3. Sınıf Ülkemizin Yönetim Şekli Konu Anlatımı

İlkokul 3. sınıf, Hayat Bilgisi dersi, 5. Ünite Ülkemizde Hayat Ünitesi, Ülkemizin Yönetim Şekli konu anlatımını bu sayfada bulabilir ve pdf olarak indirebilirsiniz.

ÜLKEMİZİN YÖNETİM ŞEKLİ

BU KONUDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?
→ Ülkemizin yönetim şekli nedir?
→ Cumhuriyet nasıl bir yönetim biçimidir?
→ Cumhuriyet yönetimiyle elde edilen hak ve özgürlükler nelerdir?

Cumhuriyet kurulmadan önce yurdumuzu düşmanlar işgal etmişti. Yurdumuzu kurtarmak için Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milleti birçok zorlukla mücadele etmiştir. Kurtuluş Savaşı kazanılarak yurdumuz düşmanlardan kurtarılmıştır. 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyet ilan edilmiştir. İlk cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmuştur.

Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edildi.
Cumhuriyet 29 Ekim 1923 tarihinde TBMM’de ilan edilmiştir.

Ülkemizin Yönetim Şekli Nedir?

Devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti‘dir. Ülkemizin yönetim şekli cumhuriyettir. Cumhuriyet, kısaca halkın kendisini yönetecek kişileri oy vererek seçmesidir. Seçilen cumhurbaşkanı ve milletvekilleri kendisine oy veren kişiler adına devleti yönetir. Seçimler belirli sürelerde yenilenir. Böylece halk kendi kendini yönetmiş olur.

Seçimler cumhuriyetin teminatıdır.
Seçimler cumhuriyetin teminatıdır.

Cumhuriyet, demokrasiye dayanan bir yönetim biçimidir. Cumhuriyet yönetimi ile birlikte halkımız birçok demokratik hak ve özgürlüklere sahip olmuştur. Demokrasilerde bütün insanlar kanun önünde eşittir. Hiçbir insana ırkı, ailesi, dini vb. nedenlerle ayrımcılık yapılamaz.

Cumhuriyet yönetimi ile birlikte birçok yenilik yapılmıştır.

Arap Alfabesi kaldırılarak yerine Latin Alfabesi getirildi.

Cumhuriyetin Getirdiği Yenilikler

  • Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi.
  • Arap Alfabesi kaldırılarak yerine bugün kullandığımız Latin Alfabesi getirildi.
  • Giyim kuşamda yenilikler yapıldı.
  • Kadın erkek eşitliği sağlandı.
  • Takvim, saat ve ölçüler yeniden düzenlendi.
  • Seyahat etme, mülk edinme ve yerleşim hakkı getirildi.
  • Din ve vicdan hürriyeti getirildi.
  • Basın hürriyeti sağlandı.
  • Tüm insanlar öğrenim görme hakkına kavuştu.

3. sınıf Ülkemizin Yönetim Şekli konusunu pekiştirelim.

3. Sınıf Ülkemizin Yönetim Şekli Kazanımları

HB.3.5.2. Ülkemizin yönetim şeklini açıklar.
Cumhuriyet kavramı üzerinde durularak cumhuriyetin getirdiği hak ve özgürlükler vurgulanır.

Önceki Konu AnlatımıSonraki Konu Anlatımı
Yönetim Birimleri Tarihî ve Doğal Güzelliklerimiz

Yorum yapın