4. Sınıf Basit, Bileşik ve Tam Sayılı Kesirler Konu Anlatımı

Bu sayfamızda ilkokul 4. sınıf Matematik dersi MEB tarafından güncellenen yeni müfredat kazanımlarına uygun basit, bileşik ve tam sayılı kesirler konu anlatımını bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

BASİT, BİLEŞİK VE TAM SAYILI KESİRLER

3. sınıfta birim kesir konusunu öğrenmiştik. Şimdi de basit, bileşik ve tam sayılı kesirleri öğreneceğiz.

Bir kesirde pay, payda ve kesir çizgisi bulunur.

Pay, Payda ve Kesir Çizgisi

Basit Kesir:

Payı, paydasından küçük olan kesirlere “basit kesir” denir.

Örnek:

Paydası 6, payı 4 olan basit kesri belirleyelim ve modelleyelim. Kesrin okunuşunu yazalım.

Basit Kesir

Paydası 6, payı 4 olan basit kesir \(\frac{4}{6}\) olur. \(\frac{4}{6}\) kesri modellenirken bütün, 6 eş parçaya bölünür. Eş parçalardan 4’ü boyanır.

\(\frac{4}{6}\) basit kesri, “altıda dört” ya da “dört bölü altı” diye okunur.

Şimdi de \(\frac{4}{6}\) basit kesrini sayı doğrusunda gösterelim.

Basit Kesir Sayı Doğrusu Gösterimi
Basit kesirler daima bir bütünden küçüktür.

Bileşik Kesir:

Payı, paydasına eşit ya da payı, paydasından büyük olan kesirlere “bileşik kesir” denir.

Örnek:

Paydası 4, payı 7 olan bileşik kesri belirleyelim ve modelleyelim. Kesrin okunuşunu yazalım.

Bileşik Kesir Gösterimi

Paydası 4, payı 7 olan bileşik kesir \(\frac{7}{4}\) olur. \(\frac{7}{4}\) kesri modellenirken 4 eş parçaya bölünmüş bütünlerden yararlanılır.

\(\frac{7}{4}\) bileşik kesri, “yedi bölü dört” diye okunur.

Şimdi de \(\frac{7}{4}\) bileşik kesrini sayı doğrusunda gösterelim.

Bileşik kesirler hiçbir zaman bir bütünden küçük olamaz.

Tam Sayılı Kesir:

1 ya da 1’den fazla bütün ve basit kesirden oluşan kesirlere “tam sayılı kesir” denir.

Örnek:

1 bütün ve \(\frac{2}{5}\) basit kesrinden oluşan tam sayılı kesri belirleyelim ve modelleyelim. Kesrin okunuşunu yazalım.

Tam Sayılı Kesir Gösterimi

1\(\frac{2}{5}\) kesri modellenirken 1 bütün ve 5 eş parçaya bölünüp 2 parçası boyanmış başka bir bütün kullanılır.

1\(\frac{2}{5}\) tam sayılı kesri, “bir tam beşte iki” ya da “bir tam iki bölü beş” diye okunur.

Şimdi de 1\(\frac{2}{5}\) tam sayılı kesrini sayı doğrusunda gösterelim.

Tam Sayılı Kesir Sayı Doğrusu Gösterimi
Tam sayılı kesirler daima bir bütünden büyüktür.
Önceki Konu AnlatımıSonraki Konu Anlatımı
İfadelerin Eşitlik Durumu Birim Kesirleri Karşılaştırma

Basit, Bileşik ve Tam Sayılı Kesirler Konusunu Pekiştirelim

4. Sınıf Basit, Bileşik ve Tam Sayılı Kesirler Kazanımları

M.4.1.6.1. Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. a) Kesrin farklı anlamlarına göre okunuşlarının değişebileceği vurgulanır. b) Modeller (sayı doğrusu, alan modeli vb.) kullanılarak isimlendirme çalışmaları yapılır.

4. Sınıf Basit, Bileşik ve Tam Sayılı Kesirler Etkinlikleri
4. Sınıf Basit, Bileşik ve Tam Sayılı Kesirler Posteri
Ayrıca sitemizde bulunan 4. Sınıf Matematik Konu Anlatımları sayfasını da incelemenizi tavsiye ederiz.

Yorum yapın