2. Sınıf Müzik Kazanımları

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan müfredat kapsamında ilkokul 2. sınıf Müzik dersi kazanımlarını bu sayfada bulabilir ve pdf olarak indirebilirsiniz.

2. sınıf Müzik dersi Dinleme-Söyleme, Müziksel Algı ve Bilgilenme, Müziksel Yaratıcılık ve Müzik Kültürü olmak üzere dört başlık 18 kazanımdan oluşmaktadır.

2. SINIF MÜZİK KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

Mü. 2.A. DİNLEME – SÖYLEME

Mü.2.A.1. Ses ve nefes çalışmaları yapar.
Ses çalışmaları re-la aralığında, atlamalı olmayan yanaşık seslerle olmalı ve nefes egzersizleri (kısa, uzun, kesik kesik vb. ) yaptırılmalıdır. Ses çalışmalarında örneğin uşşak makamından oluşturulan bir ezgi yapısı kullanılabilir.
Mü.2.A.2. Vücudunu ritim çalgısı gibi kullanır.
Öğrencilerin, çeşitli doğaçlama vücut hareketleri ile söylenen şarkılara eşlik etmeleri sağlanır.
Mü.2.A.3. Öğrendiği müzikleri birlikte seslendirir.
a) Birlikte şarkı söylerken dikkat edilecek kurallar, beyin fırtınası yaptırılarak belirlenir ve şarkı daha sonra belirlenen kurallara uygun olarak birlikte seslendirilir.
b) Öğrencilerin seslerini şarkı söylerken uygun ton ve gürlükte (bağırmadan) kullanmaları gerektiğine dikkat çekilir.
c) Öğrencilerin diğer arkadaşlarının seslerini de dinlemeleri gerektiğine dikkat çekilerek sınıfın uyum içinde olması sağlanmalıdır.
Mü.2.A.4. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzik etkinliklerine katılır.
a) Öğrencilerin belirli gün ve haftalarla ilgili müzik etkinliklerine katılmaları (söyleme, dinleme, izleme vb.) için gerekli yönlendirmeler yapılır. Öğrencilerin görevli veya izleyici olarak katıldıkları bu etkinlikler hakkında hissettikleri duygu ve düşüncelerini, arkadaşlarıyla paylaşmaları sağlanır. Öğrencilerin bu etkinlik dışında hangi etkinliklere katılmak istedikleri ve etkinlikler ile ilgili önerileri ifade etmesi sağlanır. Ayrıca öğrencilere farklı bir müzik etkinliği hazırlatılarak bu etkinliği sınıfta sergilemeleri istenir.
b) Öğrencilerin önemli gün ve haftalar dolayısıyla düzenlenecek Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılmaları için gerekli yönlendirmeler yapılır. Bu etkinliklerde öğrenciler, oluşturdukları özgün çalışmaları da sergileyebilirler.
Mü.2.A.5. İstiklâl Marşı’nı anlamına uygun söyler.
a) İstiklâl Marşı’nı anlamına uygun şekilde ve gelişimsel özellikleri göz önünde tutularak ses sınırları içinde söylemeleri sağlanır.
b) İstiklâl Marşı’mızın millî birlik ve beraberliğimizi güçlendirici yönü ve önemi vurgulanır. İstiklâl Marşı’mız, içerdiği anlamsal bütünlüğe dikkat çekilerek dinletilir.
c) Bayrak törenlerinde İstiklâl Marşı’mızın esas duruşta dinlenmesi gerektiği anlatılır.
ç) İstiklâl Marşı’mızın önemi vurgulanıp öğrencilere duygu ve düşünceleri sorularak konuyla ilgili sınıf içi paylaşım yaptırılır.
Mü.2.A.6. Millî, dinî ve manevi günler ile ilgili müzikler dinler.
Millî, dinî ve manevi günlerde bu kazanıma yer verilmelidir.
Mü.2.A.7. Müzik çalışmalarını sergiler.
Öğrencilerde öz güven gelişimini desteklemek amacıyla bireysel veya toplu olarak müzik çalışmalarını sergileyebilecekleri ortamlar oluşturulur.

