Eğlenceli Çocuk Yarışmaları

Bu yazımızda anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine oynatabileceğiniz eğlenceli çocuk yarışma çeşitlerini sizler için derledik.

23 Nisan şenliklerinde, çocuk pikniklerinde, kır gezilerinde, özel günlerde oynatabileceğiniz birbirinden eğlenceli yarışmaları sayfaları sağa doğru kaydırarak inceleyebilirsiniz.

Balonu Şişirerek Patlatma Yarışması

Balonu Şişirerek Patlatma

Yarışmacılar seyircilere doğru yan yana dizilir. Her öğrencinin eline aynı biçim ve büyüklükte bir tane şişirilmemiş balon verilir. Yarışmacılardan balonların patlak olup olmadığını kontrol etmeleri istenir. Komut ile beraber herkes elindeki balonu şişirmeye başlar. Balonunu ilk olarak şişirerek patlatan yarışmayı kazanır.

Kucakta Top Taşıma Yarışması

Kucakta Top Taşıma

Öğrenciler başlangıç çizgisine dizilir. Her yarışmacının kucağına aynı büyüklükte bir top konulur. Yarışmacılar komut ile beraber topa dokunmadan eller yerde varış noktasına doğru ilerlemeye başlarlar. Topu düşüren yarışmayı kaybeder. Varış noktasına ilk ulaşan yarışmayı kazanır.

Çuval Yarışı

Çuval Yarışı

Çuval giyen yarışmacılar başlangıç çizgisine dizilir. Komut ile beraber herkes varış noktasına doğru koşmaya, zıplamaya veya atlamaya çalışır. Hedef noktasına ilk varan yarışmayı kazanır.

Hulahop Taşıma Yarışması

Hulahop Taşıma Yarışması

Beş tane halka başlangıç çizgisine arka arkaya dizilir. Beş kişiden oluşan gruplar halkaların arkasına geçer. Komutla beraber yarışmacılar halkaların içerisine atlar. En arkadaki yarışmacı halkayı yerden alıp başından çıkartır ve en öndeki yarışmacıya elden ele iletir. En öndeki yarışmacı halkayı en öne koyar ve içerisine atlar. Diğer yarışmacılar da bir öndeki boş halkanın içerisine atlar. En sondaki yarışmacı yine aynı şekilde halkayı öne doğru iletir. Bu şekilde varış noktasına ulaşan ilk grup yarışmayı kazanır.

Suda Elma Yeme Yarışı

Suda Elma Yeme Yarışması

Yarışmacılar seyircilere doğru dizilir. Her yarışmacının önüne eşit büyüklükte içi su dolu bir kap konulur. Kapların içerisine bir elma bırakılır. Komut ile beraber yarışmacılar elleri arkada bağlı olarak kafalarını kabın içerisine sokarak elmayı yemeye çalışırlar. İki dakika içerisinde elmadan en fazla yiyen yarışmayı kazanır. Yarışmayı kazananı jüri belirler.

Halat Çekme Yarışı

Halat Çekme Yarışması

Yarışmacılar gruplara ayrılır. Gruplar birbiriyle eşleştirilir. Yere bir çizgi çizilir. Halatın tam orta yeri çizgiye denk getirilir. Gruplar çizgiye eşit uzaklıktan halatı tutar. Komut ile beraber yarışmacılar halatı çekmeye başlar. Rakip grubun birinci yarışmasını çizgiden kendi tarafına çeken grup yarışmayı kazanır.

Sandalye Kapmaca Yarışması

Sandalye Kapmaca Yarışması

Yarışmacılardan bir eksik sandalyeler yuvarlak oluşturacak bir şekilde dizilir. Müzik ile beraber yarışmacılar sandalyelerin etrafında dans etmeye başlar. Müzik birden durdurulur ve yarışmacılar sandalyelere otururlar. Ayakta kalan yarışmacı oyundan çıkar. Sandalyelerin sayısı bir azaltılır. Müzikle beraber dans yeniden başlar. Bu şekilde birinci seçilene kadar yarışma devam eder.

Grupla Ayakları Bağlı Koşu Yarışı

Ayakları Bağlı Grupla Koşu Yarışması

Yarışmacılar üçerli gruplara ayrılır. Grubun orasındaki yarışmacının sağ ve sol ayakları diğer yarışmacıların birer ayağına kumaş bağla bağlanır. Gruplar başlangıç noktasına geçer. Komutla birlikte grup olarak koşmaya başlarlar. Varış noktasına ulaşan ilk grup kazanır.

