Söylenmesi Zor Tekerlemeler

Bu sayfamızda söylenmesi en zor tekerlemeleri, meşhur tekerlemeleri kısa tekerlemeleri ve uzun tekerlemeleri sizler için derledik. Bu tekerlemeleri indirip öğrencilerinize ezberletebilirsiniz.

TEKERLEMELER

Tekerleme Nedir?

Söz, sözcük ve seslerin benzerliklerinden faydalanılarak söylenen, yarı anlamlı, hoş cümlelerdir. Ölçülü ve kafiyeli olan basmakalıp sözler denebilir. Tekerlemeler bir çeşit söz cambazlığıdır. Hayal ürünü oldukları için yarı anlamlı bazen tamamen anlamsız olabilirler.

Tekerlemeler çocukların dil gelişimine çok ciddi katkıları vardır. Dil tembelliği sorununa yönelik kullanılabilecek tekerlemeler aynı zamanda okumayı da hızlandırmaktadır.

Tekerleme Okuma Oyunu

Aşağıda verilen tekerlemelerden beş tanesini seçelim. Seçim yaparken kısa tekerlemelerden başlayalım. Seçtiğimiz tekerlemeleri öğrencilerimize sıra ile okutalım. Tekerlemeleri yanlış okuyan öğrencileri eleyelim. En son öğrenci kalana kadar yarışmaya devam edelim. En son kalan öğrenciyi ödüllendirelim. Seçeceğimiz beş tekerleme ile başka zamanlarda oyunu tekrar tekrar oynayabilirsiniz…

Söylenmesi Zor Tekerleme Örnekleri

Şimdi de sizler için derlediğimiz tekerleme örneklerini inceleyelim. Tekerlemeleri kısa, orta, uzun ve çok uzun tekerlemeler olmak üzere dört başlık altında topladık.

Söylenmesi Zor Kısa Tekerlemeler

Bu bölümde beş ile on kelimeden oluşan tekerlemeleri bulabilirsiniz.

Kipkirli kirli kirpinin kirpiği
O pikap bu pikap şu pikap
Bu mum umumumuzun mumu.
Paşa tası ile beş has tas kayısı hoşafı
Serçe ile söyleşenin sesi semadan gelir.
Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşesiceler
Keşkekçinin keşkekleşmemiş keşkek kepçesi
Şiş şişeyi şişlemiş, şişe de keşişe kış demiş.
Gül dibi bülbül dili gibi, bülbül dili gül dibi gibi
Götür küpü, dök küpü. Getir küpü, dök küpü.
Şu duvarı badanalamalı mı? Badanalamamalı mı?
Dal sarkar kartal kalkar; kartal kalkar dal sarkar.
Nankör nalbant nalları nallamalı mı, nallamamalı mı?
Kırk kırık küp. Kırkının da kulpu kırık kara kırık küp.
Kapı gıcırdatanlardan mısınız? Kıvılcım sıçratıcılardan mısınız?
Şu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi, ortada su şişesi.
Nedim’in nargilesiyle naneli nar şerbetini ne yapalım?
Kırk kartal, kırk kanadı kırık kartal. Kırkı kalkar, kırkı konar.
Penceredeki benekli Tekir kedi tenceresindeki eti yedi.
Altı mermerde merdivenci mercan mermer merdivenden düştü.

Söylenmesi Zor Orta Uzunlukta Tekerlemeler

Bu bölümde on ile on beş kelimeden oluşan tekerlemeleri bulabilirsiniz.

Bu çorbayı nanelemeli de mi yemeli, nanelememeli de mi yemeli?
Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?
İbiş’ le Memiş mahkemeye gitmiş, mahkemeleşmiş mi, mahkemeleşememiş mi?
Bu yapıyı yıkıp yapsak da mı otursak; yoksa, yapmadan otursak da mı yıkıp yapsak?
Bu çocuğu gıdıklasak da güldürsek mi? Yoksa gıdıklamasak da güldürmesek mi?
El alem Adana’dan ala dana aldı ala danalandı da biz Adana’dan bir ala dana alıp da ala danalanamadık.
Herkes bazlama yapıp bazlamalandı da biz bir bazlama yapıp bazlamalanamadık.
Delmişler, takmışlar. Bunu böyle yapmışlar. Delmiyelerdi, takmıyalardı. Bunu böyle yapmıyalardı.
Siz bizim Çekoslavakyalılaştırdıklarımızdan mısınız? Yoksa Çekoslavakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız?
Üçüncü üçkâğıtçı, üçetek üçleşerek üçteker arabayla süzüm süzüm süzülen süzgeçleri süzdü.
Adem madene gitmiş. Adem madende badem yemiş. Madem ki Adem madende badem yemiş, niye bize getirmemiş.
Kara kızın kısa kayışını kasışına kızmayışına şaşmamışsın da, kuru kazın kızıp kayısı kazışına şaşmış kalmışsın.

