2. Sınıf Hayat Bilgisi Kazanımları

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan güncel yeni müfredat kapsamında ilkokul 2. Sınıf Hayat Bilgisi dersi kazanımlarını bu sayfada bulabilir ve pdf olarak inceleyebilirsiniz.

2. sınıf Hayat Bilgisi müfredatı 6 ünite, 50 kazanım ve 144 ders saatinden oluşmaktadır.

2. SINIF HAYAT BİLGİSİ KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 2022-2023

3. Sınıf Hayat Bilgisi Kazanım ve Konuları
2. Sınıf Ünite Adları, Kazanım Sayıları, Ders Saatleri (Öngörülen Süre) ve Yüzdeleri

1. Ünite Okulumuzda Hayat Kazanımları

HB.2.1.1. Kendini farklı özellikleriyle tanıtır.
Fiziksel özellikleri, hoşlandıkları, yapabildikleri ve yapmak istedikleri üzerinde durulur.
HB.2.1.2. Bireysel farklılıklara saygı duyar.
HB.2.1.3. Ders araç ve gereçlerini günlük ders programına göre hazırlar.
Okul çantasının ders programına göre günlük olarak hazırlanması ve gereksiz ağırlaştırılmaması vurgulanır.
HB.2.1.4. Sınıfla ilgili konularda karar alma süreçlerine katılır.
Farklı görüş ve çözümler çerçevesinde sınıf içi etkinliklerin belirlenmesi, planlanması, sınıf kurallarının oluşturulması, pano hazırlama ve sınıfın süslenmesi gibi konular üzerinde durulur. Karar alma sürecinde uygun iletişim dili kullanılması gerektiği vurgulanır. Ayrıca kararların öğrencilerin de katılımıyla alınmasına özen gösterilir.
HB.2.1.5. Okulunun yakın çevresini tanıtır.
Okulun yeri ve konumunun; çevresindeki yapı, kurum, sokak, cadde vb. yerlere göre tanıtılması üzerinde durulur.
HB.2.1.6. Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir.
Elektrik, su, temizlik malzemeleri ile okula ait ders araç ve gereçlerinin kullanımında tasarrufa özen gösterilmesi gibi konular üzerinde durulur.
HB.2.1.7. Sınıfta ve okulda yapılan etkinliklerde grupla çalışma kurallarına uyar.
Grupla çalışmanın temel kuralları ve iş birliğinin gerekliliği vurgulanarak okul etkinliklerinde arkadaşlarıyla adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk ve yardımseverlik değerleri çerçevesinde konu ele alınır.
HB.2.1.8. Okulda iletişim kurarken kendini anlaşılır ve açık bir dille ifade eder.
İhtiyaçlarını, isteklerini, olaylar karşısındaki duygularını, düşüncelerini ve itirazlarını nezaket kuralları çerçevesinde empatik bir dille ifade etmenin gerekliliği vurgulanır.
HB.2.1.9. Okulda iletişim kurarken dinleme kurallarına uyar.
HB.2.1.10. Okulda arkadaşlarıyla oyun oynarken kurallara uyar.
Oyun oynarken arkadaşlarına karşı nezaket dili kullanma, iş birliği içinde olma, öfkesini kontrol etme, arkadaşlarına zarar vermeme, oyunu kazanma veya kaybetmenin doğal bir durum olması gibi konular üzerinde durulur.
HB.2.1.11. Okulda parasını ihtiyaçları doğrultusunda bilinçli bir şekilde harcar.
İstek ve ihtiyaç kavramlarından hareketle paranın tutumlu kullanımı üzerinde durulur.

2. Ünite Evimizde Hayat Kazanımları

HB.2.2.1. Yakın akrabalarını tanıtır.
Akraba kavramından hareketle konu açıklanır. Akrabalara (hala, teyze, dayı, amca, kuzen, enişte vb.) örnekler verilir. Hısım, kavram anlamına girilmeden örneklerle basitçe açıklanır. Boşanma, evden ayrılma ve ölüm gibi nedenlerle ebeveynlerin birbirinden ayrıldığı ailelerin çocuklarının bulunduğu sınıflarda kazanım işlenirken daha özenli davranılmalıdır.
HB.2.2.2. Akrabalık ilişkilerinin önemini kavrar.
Akrabaları bir arada tutan değerlerle (sevgi, saygı, bağlılık, şefkat, vefa vb.), iş birliği ve dayanışmanın akrabalık ilişkilerine katkıları üzerinde durulur.
HB.2.2.3. Yaşadığı evin adresini bilir.
Yaşadığı evin adresini, velisinin veya aile üyelerinden en az birinin telefon numarasını sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmesi üzerinde durulur.
HB.2.2.4. Evde, üzerine düşen görev ve sorumluluklarını fark eder.
Odasını, çalışma masasını, oyuncaklarını, giysilerini temiz ve düzenli tutmanın gerekliliği empatik bir dille açıklanır.
HB.2.2.5. Aile içi karar alma süreçlerine katılır.
HB.2.2.6. Evdeki kaynakları tasarruflu kullanmanın aile bütçesine katkılarını araştırır.
Konu işlenirken tablo okuma becerilerinin geliştirilmesi sağlanır.
HB.2.2.7. Yakın çevresindeki yardıma ihtiyaç duyan insanlara karşı duyarlı olur.
Aile bireylerine, akrabalara, komşulara, hasta, hamile, yaşlı ve özel gereksinimli kişilere yardımcı olma üzerinde durulur.
HB.2.2.8. Gün içerisinde planladığı işleri uygular.
Oyun oynama, ders çalışma, kitap okuma, dinlenme, uyuma, beslenme, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte nitelikli zaman geçirme ile kitle iletişim araçlarını kullanma gibi işlere ayrılan süre üzerinde durulur.
HB.2.2.9. İstek ve ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre listeler.

