3. Sınıf Üç Basamaklı Doğal Sayılar Konu Anlatımı

İlkokul 3. sınıf matematik dersi üç basamaklı doğal sayıları okuma, yazma ve üç basamaklı doğal sayıların basamak değerleri konu anlatımlarını bu sayfada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

Bu Konuda Neler Öğreneceğiz?

  • Üç Basamaklı Doğal Sayıları Tanıyalım
  • Üç Basamaklı Doğal Sayıları Okuma ve Yazma
  • Basamak Adları
  • Basamak Değeri

ÜÇ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR

Başında sıfır olmayan, üç rakamdan oluşan doğal sayılara üç basamaklı doğal sayılar denir. Üç basamaklı doğal sayılar yüzlük, onluk ve birlikten oluşur.

100 tane birlikten 10 tane onluk, 10 tane onluktan ise 1 tane “yüzlük” elde edilir.

Rakam Nedir?

Sayıları yazmak için kullandığımız sembollere rakam denir. Rakamlar 10 tanedir. Bunlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9’dur. Rakamların bir araya gelmesiyle sayılar oluşur.

Geçen sene iki basamaklı doğal sayıları öğrenmiştik. En büyük iki basamaklı doğal sayının 99 olduğunu biliyoruz.

99 + 1 = 100

99+1=100
99 + 1 = 100

100 sayısı üç basamaklı en küçük doğal sayıdır.

100 en küçük üç basamaklı doğal sayıdır.


Tabloda 0 (sıfır) birlik, 0 (sıfır) onluk ve 1 yüzlük vardır. Bu sayının okunuşu “yüz”, yazılışı ise “100” şeklindedir. 100 en küçük üç basamaklı sayıdır. 999 sayısı da üç basamaklı en büyük doğal sayıdır.

Üç Basamaklı Doğal Sayıları Okuyalım Yazalım

Doğal sayıları okumaya en büyük basamaktan başlarız. Doğal sayıları yazıyla yazarken her kelime arasında boşluk bırakırız.

Örnek:

Bir yıl 365 gün 6 saattir. Bir yılın gün sayısını taban blokları ile modelleyelim.

365 Sayısının Modellenmesi
365’in Sayı Bloklarıyla Gösterimi

365 doğal sayısı 3 yüzlük, 6 onluk ve 5 birlikten oluşur. Bir yılın gün sayısını “üç yüz altmış beş” diye okuruz ve “365” şeklinde yazarız.

Üç Basamaklı Doğal Sayıların Basamak Değeri

Doğal sayıların içinde rakamların yazıldığı yerlere basamak adı verilir. Üç basamaklı doğal sayılar; birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağından oluşur. Basamak değeri, doğal sayıları oluşturan rakamların bulunduğu basamağa göre aldığı değerdir.

Örnek:

467 sayısının basamak değerlerini inceleyelim.

467 sayısının basamak değerleri
467 Sayısının Basamak Değeri Tablosu
  • 7 rakamı birler basamağında olduğu için basamak değeri 7‘dir.
  • 6 rakamı onlar basamağında olduğu için basamak değeri 60’tır.
  • 4 rakamı yüzler basamağında olduğu için basamak değeri 400’dür.

Not: Birler basamağında bulunan rakamların basamak değeri, sayının kendisidir.

Örnek:

757 doğal sayısını oluşturan rakamların basamak adlarını ve basamak değerlerini  belirleyelim.

757 Sayısının Basamak Değerleri
  • 7 rakamı birler basamağında olduğu için basamak değeri 7‘dir.
  • 5 rakamı onlar basamağında olduğu için basamak değeri 50’dir.
  • 7 rakamı yüzler basamağında olduğu için basamak değeri 700’dür.
Önceki Konu AnlatımıSonraki Konu Anlatımı
Nesneleri Tartma Ritmik Saymalar

Üç Basamaklı Doğal Sayılar Konusunu Pekiştirelim

3. Sınıf Üç Basamaklı Doğal Sayılar Kazanımları

M.3.1.1.1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Öncelikle modeller kullanılarak üç basamaklı sayılar kavratılır. M.3.1.1.3. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler.

3. Sınıf Üç Basamaklı Doğal Sayılar Etkinlikleri
3. Sınıf Üç Basamaklı Doğal Sayılar Posteri
Ayrıca 3. Sınıf Matematik Konu Anlatımları sayfasını da incelemenizi tavsiye ederiz.

Yorum yapın