Mü. 2.B. MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME

Mü.2.B.1. Doğada duyduğu sesleri, gürlük özelliklerine göre farklı ses kaynakları kullanarak canlandırır.
Bu kazanımda sesin gürlük özelliği (kuvvetli-hafif) üzerinde durulmalıdır.
Mü.2.B.2. Dağarcığındaki müzikleri anlamlarına uygun hız ve gürlükte söyler.
Müziklerde esere anlam katacak uygun hız ve gürlüğe dikkat edilmelidir.
Mü.2.B.3. Çevresinde kullanılan çalgıları tanır.
Öğrencilerin çevresindeki telli (saz/bağlama, ut, kanun, tanbur, cümbüş, keman vb.), üflemeli (kaval, zurna, ney, tulum vb.), vurmalı ezgili (santur, ksilofon, metalofon vb.), vurmalı ezgisiz (kudüm, def, davul, kaşık, zil, darbuka, kastanyet, bendir, marakas, arbena vb.) çalgılarla tanışmaları sağlanmalıdır. Öğrencilere, çevrelerinde kullanılan çalgıların neler olduğu ile bu çalgıları nerelerde ve ne zaman gördükleri sorulur. Sonra, bu çalgıların nasıl kullanıldığı üzerinde durulur.
Mü.2.B.4. Konuşmalarında uzun ve kısa heceleri ayırt eder.
Kelimeleri ritimlendirme üzerinde durulmalıdır. Doğrudan teorik bilgi aktarma şeklinde değil, sezişsel olarak verilmelidir.
Mü.2.B.5. Duyduğu ince ve kalın sesleri ayırt eder.
Ninni ezgilerindeki seslerin arasındaki incelik-kalınlık ilişkisi üzerinde durulmalıdır.

Mü. 2.C. MÜZİKSEL YARATICILIK

Mü.2.C.1. Dinlediği öyküdeki olayları farklı materyaller kullanarak canlandırır.
Öyküyü canlandırırken öğrencinin sesini ve farklı materyalleri kullanabilmesini sağlayan etkinliklere yer verilmelidir.
Mü.2.C.2. Oyun müziklerine, özgün hareketlerle eşlik eder.
Öğrencilerin, çeşitli doğaçlama vücut hareketleri ile oyun müziklerine eşlik etmeleri sağlanır.

Mü. 2.D. MÜZİK KÜLTÜRÜ

Mü.2.D.1. Ortama uygun müzik dinleme ve yapma davranışları sergiler.
Müzik dinlerken veya yaparken çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde davranmanın gereğini vurgulayan öyküler dramatize ettirilir. Öyküde vurgulanan olumsuzlukların neler olduğu, nedenleri ve bu durumda nasıl davranılması gerektiği sınıf içinde tartışma yaptırılarak belirlenir. Öyküler doğru davranış biçimleriyle yeniden kurgulanarak tekrar dramatize edilir. Evde, okulda, konser salonlarında ve açık havada sergilenmesi gereken davranış biçimi üzerinde durulur. Gereğinden yüksek olan sesin rahatsızlık verici özelliği vurgulanır.
Mü.2.D.2. Farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik beğeni ve kültürünü geliştirir.
Geleneksel müzik kültürümüzü yansıtan örneklere yer verilmelidir.
Mü.2.D.3. Okuldaki müzik etkinliklerine katılır.
Öğrencilerin okulda düzenlenen müzik etkinliklerine dinleyici veya görevli olarak katılmalarının önemi vurgulanır. Bu etkinliklerde öğrenciler, oluşturdukları özgün çalışmaları sergileyebilirler.
Mü.2.D.4. Çevresindeki müzik etkinliklerine katılır.
Öğrencilerin çevresinde düzenlenen müzik etkinliklerine dinleyici veya görevli olarak katılmalarının önemi vurgulanır.
Önceki Sınıf KazanımlarıSonraki Sınıf Kazanımları
1. Sınıf Müzik Kazanımları 3. Sınıf Müzik Kazanımları

Kaynak: http://mufredat.meb.gov.tr/

Yorum yapın