1. Hareket Becerileri

BO.2.1.1.1. Yer değiştirme hareketlerini artan bir doğrulukla yapar.
“Yer Değiştirme Hareketleri” FEK’lerindeki (sarı 3-8 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir. Koşma kartı ile (3. kart) başlanarak sıra olmaksızın diğer FEK’lerdeki etkinlikler yeri geldiğinde kullanılabilir.
BO.2.1.1.2. Yer değiştirme hareketlerini vücut, alan farkındalığı ve hareket ilişkilerini kullanarak yapar.
“Yer Değiştirme Hareketleri” FEK’lerindeki (sarı 3-8 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir. Galop–kayma kartı (6.kart) ile uygulamalara başlanıp diğer FEK’lerdeki etkinlikler yeri geldiğinde kullanılmalıdır.
BO.2.1.1.3. Dengeleme hareketlerini artan bir doğrulukla yapar.
“Dengeleme Hareketleri” FEK’lerindeki (sarı 9-17 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir. Dengeleme hareketleri kart grubundan ağırlık aktarımı (12. kart) ve statik-dinamik (15. kart) denge kartlarıyla uygulanmaya başlanmalı ve diğer FEK’lerdeki etkinlikler yeri geldiğinde kullanılmalıdır.
BO.2.1.1.4. Dengeleme hareketlerini vücut, alan farkındalığı ve hareket ilişkilerini kullanarak yapar.
“Dengeleme Hareketleri” FEK’lerindeki (sarı 9-17 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir. Eğilme (9. kart), başlama–durma (14. kart) ve statik-dinamik denge (15. kart) kartlarıyla etkinliklere başlanabilir. Sıra olmadan diğer FEK’lerdeki etkinlikler yeri geldiğinde kullanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
BO.2.1.1.5. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri artan bir doğrulukla yapar.
“Nesne Kontrolü Gerektiren Hareketler” FEK’lerindeki (sarı 18-26 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir. Atma-tutma (19. kart) ve yakalama (20. kart) etkinlikleri ile başlanabilir. Diğer FEK’lerden yeri
geldiğinde yararlanılmalıdır.
BO.2.1.1.6. Nesne kontrolü gereken hareketleri alan, efor farkındalığı ve hareket ilişkilerini kullanarak yapar.
“Nesne Kontrolü Gerektiren Hareketler” FEK’lerindeki (sarı 18-26 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir. Yakalama (20. kart), ayakla vurma (21. kart), raketle vurma (25. kart) etkinliklerine öncelik verilmelidir.
BO.2.1.1.7. İki ve daha fazla hareket becerisini birleştirerek artan doğrulukla uygular.
“Birleştirilmiş Hareketler” FEK’lerindeki (sarı 27-33 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir. Kuyruk yakalama/top toplama oyunu (27. kart), hedef oyunları (29. kart) ve atma-vurma oyunlarından (30. kart) öncelikle yararlanılmalıdır.
BO.2.1.1.8. Verilen ritim ve müziğe uygun hareket eder.
“Adımlar”, “Yer Değiştirmeler – Dönüşler” ve “Grup Dansları” FEK’lerindeki (mor 1, 2 ve 3. kartlar) etkinlikler kullanılabilir. Adımlar kartına (1. kart) öncelikle yer verilmeli ve dans kartlarındaki etkinlikler çeşitli ekipmanlarla yapılmalıdır.
BO.2.1.1.9. Temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini içeren basit kurallı oyunlar oynar.
“Birleştirilmiş Hareketler” FEK’lerindeki (sarı 27 ve 33 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

2.1.2. Hareket Kavramları ve İlkeleri

BO.2.1.2.1. Temel hareket becerilerini uygularken hareketin tekniğine ait özellikleri söyler.
Tüm sarı FEK’lerin “Öğrenme Anahtarı” bölümlerinden yararlanılmalıdır.
BO.2.1.2.2. Vücut bölümlerinin hareketlerini açıklar.
“Yer Değiştirme Hareketleri” yürüme (sarı 2. kart) ve yuvarlanma (sarı 7. kart) FEK’lerinden öncelikli olarak yararlanılmalıdır.
BO.2.1.2.3. Efor kavramına göre vücudunun nasıl hareket edeceğini açıklar.
“Birleştirilmiş Hareketler” FEK’lerindeki (sarı 27-33 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir. Bayrak yarışı oyunları ve hedef oyunları (28-29. kartlar) FEK’leri “efor” kavramının içeriğini yansıtmaktadır.