Yumurta Taşıma Yarışı

Yumurta Taşıma Yarışması

Yarışmacılar başlangıç çizgisine dizilir. Her yarışmacıya bir demir kaşık ve bir yumurta verilir. Kaşık dişler ile tutulur. Yumurta kaşığa konulur. Eller arkaya bağlanır. Yarışmacılar komut ile birlikte koşmaya başlar. Yumurtayı düşürmeden varış noktasına ilk ulaşan yarışmayı kazanır.

Bisküvi Yeme Yarışı

Bisküvi Yeme Yarışması

Yarışmacılar seyircilere yüzü dönük olarak sıraya dizilir. Her yarışmacının önüne petibör kare yirmi tane sağlam bisküvi konulur. Komutla beraber yarışmacılar bisküvileri yemeğe başlar. İki dakika içerisinde en fazla bisküvi yiyeni jüri birinci seçer.

Ayağında Bağlı Balonu Patlatma Yarışı

Ayağında Bağlı Balonu Patlatma Yarışması

Her yarışmacının ayağına sağlam bir iple bir tane şişirilmiş balon bağlanır. Oyun alanına bir tane çember oluşturulur. Komutla beraber yarışmacılar rakiplerinin ayaklarında bağlı olan balonları patlatmaya çalışırlar. Balonu patlayan yarışmacı oyundan çıkar. Çember giderek daraltılır. En sona kalan oyuncu yarışmayı kazanır.

Ayaklarıyla Pet Şişe Düzeltme Yarışı

Ayakla Pet Şişe Düzeltme Yarışması

Yarışmacılar seyircilere yüzü dönük olarak dizilir. Her yarışmacının önüne beş tane su dolu yarım litrelik beş tane pet şişe konulur. Pet şişeler yan yatırılır. Komutla birlikte yarışmacılar ayaklarıyla şişeleri dik hale getirmeye çalışırlar. Bu sırada eller arkada bağlı durmalıdır. Beş tane şişeyi ilk olarak dik duruma getiren yarışmayı kazanır.

İp Atlama Yarışı

İp Atlama Yarışması

Yarışmacılar seyircilere doğru dizilir. Her yarışmacıya bir ip verilir. Komut ile birlikte yarışmacılar ip atlamaya başlar. Atlamayı bırakan kaybeder. En sona kalan yarışı kazanır.

Bisikleti En Yavaş Sürme Yarışı

Bisikleti Yavaş Sürme Yarışması

Yarışmacılar bisikletleriyle birlikte başlangıç çizgisine dizilir. Komut ile birlikte yarışmacılar bisikletlerini sürmeye başlarlar. Geri dönmeden ve ayağını yere basmadan en son varış noktasına ulaşan yarışmayı kazanır.

Ördek Yürüyüşü Yarışı

Ördek Yürüyüşü Yarışması

Yarışmacılar başlangıç çizgisine dizilir. Sağ ayak bileği sağ el ile, sol ayak bileği sol el ile kavranır. Yarışmacılar komut ile birlikte ayağa kalkmadan varış noktasına doğru koşmaya başlar. Hedefe ilk varan yarışmayı kazanır.

Şınav Çekme Yarışı

Şınav Çekme Yarışması

Yarışmacılar yüzü seyircilere doğru dizilir. Komut ile birlikte şınav pozisyonu alınır. Komut geldikçe şınav çekmeye devam edilir. Yere yıkılan yarışmacı oyundan çıkar. Yarışmayı zorlaştırmak için “Sağ kolu kaldır bekle, sol kolu kaldır bekle, sağ ayağı kaldır bekle.” gibi komutlar verilir. En sona kalan yarışmayı kazanır.

Pinpon Topu Sektirme Yarışı

Pinpon Topu Sektirme Yarışması

Yarışmacılar seyircilere yüzü dönük dizilir. Her yarışmacıya bir masa tenisi raketi bir de pinpon topu verilir. Komut ile birlikte yarışmacılar topu sektirmeye başlar. En sona kalan yarışı kazanır.

