Söylemesi Zor Tekerlemeler

Bu sayfamızda söylemesi en zor tekerlemeleri, meşhur tekerlemeleri kısa tekerlemeleri ve uzun tekerlemeleri sizler için derledik. Bu tekerlemeleri indirip öğrencilerinize ezberletebilirsiniz.

TEKERLEMELER

Tekerleme Nedir?

Söz, sözcük ve seslerin benzerliklerinden faydalanılarak söylenen, yarı anlamlı, hoş cümlelere tekerleme denir. Bir başka deyişle tekerlemeler ölçülü ve kafiyeli olan basmakalıp sözlerdir. Tekerlemeler bir çeşit söz cambazlığıdır. Hayal ürünü oldukları için tekerlemeler yarı anlamlı veya tamamen anlamsız da olabilirler.

Tekerlemeleri okumak ve ezberlemek çocukların dil gelişimine çok ciddi katkılar yapar. Dil tembelliği sorununa yönelik kullanılabilecek tekerlemeler aynı zamanda okumayı da hızlandırmaktadır. Tekerlemeler konuşma bozukluklarını giderir ve diksiyonu geliştirir.

Diksiyon Geliştirici Tekerleme Okuma Oyunu

Aşağıda verilen tekerlemelerden beş tanesini seçelim. Seçim yaparken kısa tekerlemelerden başlayalım. Seçtiğimiz tekerlemeleri öğrencilerimize sıra ile okutalım. Tekerlemeleri yanlış okuyan öğrencileri eleyelim. En son öğrenci kalana kadar yarışmaya devam edelim. En son kalan öğrenciyi ödüllendirelim. Seçeceğimiz beş tekerleme ile başka zamanlarda oyunu tekrar tekrar oynayalım…

Söylemesi Zor Tekerleme Örnekleri

Şimdi de sizler için derlediğimiz tekerleme örneklerini inceleyelim. Yazımızı kısa tekerlemeler, orta uzunlukta tekerlemeler, uzun tekerlemeler ve çok uzun tekerlemeler olmak üzere dört başlık altında topladık.

Söylemesi Zor Kısa Tekerlemeler

Bu bölümde beş ile on kelimeden oluşan söylemesi zor kısa tekerlemeleri bulabilirsiniz.

Kirpi Tekerlemesi

Kipkirli kirli kirpinin kirpiği

Paşa Tası Tekerlemesi

Paşa tası ile beş has tas kayısı hoşafı

Serçe Tekerlemesi

Serçe ile söyleşenin sesi semadan gelir.

Şişe Tekerlemesi

Şiş şişeyi şişlemiş, şişe de keşişe kış demiş.

Bülbül Tekerlemesi

Gül dibi bülbül dili gibi, bülbül dili gül dibi gibi

Kartal Tekerlemesi

Dal sarkar kartal kalkar; kartal kalkar dal sarkar.

Nalbant Tekerlemesi

Nankör nalbant nalları nallamalı mı, nallamamalı mı?

Su Şişesi Tekerlemesi

Şu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi, ortada su şişesi.

Nargile Tekerlemesi

Nedim’in nargilesiyle naneli nar şerbetini ne yapalım?

Mermer Tekerlemesi

Altı mermerde merdivenci mercan mermer merdivenden düştü.

Pikap Tekerlemesi

O pikap bu pikap şu pikap

Mum Tekerlemesi

Bu mum umumumuzun mumu.

Şemsi Paşa Tekerlemesi

Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşesiceler

Kepçe Tekerlemesi

Keşkekçinin keşkekleşmemiş keşkek kepçesi

Küp Tekerlemesi

Götür küpü, dök küpü. Getir küpü, dök küpü.

Badana Tekerlemesi

Şu duvarı badanalamalı mı? Badanalamamalı mı?

Kırık Küp Tekerlemesi,

Kırk kırık küp. Kırkının da kulpu kırık kara kırık küp.

Kapı Tekerlemesi

Kapı gıcırdatanlardan mısınız? Kıvılcım sıçratıcılardan mısınız?

Kartal Tekerlemesi

Kırk kartal, kırk kanadı kırık kartal. Kırkı kalkar, kırkı konar.

Kedi Tekerlemesi

Penceredeki benekli Tekir kedi tenceresindeki eti yedi.

Söylemesi Zor Orta Uzunlukta Tekerlemeler

Bu bölümde on ile on beş kelimeden oluşan söylemesi zor orta uzunlukta tekerlemeleri bulabilirsiniz.

Yoğurt Tekerlemesi

Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?

Mahkeme Tekerlemesi

İbiş’ le Memiş mahkemeye gitmiş, mahkemeleşmiş mi, mahkemeleşememiş mi?

Ala Dana Tekerlemesi,

El alem Adana’dan ala dana aldı ala danalandı da biz Adana’dan bir ala dana alıp da ala danalanamadık.

Bazlama Tekerlemesi

Herkes bazlama yapıp bazlamalandı da biz bir bazlama yapıp bazlamalanamadık.

Üçkağıtçı Tekerlemesi

Üçüncü üçkâğıtçı, üçetek üçleşerek üçteker arabayla süzüm süzüm süzülen süzgeçleri süzdü.

Badem Tekerlemesi

Adem madene gitmiş. Adem madende badem yemiş. Madem ki Adem madende badem yemiş, niye bize getirmemiş.

Çorba Tekerlemesi

Bu çorbayı nanelemeli de mi yemeli, nanelememeli de mi yemeli?

Yapı Tekerlemesi

Bu yapıyı yıkıp yapsak da mı otursak; yoksa, yapmadan otursak da mı yıkıp yapsak?

