Beyin Geliştiren Çift El Çift Parmak Etkinliği

Bu sayfamızda ilkokul serbest etkinlikler derslerinde uygulayabileceğiniz beynin iki lobunu birden geliştiren çift el çift parmak etkinliğini bulabilir ve indirebilirsiniz.

ÇİFT PARMAK ETKİNLİĞİ

Bilimsel olarak yapılan çalışmalarda sağ el ve sol elin aynı anda çalışması zihin gelişimine katkı sağladığı bilinmektedir. Piyano da beynin iki lobunu aynı anda çalıştıran bir enstrümandır. Onun için küçük yaşlarda piyano eğitimi alan çocukların zihin gelişimi daha ileridedir.

Beyin Geliştiren Çift El, Çift Parmak Etkinliği Yönergeleri

Çift Parmak Etkinliği Uygulanışı

  • Beyin geliştiren çift parmak uygulamasında her sayfada bulunan sağ sütun sağ el işaret ve orta parmakları için, sol sütun ise sol el işaret ve orta parmakları içindir.
  • Çift parmak etkinliğinde sütunlarda yukarıda görselde verildiği şekilde dört çeşit yönerge bulunmaktadır. Birinci yönergede uzun içi dolu bir dikdörtgen vardır. Bu şeklin üzerine işaret ve orta parmak birleştirilerek dokundurulmalıdır.
  • İkinci yönergede sütunlarda bulunan içi dolu iki kısa dikdörtgene işaret ve orta parmak birbirinden ayrı şekilde dokundurulmalıdır.
  • Üçüncü yönergede sütunlarda bulunan içi boş uzun dikdörtgenlerde işaret ve orta parmak birbirine bitişik bir şekilde ve dikdörtgene değdirmeden havada tutulmalıdır.
  • Dördüncü yönergede sütunlarda bulunan içi boş kısa dikdörtgenlerde ise işaret ve orta parmak birbirinden ayrılarak ve dikdörtgenlere değdirmeden havada tutulmalıdır.
  • Bütün yönergeleri sağ el ve sol el parmakları birlikte yapmalıdır.
  • Yönergeleri uygularken bir yandan marakas yardımıyla ritim tutulabilir ve bir müzik kullanılabilir.
  • Yönergeler tekrar edilerek gerekli hıza ulaşılmaya çalışılır.

Çift El, Çift Parmak Etkinlik Sayfası

Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız

Yorum yapın