Yoğurt Yeme Yarışı

Yoğurt Yeme Yarışması

Yarışmacılar seyircilere yüzü dönük olarak dizilir. Her yarışmacının önüne bir tane tabak ve içine bol miktarda yoğurt konulur. Her tabağın içerisine bir tane de madeni para konulur. Yarışmacılar ayakta komutu bekler. Komut ile birlikte eller arkada bağlı olarak yoğurttaki parayı ilk olarak bulan yarışmayı kazanır.

Sumo Güreşi Yarışı

Sumo Güreşi Yarışması

Yarışmacılar kura ile eşleştirilir. Yarışma alanının ortasına bir tane yuvarlak çizilir. Yarışmacılar ikişerli olarak birbiriyle yarışır. Rakibini yuvarlağın dışına çıkartmayı başaran bir üst tura yükselir. Böylece yarışma devam eder ve en sona kalan yarışmacı oyunu kazanır.

Pipetle Pinpon Topu Taşıma Yarışı

Pipetle Pinpon Topu Taşıma Yarışması

Yarışma grupla veya bireysel olarak düzenlenebilir. Her yarışmacı için varış noktasına bir tane kutu konulur. Yarışmacı başlangıç noktasında kendisi için hazırlanmış pinpon toplarını pipetle yakalayarak varış noktasında bulunan kutusuna taşımaya çalışır. Belirlenen süre içerisinde en fazla pinpon topu taşıyan yarışmayı kazanır.

Balonla Bardak Taşıma Yarışı

Balonla Pet Bardak Taşıma Yarışması

Yarışma grupla veya bireysel olarak düzenlenebilir. Her yarışmacı için varış noktasına bir tane kutu konulur. Yarışmacı başlangıç noktasında bulunan bardakların içerisine bir tane balon şişirir. Elleriyle dokunmadan balon yardımıyla bardağı taşıyarak varış noktasındaki kutusuna bırakır. İki dakika içerisinde en fazla bardak taşıyan yarışmayı kazanır.

Topla Şişe Devirmece

Yarışma grupla veya bireysel olarak düzenlenebilir. Yarışmacılar belirli bir mesafeden dolu şişelere topla atış yaparlar. En fazla şişe deviren yarışmayı kazanır. Beraberlik durumunda ikinci veya üçüncü atış yaptırılabilir.

Balonu Şişir Bardakları Devir

Yarışmacılar kura ile eşleştirilir. İkişer sıranın üzerine boş beş pet bardak ters bir şekilde dizilir. Komutla beraber yarışmacılar balonu şişirir. Balonun içindeki havayı püskürterek bardakları devirmeye çalışırlar. Bütün bardakları ilk önce yere düşüren bir üst tura yükselir. Böylece yarışma devam eder ve en sona kalan yarışmacı oyunu kazanır.

Top Kapmaca Oyunu

Yarışmacılar kura ile eşleştirilir. Eşleşen öğrenciler karşılıklı oturtulur. Aralarına bir top veya istenen bir nesne konur. Sonra yarışmacılara “Burnunu tut, kulağını tut, göbeğini tut, dizini tut, kaşını tut…” gibi komutlar verilir. Son olarak “Topu tut.” komutu verilir. Topu tutamayan yarışmacılar oyun dışı kalır. Kalanlar tekrar eşleştirilerek birinci seçilene kadar oyuna devam edilir.

Mandal Takma Oyunu

Parmak kaslarının gelişimi açısından son derece faydalı olan yarışmanın uygulanışı şöyle: Yarışmacılar bir masanın etrafına toplanır. Masanın üzerine mandallar dökülür. Komutla beraber öğrenciler mandalları kendi kıyafetlerine takmaya başlarlar. Elindeki mandalı takmadan masadan başka mandal alınmaması gerektiği sık sık hatırlatılır. Masanın üzerindeki mandallar bitince yarışmacıların üzerlerindeki mandallar sayılır. En çok sayıda mandal takmayı başaran yarışmayı kazanmış olur.

Üfle Çıkart Oyunu

Yarışmacılar kura ile eşleştirilir. Eşleşen iki yarışmacının önüne beş pet bardak içerisinde beş pinpon topu konulur. Komutla beraber yarışmacılar üfleyerek bardağın içerisindeki pinpon topunu dışarıya çıkarmaya çalışır. Beş topu ilk olarak üfleyerek çıkarmayı başaran bir üst tura yükselir. Bu şekilde birinci seçilene kadar yarışma devam eder.

Yorum yapın