4. Sınıf Yer Kabuğu ve Dünya’mızın Hareketleri Ünite Testi

Bu sayfamızda İlkokul 4. sınıf Fen Bilimleri dersi, MEB tarafından yenilenen güncel müfredata uygun, Yer Kabuğu ve Dünya’mızın Hareketleri Ünite Testini bulabilir ve indirebilirsiniz.

4. Sınıf Yer Kabuğu ve Dünya’mızın Hareketleri ünite testini ister sınıfta etkinlik veya değerlendirme olarak kullanın, ister ödev olarak eve verin.

4. Sınıf Fen Bilimleri 1. Ünite Testi

Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız

1. Ünite Testi Cevap Anahtarı İçin Tıklayınız


1) C2) B3) D4) A5) B6) C
7) B8) C9) D10) A11) D12) B
13) B14) A15) C16) B17) D18) C

1. Ünite Kazanımları İçin Tıklayınız

1. Ünite Yer Kabuğu ve Dünya’mızın Hareketleri Kazanımları

F.4.1.1. Yer Kabuğunun Yapısı

Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu / Kavramlar: Kayaç, fosil
F.4.1.1.1. Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.
Kayaçların sınıflandırılmasına girilmez.
F.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.
Türkiye’deki önemli kayaçlara ve madenlere değinilir; altın, bor, mermer, linyit, bakır, taşkömürü, gümüş vb. örnekler verilir.
F.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.
Fosil çeşitlerine girilmez.

F.4.1.2. Dünya’mızın Hareketleri

Önerilen Süre: 9 ders saati
Konu / Kavramlar: Dünya’nın dönme ve dolanma hareketlerinin sonuçları, gün-yıl, gece-gündüz
F.4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar.
Dönme ve dolanma hareketine günlük yaşamdan örnek verilir.
F.4.1.2.2. Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar.
a. Dünya’nın dönme hareketine değinilir.
b. Dünya’nın dolanma hareketine değinilir.
c. Dünya’nın dönmesine bağlı olarak Güneş’in gün içerisindeki konumunun değişimine değinilir.
ç. Gece ve gündüzün oluşumuna değinilir.
d. Gün, yıl, zaman kavramları verilir.

Yorum yapın