2.1.3. Hareket Stratejileri ve Taktikleri

BO.2.1.3.1. Oyunda basit stratejileri ve taktikleri kullanır.
“Birleştirilmiş Hareketler” FEK’lerinin (sarı 27-33. kartlar) çeşitlendirme bölümlerinden yararlanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

2.2. AKTİF VE SAĞLIKLI HAYAT ÖĞRENME ALANI

2.2.1. Düzenli Fiziksel Etkinlik

BO.2.2.1.1. Çevresindeki imkânları kullanarak oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.
Tüm sarı FEK’lerdeki fiziki etkinlikler ve önceki kazanımlarda önerilen oyunlardan yararlanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
BO.2.2.1.2. Fiziksel uygunluğu destekleyici oyun ve fiziki etkinliklere katılır.
“Birleştirilmiş Hareketler” (sarı 27-33 arasındaki kartlar) FEK’lerinden yararlanılabilir. Bayrak yarışı oyunları, hedef oyunları (28-29. kartlar) FEK’leri fiziksel uygunluğu destekleyen içeriği yansıtmaktadır.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

2.2.2. Fiziksel Etkinlik Kavramları, İlkeleri ve İlgili Hayat Becerileri

BO.2.2.2.1. Sağlıklı olmak için oyun ve fiziki etkinliklere neden katılması gerektiğini açıklar.
“Sağlık Anlayışı I ve II” sarı FEK’lerden yararlanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
BO.2.2.2.2. Fiziksel uygunluğu oluşturan kavramları açıklar.
“Fiziksel Etkinlik Piramidi” FEK’inden yararlanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
BO.2.2.2.3. Oyun ve fiziki etkinlikler ile fiziksel uygunluk kavramları arasında ilişki kurar.
BO.2.2.2.4. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken sağlığını korumak için dikkat etmesi gereken unsurları açıklar.
“Sağlık Anlayışı I ve II” sarı FEK’lerinden yararlanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
BO.2.2.2.5. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken kendisi için güvenlik riski oluşturan unsurları açıklar.
Tüm sarı FEK’lerin “Güvenlik ve Ekipman” bölümlerinden yararlanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
BO.2.2.2.6. Oyun ve fiziki etkinliklerde güvenlik riski oluşturmayan davranışlar sergiler.
Tüm sarı FEK’lerin “Güvenlik ve Ekipman” bölümlerinden yararlanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
BO.2.2.2.7. Oyun ve fiziki etkinliklerde kendisi ve başkaları arasındaki benzerlik ve farklılıkları açıklar.
Tüm sarı FEK’lerdeki fiziki etkinliklerden yararlanılabilir.
BO.2.2.2.8. Oyun ve fiziki etkinliklerde bireysel farklılıklara karşı duyarlılık gösterir.
Tüm sarı FEK’lerdeki “Çeşitlendirme” bölümlerinden yararlanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
BO.2.2.2.9. Oyun ve fiziki etkinliklerde iş birliğine dayalı davranışlar gösterir.
“Etkin Katılım-Açık Alan Oyunları” (mor kart grubu) FEK’lerden yararlanılabilir. “Iş Birliği Yapalım” (1. kart) etkinliği öncelikli olarak kullanılmalıdır.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
BO.2.2.2.10. Doğada oyun ve fiziki etkinliklere katılırken çevreye duyarlılık gösterir.
Doğada (okul bahçesi vb.) gerçekleştirilen tüm etkinliklerden yararlanılmalıdır.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

2.2.3. Kültürel Birikimlerimiz ve Değerlerimiz

BO.2.2.3.1. Bayram, kutlama ve törenlere istekle katılır.
Tüm sarı FEK’lerdeki fiziki etkinlikler ve önceki kazanımlarda önerilen oyunlardan yararlanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
BO.2.2.3.2. Kültürümüze ait basit ritimli dans adımlarını yapar.
“Kültürümüzü Tanıyorum” (mor halk dansları 1-3. kartlar) FEK’leri kullanılabilir. “Kafkas Halk Dansı” (1.kart) kartı ile başlanmalıdır. Kol ve bacak koordinasyonu algılama öncelikli olmalıdır.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
BO.2.2.3.3. Geleneksel çocuk oyunlarını oynar.
“Etkin Katılım-Geleneksel Çocuk Oyunları” (mor) FEK’lerinden yararlanılabilir. “Yedi Kale (Kule)” (1.kart) FEK’i öncelikle uygulanmalıdır.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
Önceki Sınıf KazanımlarıSonraki Sınıf Kazanımları
1. Sınıf Beden Eğitimi ve Oyun Kazanımları 3. Sınıf Beden Eğitimi ve Oyun Kazanımları

Kaynak: http://mufredat.meb.gov.tr/

Yorum yapın