4. Sınıf Ritmik Sayma Konu Anlatımı

Bu sayfamızda ilkokul 4. sınıf Matematik dersi MEB tarafından güncellenen yeni müfredat kazanımlarına uygun yüzer ritmik sayma biner ritmik sayma konu anlatımını bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

RİTMİK SAYMALAR

Geçen sene altışar, yedişer, sekizer, dokuzar ve onar ritmik saymaları öğrenmiştik.

Altışar ritmik sayalım: 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

Yedişer ritmik sayalım: 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

Sekizer ritmik sayalım: 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

Dokuzar ritmik sayalım: 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

Onar ritmik sayalım: 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Yüzer Ritmik Sayma

100’den başlayarak 1000’e kadar yüzer ileriye doğru sayarken aşağıdaki sayılar söylenir:

100200 → 300 → 400 → 500600 → 700 → 800 → 900 → 1000

İleriye doğru yüzer ritmik sayarken yüzler basamağındaki rakam artar. Yüzlük sayısı 9 olduğunda bir sonraki binliğe geçilir.

Örnek:

Kasada 8200 TL vardı. Kasaya sekiz adet daha 100 TL konuldu. Son durumda kasada bulunan parayı yüzer ritmik sayma yaparak bulalım.

100 TL100 TL100 TL100 TL100 TL100 TL100 TL100 TL
  8300  →  8400  → 8500  → 8600  → 8700  → 8800  → 8900  9000

Son durumda kasada 8900 TL olur.

Biner Ritmik Sayma

1000’den başlayarak 10 000’e kadar biner ileriye doğru sayarken aşağıdaki sayılar söylenir:

10002000 → 3000 → 4000 → 5000 → 6000 → 7000 → 8000 → 9000 → 10 000

İleriye doğru biner ritmik sayarken binler basamağındaki rakamlar artar. Diğer basamaklardaki rakamlar değişmez.

Örnek:

Bakkal Hasan Amca, rafta 3000 g‘lık küp şeker kaldığını fark etti. Gidip depodan 6 adet 1000 g‘lık küp şeker daha getirdi. Son durumda raftaki küp şeker miktarını biner ritmik sayma yaparak bulalım.

Biner saymaBiner saymaBiner saymaBiner saymaBiner saymaBiner sayma

  4000  →  5000    6000    7000    8000    9000

Son durumda rafta 9000 g şeker olmuş oldu.

Önceki Konu AnlatımıSonraki Konu Anlatımı
Doğal Sayılar Sayıları Yuvarlama

Ritmik Saymalar Konusunu Pekiştirelim

4. Sınıf Ritmik Sayma Kazanımları

M.4.1.1.2. 10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar.

Yorum yapın