4. Sınıf İngilizce Kazanımları

Bu sayfamızda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan yeni güncel müfredat kapsamında ilkokul 4. sınıf İngilizce dersi kazanımlarını bulabilirsiniz.

İngizce öğretim programı 3’nci sınıfın temaları yiyecekler ve içecekler, boş zaman etkinlikleri, günlük faaliyetler, meslekler, giysiler, fiziksel ve kişisel özellikler, ülkeler ve milliyetler olarak belirlenmiştir. Ayrıca dil işlevleri olarak; izin istemek, rica etmek ve bunlara uygun şekilde cevap vermek, temel ihtiyaçlarını belirtmek, basit komutlar vermek, yapabildiklerini ve yapamadıklarını söylemek, rutin faaliyetlere ilişkin konuşmak, yapmaktan hoşlandığı ve hoşlanmadığı faaliyetlerden bahsetmek ele alınmıştır.

4. SINIF İNGİLİZCE KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

UNIT 1 –  CLASSROOM RULES

Listening:
Students will be able to understand short and clear utterances about requests.
Listening:
Students will be able to understand short and clear utterances about permission.
Listening:
Students will be able to recognize simple classroom instructions.
Listening:
Students will be able to recognize numbers from one to fifty.
Speaking:
Students will be able to interact with their classmates through asking for and giving permission in short utterances.
Speaking:
Students will be able to make requests by using simple utterances.
Speaking:
Students will be able to give and respond to simple instructions verbally.
Speaking:
Students will be able to count up to fifty.

UNIT 2 –  NATIONALITY

Listening:
Students will be able to recognize information about other people.
Listening:
Students will be able to identify different people’s nationalities.
Speaking:
Students will be able to talk about nations and nationalities.
Speaking:
Students will be able to talk about locations of cities.

UNIT 3 – CARTOON CHARACTERS

Listening:
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others.
Listening:
Students will be able to recognize possessions of others in a clear, short and slow oral text.
Speaking:
Students will be able to talk about their own and others’ possessions.
Speaking:
Students will be able to deliver a simple, brief speech about abilities with an initial preparation.

UNIT 4 – FREE TIME

Listening:
Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes.
Speaking:
Students will be able to talk about their likes and dislikes.
Speaking:
Students will be able to engage in simple conversations about likes and dislikes.
Speaking:
Students will be able to ask for clarification in conversations.

UNIT 5 – MY DAY

Listening:
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines.
Listening:
Students will be able to recognize the time in a short oral text.
Speaking:
Students will be able to talk about their daily routines.
Speaking:
Students will be able to talk about the time.

UNIT 6 – FUN WITH SCIENCE

Listening:
Students will be able to understand and follow simple instructions.
Listening:
Students will be able to recognize phrases/descriptions about locations.
Speaking:
Students will be able to give short and basic instructions.
Speaking:
Students will be able to talk about locations of objects.
Speaking:
Students will be able to ask and answer simple clarification questions.

UNIT 7 – JOBS

Listening:
Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text.
Speaking:
Students will be able to talk about other people’s jobs and likes in simple conversations.

UNIT 8 – MY CLOTHES

Listening:
Students will be able to understand short oral texts about weather conditions and clothing.
Listening:
Students will be able to recognize the names of the seasons and clothes in short oral texts.
Speaking:
Students will be able to understand short oral texts about weather conditions and clothing.
Speaking:
Students will be able to recognize the names of the seasons and clothes in short oral texts.

UNIT 9 – MY FRIENDS

Listening:
Students will be able to understand the main point in short, clear, simple messages and announcements (e.g., describing people and their features).
Listening:
Students will be able to understand short, oral texts about possessions.
Speaking:
Students will be able to describe their friends and other people (family members, teachers, etc.).
Speaking:
Students will be able to ask and answer questions about other people’s physical characteristics.
Speaking:
Students will be able to talk about possessions.

UNIT 10 – FOOD AND DRINKS

Listening:
Students will be able to recognize simple words and phrases about food and drinks.
Listening:
Students will be able to understand the offers about their basic needs.
Listening:
Students will be able to identify others’ needs and feelings in simple oral texts.
Speaking:
Students will be able to talk about their basic needs and feelings.
Speaking:
Students will be able to express others’ feelings and their needs.

Kaynak: http://mufredat.meb.gov.tr/

Yorum yapın