2. Sınıf Sene Başı Deneme Sınavı

Bu sayfamızda MEB tarafından güncellenen müfredat kazanımlarına uygun 2022-2023 eğitim/öğretim yılı ilkokul 2. sınıf sene başı öğrencilerin seviyesini veya hazırbulunuşluğunu ölçmek için kullanabileceğiniz sene başı deneme sınavı sorularını bulabilir ve pdf olarak indirebilirsiniz.

2. sınıf sene başı deneme sınavı MEB tarafından yayınlanan 2. sınıf güncel müfredat kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

2. Sınıf Sene Başı Deneme Sınavı Soru Dağılımı:

  • Hayat Bilgisi: 10 soru
  • Türkçe: 15 soru
  • Matematik: 15 soru

2. Sınıf Sene Başı Seviye Tespit Sınavı

Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız

[accordions]
[accordion title=”2. Sınıf Sene Başı Deneme Cevap Anahtarı” load=”hide”]

2. sınıf sene başı deneme sınavları cevap anahtarı tablosu:

2. Sınıf Sene Başı Deneme Sınavı Hayat Bilgisi Cevapları

1-A2-B3-B4-C5-B
6-C7-B8-A9-C10-C

2. Sınıf Sene Başı Deneme Sınavı Türkçe Cevapları

1-B2-C3-C4-A5-B
6-C7-B8-A9-C10-C
11-C12-B13-B14-A15-A

2. Sınıf Sene Başı Deneme Sınavı Matematik Cevapları

1-A2-B3-C4-A5-C
6-C7-B8-A9-B10-A
11-C12-B13-B14-C15-C

[/accordion]
[accordion title=”2. Sınıf Sene Başı Deneme Sınavı Kazanımları” load=”hide”]

2. sınıf sene başı deneme sınavları kazanımları tablosu:

2. Sınıf Sene Başı Deneme Hayat Bilgisi Kazanımları

1.HB.1.3.4. Gün içerisinde öğünlere uygun ve dengeli beslenir.
2.HB.1.1.5. Sınıf içerisinde bulunan ders araç ve gereçleri ile şeref köşesini tanır.
3.HB.1.1.11. Sınıf içi kuralları belirleme sürecine katılır.
4.HB.1.2.7. İstek ve ihtiyaçları arasındaki farkı ayırt eder.
5.HB.1.3.3. Sağlığı için yararlı yiyecek ve içecekleri seçer.
6.HB.1.4.3. Okula geliş ve gidişlerinde trafik kurallarına uyar.
7.HB.1.5.6. Millî gün, bayram, tören ve kutlamalara katılmaya istekli olur.
8.HB.1.5.1. Yaşadığı yeri bilir.
9.HB.1.6.1. Yakın çevresinde bulunan hayvanları gözlemler.
10.HB.1.5.5. Atatürk’ün hayatını bilir.

2. Sınıf Sene Başı Deneme Türkçe Kazanımları

1.T.1.3.17. Metnin konusunu belirler.
2.T.1.3.3. Hece ve kelimeleri okur.
3.T.1.3.11. Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder.
4.T.1.3.3. Hece ve kelimeleri okur.
5.T.1.3.15. Metinle ilgili soruları cevaplar.
6.T.1.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
7.T.1.4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
8.T.1.4.8. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun şekilde kullanır.
9.T.1.3.2. Harfi tanır ve seslendirir.
10.T.1.3.3. Hece ve kelimeleri okur.
11.T.1.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
12.T.1.3.2. Harfi tanır ve seslendirir.
13.T.1.4.3. Hece ve kelimeler yazar.
14.T.1.4.8. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun şekilde kullanır.
15.T.1.4.8. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun şekilde kullanır.

2. Sınıf Sene Başı Deneme Matematik Kazanımları

1.M.1.1.4.1. Bütün ve yarımı uygun modeller ile gösterir, bütün ve yarım arasındaki ilişkiyi açıklar.
2.M.1.1.2.2. Toplamları 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla toplama işlemini yapar.
3.M.1.1.2.4. Toplamları 20’yi geçmeyen sayılarla yapılan toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.
4.M.1.2.1.2. Günlük hayatta kullanılan basit cisimleri, özelliklerine göre sınıflandırır ve geometrik şekillerle ilişkilendirir.
5.M.1.1.1.4. 20’ye kadar (20 dâhil) ikişer ileriye, birer ve ikişer geriye sayar.
6.M.1.1.3.4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.
7.M.1.1.1.3. 100’e kadar (100 dâhil) ileriye doğru birer, beşer ve onar ritmik sayar.
8.M.1.4.1.1. En çok iki veri grubuna sahip basit tabloları okur.
9.M.1.1.1.7. Miktarı 10 ile 20 (10 ve 20 dâhil) arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir, bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur.
10.M.1.3.3.1. Tam ve yarım saatleri okur.
11.M.1.1.3.2. 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.
12.M.1.1.2.6. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.
13.M.1.2.3.1. Nesnelerden, geometrik cisim ya da şekillerden oluşan bir örüntüdeki kuralı bulur ve örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek örüntüyü tamamlar.
14.M.1.3.2.1. Paralarımızı tanır.
15.M.1.2.1.1. Geometrik şekilleri köşe ve kenar sayılarına göre sınıflandırarak adlandırır.

[/accordion][/accordions]

Önceki Deneme SınavıSonraki Deneme Sınavı
2. Sınıf Ekim Ayı Deneme Sınavı
Ayrıca 2. Sınıf Deneme Sınavları sayfasını da incelemenizi tavsiye ederiz.