2. Sınıf Hece Bilgisi Konu Anlatımı

İlkokul 2. sınıf, Türkçe dersi hece bilgisi ve satır sonuna sığmayan kelimeler konu anlatımlarını bu sayfada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

HECE BİLGİSİ

BU KONUDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?
→ Hece
→ Hecelerin özellikleri
→ Satır sonuna sığmayan kelimeler

Hecedir benim adım,
Bir çırpıda çıkar adım,
En uzun dört harfliyim,
En kısa bir harfliyim.

Hece nedir?

Ağzımızdan tek seferde çıkan ses ya da ses topluluğuna hece denir.

Hecelerin Özellikleri

1. Ünlü/sesli harflerin her biri bir hecedir.

ÖRNEK:

a – teşe – leki – peko – cakö – züru – çurum

2. Her hecede mutlaka ve yalnızca bir tane ünlü harf bulunur.

ÖRNEK:

1 Harfli Heceler2 Harfli Heceler3 Harfli Heceler4 Harfli Heceler
ıiztekkart
ööndikdert

3. Sessiz harfler tek başlarına hece oluşturamazlar.

ÖRNEK:
s hece değil
se hece

4. Bir kelimedeki hece sayısı, o kelimedeki ünlü sayısına eşittir. O yüzden hece sayısını bulmak için kelimelerdeki ünlü sayısını sayarız.

ÖRNEK:

KelimelerÜnlüleriHeceleriHece Sayısı
beşebeş1 hece
kayaa – aka – ya2 hece
şeftalie – a – işef – ta – li3 hece
televizyone – e – i – ote – le – viz – yon4 hece
karahindibaa – a – i – i – aka – ra – hin – di – ba5 hece

5. Birleşik kelimeler tek bir sözcük gibi okunarak hecelere ayrılır.

ÖRNEK:
hanımeli ha – nı – me – li
başöğretmen ba – şöğ – ret – men

Satır Sonuna Sığmayan Kelimeleri Ayırma

Satır sonuna sığmayan kelimeler kısa çizgi ile “-” ile hecelerine bölünür. Kelimenin devamı alt satıra yazılır.

tekerle-
me                 
teker-
leme                
te-
kerleme                

Satır sonuna sığmayan sözcükler bölünürken satır sonunda veya satır başında tek harf bırakılmaz.

Yanlış      Doğru      Yanlış      Doğru      
ü-
züm            

üzüm            
o-
tomobil          
oto-
mobil            

2. sınıf hece bilgisi konusunu pekiştirelim.

2. Sınıf Hece Bilgisi Etkinlikleri
Önceki Konu AnlatımıSonraki Konu Anlatımı
Harf Bilgisi Konu Anlatımı

Yorum yapın