1. Sınıf Beden Eğitimi ve Oyun Kazanımları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan müfredat kapsamında ilkokul 1. sınıf Beden Eğitimi ve Oyun dersi kazanımlarını bu sayfada bulabilir ve pdf olarak indirebilirsiniz.

1. sınıf Beden Eğitimi ve Oyun dersi Hareket Yetkinliği ve Aktif ve Sağlıklı Hayat olmak üzere iki başlık, 24 kazanımdan oluşmaktadır.

1. SINIF BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

1.1. HAREKET YETKİNLİĞİ ÖĞRENME ALANI

1.1.1. Hareket Becerileri

BO.1.1.1.1. Yer değiştirme hareketlerini yapar.
“Yer Değiştirme Hareketleri” FEK’lerindeki (sarı 1, 2, 3, 4, 6, 7 ve 8. kartlar) etkinlikler kullanılabilir.
BO.1.1.1.2. Dengeleme hareketlerini yapar.
“Dengeleme Hareketleri” FEK’lerindeki (sarı 9-17 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir.
BO.1.1.1.3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
“Nesne Kontrolü Gerektiren Hareketler” FEK’lerindeki (sarı 18-19-20-21 ve 25. kartlar) etkinlikler kullanılabilir.
BO.1.1.1.4. İki ve daha fazla hareket becerisini içeren basit kurallı oyunlar oynar.
“Birleştirilmiş Hareketler” FEK’lerindeki (sarı 27-33 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
BO.1.1.1.5. Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder.
“Adımlar” ve “Yer Değiştirmeler – Dönüşler” FEK’lerindeki (mor 1-2. kartlar) etkinlikler kullanılabileceği gibi geleneksel halk danslarına da yer verilebilir.

1.1.2. Hareket Kavramları ve İlkeleri

BO.1.1.2.1. Vücut bölümlerinin hareketlerini tanımlar.
“Yer Değiştirme Hareketleri” (sarı 1-8 arasındaki kartlar) ve “Dengeleme Hareketleri” (sarı, 9-17 arasındaki kartlar) FEK’lerindeki etkinliklerden yararlanılabilir.
BO.1.1.2.2. Kişisel ve genel alanını fark eder.
“Yer Değiştirme Hareketleri” (sarı 1-8 arasındaki kartlar) ve “Dengeleme Hareketleri” (sarı, 9-17 arasındaki kartlar) FEK’lerindeki etkinlikler kullanılabilir.
BO.1.1.2.3. Verilen bir dizi hareketi, temel hareket beceri gruplarından uygun olanla ilişkilendirir.
“Yer Değiştirme”, “Dengeleme” ve “Nesne Kontrolü Gerektiren” hareketlerle ilgili tüm FEK’lerden (sarı kartlar) yararlanılmalıdır.
BO.1.1.2.4. Oyunu belirlenen kurallara göre oynar.
“Birleştirilmiş Hareketler” (sarı 27-33. kartlar) grubundaki basit kurallı oyunlardan yararlanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

1.1.3. Hareket Stratejileri ve Taktikleri

BO.1.1.3.1. Temel hareketleri yaparken dengesini sağlamak için stratejiler geliştirir.
“Yer Değiştirme”, “Dengeleme” ve “Nesne Kontrolü” gerektiren hareketlerle ilgili tüm FEK’lerden (sarı kartlar) yararlanılabilir.
BO.1.1.3.2. Oyunda kullanılan basit stratejileri tanımlar.
“Yer Değiştirme”, “Dengeleme” ve “Nesne Kontrolü Gerektiren” hareketlerle ilgili tüm FEK’lerden (sarı kartlar) yararlanılabilir.

1.2. AKTİF VE SAĞLIKLI HAYAT ÖĞRENME ALANI

1.2.1. Düzenli Fiziksel Etkinlik

BO.1.2.1.1. Oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.
Tüm sarı FEK’lerdeki fiziki etkinlikler ve önceki kazanımlarda önerilen oyunlara düzenli katılımları sağlanmalıdır.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
BO.1.2.1.2. Sınıf dışında oyunlar oynar.
Sınıf dışında (okul bahçesi vb.) gerçekleştirilen tüm etkinliklerden yararlanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

1.2.2. Fiziksel Etkinlik Kavramları, İlkeleri ve İlgili Hayat Becerileri

BO.1.2.2.1. Sağlık ile oyun ve fiziki etkinlikler arasındaki ilişkiyi açıklar.
Tüm sarı FEK’lerdeki “Sağlık Anlayışı” bölümlerinden yararlanılabilir. “Sağlık Anlayışı I ve II” FEK’leri öncelikli olarak kullanılmalıdır.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
BO.1.2.2.2. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken vücudunda meydana gelen değişiklikleri açıklar.
“Sağlık Anlayışı I ve II” sarı FEK’lerinden yararlanılmalıdır.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
BO.1.2.2.3. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken sağlığını korumak ve güvenliği için dikkat etmesi gereken unsurları söyler.
“Sağlık Anlayışı I ve II” sarı FEK’lerinden yararlanılabilir.
BO.1.2.2.4. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı sergiler.
“Beslenme Piramidi” FEK’inden yararlanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
BO.1.2.2.5. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken temizlik alışkanlıkları sergiler.
Tüm sarı FEK’lerdeki “Sağlık Anlayışı” bölümlerinden yararlanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
BO.1.2.2.6. Güvenli alanlarda oynar.
Tüm sarı FEK’lerdeki “Güvenlik” bölümlerinden yararlanılmalıdır.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
BO.1.2.2.7. Oyun ve fiziki etkinlikler sırasında çeşitli iletişim becerileri gösterir.
“Biz Bir Takımız”, “Eşini Yönlendir”(mor 2. kart) FEK’lerdeki etkinlikler öncelikli olarak kullanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
BO.1.2.2.8. Oyun ve fiziki etkinliklerde bireysel güç ve becerilerin farklı olabileceğini açıklar.
Tüm sarı FEK’lerdeki “Çeşitlendirme” bölümlerinden yararlanılabilir. Ayrıca “Spor Engel Tanımaz” FEK’i kullanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

1.2.3. Kültürel Birikimlerimiz ve Değerlerimiz

BO.1.2.3.1. Bayram, kutlama ve törenlere katılır.
“Adımlar”, “Yer Değiştirmeler – Dönüşler”, “Grup Dansları” (mor 1-2-3. kartlar) ve “Kültürümü Tanıyorum” (mor 1. kart) FEK’lerindeki etkinlikler kullanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
BO.1.2.3.2. Kültürümüze ait basit ritimli halk dansları adımlarını yapar.
“Kültürümü Tanıyorum” (mor 1. kart) FEK’lerindeki etkinlikleri kullanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
BO.1.2.3.3. Geleneksel çocuk oyunlarını oynar.
Geleneksel çocuk oyunlarımızdan yararlanılmalıdır.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

Kaynak: http://mufredat.meb.gov.tr/

Yorum yapın