Söylenmesi Zor Uzun Tekerlemeler

Bu bölümde on beş ile yirmi kelimeden oluşan tekerlemeleri bulabilirsiniz.

Al şu takatukaları, takatukacıya götür. Takatukacı takatukaları takatukalamazsa, takatukaları takatukalatmadan geri getir.
Bir berber bir berbere, bre berber, gel beraber berberistanda bir berber dükkânı açalım diye bar bar bağırmış.
Pireli peyniri perhizli pireler tepelerse pireli peynirler de pır pır pervaz ederler.
Sizin bacaya konmuş allı ballı kabaklı baykuşa, bizim bacaya konmuş allı ballı kabaklı baykuş demiş ki; Nasılsın allı ballı kabaklı baykuş..?
Hakkı haklının hakkını yemiş. Haklı Hakkı’ dan hakkını istemiş. Hakkı haklıya hakkını vermeyince haklı da Hakkı’ nın hakkından gelmiş.
Dört deryanın deresini dört dergâhın derbendine devrederlerse, dört deryadan dört dert, dört dergâhtan dört dev çıkar.
Ocak kıvılcımlandırıcılardan mısınız, kapı gıcırdatıcılardan mısınız? Ne ocak kıvılcımlandırıcılardanız, ne kapı gıcırdatıcılardanız.
Ballandıran dalları ballandırmalı mı? Yoksa ballandırmamalı mı? Yoksa o bala daldırılan baldıran dalları dallandırmalı mı, ballı dalla dallandırılmamalı mı?
Uykucu Ülkü, ucu tüllü üç örtüyü ütüyle ütüleyip de mi üstüne örtünmeli, üç örtünün ucunu tülleyip ütüleyip de mi üstüne örtünmeli?
Be birader buraya bak, başı bereli burma bıyıklı bastı bacak bayan berberiyle bizim Bedri bey birlikte bir pirinci birinci buluşta birbirine dizip Bursa pazarına indi.

Söylenmesi Zor Çok Uzun Tekerlemeler

Bu bölümde yirmi ile altmış kelimeden oluşan tekerlemeleri bulabilirsiniz.

Kelkit’ te keklikler Kesmik’ e dadanmışlar. Kelkitliler de Kesmik’ teki kekliklerin etine dadanmışlar. Kelkit’ teki keklikler Kesmik’ e dadanmayaydılar, Kelkitliler de Kesmik’ teki kekliklerin etine dadanmazlardı.
Sizin damda var, beş boz başlı beş boz ördek, bizim damda var beş boz başlı beş boz ördek, sizin damdaki beş boz başlı beş boz ördek, bizim damdaki beş boz başlı beş boz ördeğe, siz de bizcileyin beş boz başlı beş boz ördek misiniz? demiş.
Çatalca’ da topal çoban çatal yapıp çatal satar, nesi için Çatalca’ da topal çoban çatal yapıp çatal satar? Kâri için Çatalca’ da topal çoban çatal yapıp çatal satar.
Bir tarlaya kemeken ekmişler. Bu tarlaya iki kürkü yırtık kel kör kirpi dadanmış. Biri kürkü yırtık erkek kel kör kirpi, öteki kürkü yırtık dişi kel kör kirpi. Kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürkünü, kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürküne; kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürkünü, kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürküne eklemişler.

Türkçenin Söylenmesi Zor En Uzun Tekerlemesi

Bu bölümde de yüz otuz kelimeden oluşan Türkçe’nin en uzun tekerlemesini bulabilirsiniz.

Bu tarlaya bir şinik, kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir şinik kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye boz ala boz başlı pis porsuk dadanmış. Bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye de boz ala boz başlı pis porsuk dadanmış. O tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlı pis porsuk, diğer tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlı pis porsuğa demiş ki, “Sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlı pis porsuksun? O da ona cevaben! “Sen ne zaman o tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlı pis porsuksan, ben de o zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlı pis porsuğum.” demiş.

Şimdi de Türkçenin en uzun tekerlemesini Türkçeyi en güzel konuşan insanlardan biri olan Zeki Müren’den dinleyelim…

Listeye eklemek istediğiniz tekerlemeleri iletişim formundan bize yazabilirsiniz.

Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız

Bunları da beğenebilirsin
YORUM YAP