Çocuk Tekerlemesi

Bu çocuğu gıdıklasak da güldürsek mi? Yoksa gıdıklamasak da güldürmesek mi?

Delmişler Tekerlemesi

Delmişler, takmışlar. Bunu böyle yapmışlar. Delmiyelerdi, takmıyalardı. Bunu böyle yapmıyalardı.

Çekoslavakya Tekerlemesi

Siz bizim Çekoslavakyalılaştırdıklarımızdan mısınız? Yoksa Çekoslavakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız?

Şaşırma Tekerlemesi

Kara kızın kısa kayışını kasışına kızmayışına şaşmamışsın da, kuru kazın kızıp kayısı kazışına şaşmış kalmışsın.

Söylemesi Zor Uzun Tekerlemeler

Bu bölümde on beş ile yirmi kelimeden oluşan söylemesi zor uzun tekerlemeleri bulabilirsiniz.

Berber Tekerlemesi

Bir berber bir berbere, bre berber, gel beraber berberistanda bir berber dükkânı açalım diye bar bar bağırmış.

Pire Tekerlemesi

Pireli peyniri perhizli pireler tepelerse pireli peynirler de pır pır pervaz ederler.

Derya Tekerlemesi

Dört deryanın deresini dört dergâhın derbendine devrederlerse, dört deryadan dört dert, dört dergâhtan dört dev çıkar.

Ocak Tekerlemesi

Ocak kıvılcımlandırıcılardan mısınız, kapı gıcırdatıcılardan mısınız? Ne ocak kıvılcımlandırıcılardanız, ne kapı gıcırdatıcılardanız.

Birader Tekerlemesi

Be birader buraya bak, başı bereli burma bıyıklı bastı bacak bayan berberiyle bizim Bedri bey birlikte bir pirinci birinci buluşta birbirine dizip Bursa pazarına indi.

Takatuka Tekerlemesi

Al şu takatukaları, takatukacıya götür. Takatukacı takatukaları takatukalamazsa, takatukaları takatukalatmadan geri getir.

Baykuş Tekerlemesi

Sizin bacaya konmuş allı ballı kabaklı baykuşa, bizim bacaya konmuş allı ballı kabaklı baykuş demiş ki; Nasılsın allı ballı kabaklı baykuş..?

Hakkı Tekerlemesi

Hakkı haklının hakkını yemiş. Haklı Hakkı’ dan hakkını istemiş. Hakkı haklıya hakkını vermeyince haklı da Hakkı’ nın hakkından gelmiş.

Bal Tekerlemesi

Ballandıran dalları ballandırmalı mı? Yoksa ballandırmamalı mı? Yoksa o bala daldırılan baldıran dalları dallandırmalı mı, ballı dalla dallandırılmamalı mı?

Uykucu Tekerlemesi

Uykucu Ülkü, ucu tüllü üç örtüyü ütüyle ütüleyip de mi üstüne örtünmeli, üç örtünün ucunu tülleyip ütüleyip de mi üstüne örtünmeli?

Söylemesi Zor Çok Uzun Tekerlemeler

Bu bölümde yirmi ile altmış kelimeden oluşan söylemesi zor çok uzun tekerlemeleri bulabilirsiniz.

Topal Çoban Tekerlemesi

Çatalca’da topal çoban çatal yapıp çatal satar, nesi için Çatalca’da topal çoban çatal yapıp çatal satar? Kâri için Çatalca’da topal çoban çatal yapıp çatal satar.

Keklik Tekerlemesi

Kelkit’te keklikler Kesmik’e dadanmışlar. Kelkitliler de Kesmik’teki kekliklerin etine dadanmışlar. Kelkit’teki keklikler Kesmik’e dadanmayaydılar, Kelkitliler de Kesmik’teki kekliklerin etine dadanmazlardı.

Ördek Tekerlemesi

Sizin damda var, beş boz başlı beş boz ördek, bizim damda var beş boz başlı beş boz ördek, sizin damdaki beş boz başlı beş boz ördek, bizim damdaki beş boz başlı beş boz ördeğe, siz de bizcileyin beş boz başlı beş boz ördek misiniz? demiş.

Kör Kirpi Tekerlemesi

Bir tarlaya kemeken ekmişler. Bu tarlaya iki kürkü yırtık kel kör kirpi dadanmış. Biri kürkü yırtık erkek kel kör kirpi, öteki kürkü yırtık dişi kel kör kirpi. Kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürkünü, kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürküne; kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürkünü, kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürküne eklemişler.

Türkçenin Söylemesi En Zor ve En Uzun Tekerlemesi

Hiç merak ettiniz mi, Türkçenin en uzun tekerlemesi kaç kelimedir?

Türkçe’nin en uzun ve söylemesi en zor tekerlemesi yüz otuz kelimeden oluşmaktadır.

Porsuk Tekerlemesi
Bu tarlaya bir şinik, kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir şinik kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye boz ala boz başlı pis porsuk dadanmış. Bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye de boz ala boz başlı pis porsuk dadanmış. O tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlı pis porsuk, diğer tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlı pis porsuğa demiş ki, “Sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlı pis porsuksun? O da ona cevaben! “Sen ne zaman o tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlı pis porsuksan, ben de o zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlı pis porsuğum.” demiş.

Şimdi de Türkçenin en uzun ve söylemesi en zor tekerlemesini Türkçeyi en güzel konuşan insanlardan biri olan Zeki Müren’den dinleyelim…

Listeye eklemek istediğiniz tekerlemeleri iletişim formundan bize yazabilirsiniz.

Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız

Bunları da beğenebilirsin
YORUM YAP