3. Ünite Sağlıklı Hayat Kazanımları

HB.2.3.1. Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder.
HB.2.3.2. Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar.
HB.2.3.3. Yemek yerken görgü kurallarına uyar.
Evde ve diğer sosyal ortamlarda (lokanta, pastane, yemekhane, misafirlik vb.) yemek yeme kuralları üzerinde durulur. İhtiyacı kadar yemek yeme ve ekmek israfını önleme konuları vurgulanır.
HB.2.3.4. Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar.
Kişisel temizlik ve çevre temizliği üzerinde durulur.
HB.2.3.5. Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır.
Hastane, aile sağlığı merkezi/sağlık ocağı, eczane gibi kurumlar ile doktorluk, hemşirelik, eczacılık ve diş hekimliği gibi meslekler üzerinde durulur.
HB.2.3.6. Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder.
HB.2.3.7. Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer.

4. Ünite Güvenli Hayat Kazanımları

HB.2.4.1. Ulaşım türlerini ve araçlarını sınıflandırır.
Kara yolu, hava yolu, demir yolu, deniz yolu gibi ulaşım yolları ile bu yollarda kullanılan taşıtlar üzerinde durulur.
HB.2.4.2. Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar.
Özel araçlar, toplu taşıma araçları ve okul servisi gibi araçlarla seyahat ederken güvenlik kurallarına uyma (emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanma, pencerelerden sarkmama, sürücüyü ve etrafını rahatsız etmeme, ayakta ve üzeri açık araçlarda yolculuk yapmama, araca binme ve araçtan inme kuralları vb.) üzerinde durulur.
HB.2.4.3. Trafikte yardıma ihtiyaç duyan bireylere yardımcı olur.
İhtiyaç duyduğunda nasıl ve kimlerden yardım isteyeceği ile ihtiyaç duyanlara yardım ederken nelere dikkat etmesi gerektiği üzerinde durulur.
HB.2.4.4. Acil durumlarda yardım alabileceği kurumları ve kişileri bilir.
Ailesi ve yakın çevresinin telefon numaralarını bilmenin önemi vurgulanır. Ayrıca gereksiz ihbarda bulunmanın sakıncaları vurgulanarak itfaiye 110, ambulans 112, polis imdat 155 ve jandarma 156, AFAD 122; Aile, Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Engelli Sosyal Destek Hattı Alo 183 kurum ve telefon numaraları ele alınır.
HB.2.4.5. Teknolojik araç ve gereçlerin güvenli bir şekilde kullanımı konusunda duyarlı olur.
Teknolojik ürünlerin güvenli bir şekilde kullanımı konusunda çevresindekileri gerekli durumlarda nezaket kuralları çerçevesinde uyarması üzerinde durulur.
HB.2.4.6. Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır.
Yakın çevresindeki oyun alanlarında bulunan oyun araçlarının güvenli kullanımının yanı sıra bisiklet, kaykay, paten, kızak vb. araçları kullanırken kask takma, uygun kıyafetler giyme ve hız yapmama gibi konular ele alınır. Ayrıca güvenli oyun alanı dışına kaçan oyun araçlarının peşinden koşulmaması gerektiği üzerinde durulur.

5. Ünite Ülkemizde Hayat Kazanımları

HB.2.5.1. Harita ve küre üzerinde ülkesini, başkentini ve yaşadığı yeri gösterir.
HB.2.5.2. Türk bayrağının ve İstiklâl Marşı’nın vatanı ve milleti için önemini fark eder.
Türk bayrağı ve İstiklâl Marşı’nın bağımsızlığı ve özgürlüğü temsil ettiği vurgulanır. Mehmet Âkif Ersoy’un İstiklâl Marşı’nı yazarken yaşadığı duygu durumu ve ülkenin içinde bulunduğu şartlar özetlenebilir.
HB.2.5.3. Atatürk’ün çocukluğunu araştırır.
Atatürk’ün başarılı bir öğrenci olması, ailesine değer vermesi ve çocukluk anıları üzerinde durulur.
HB.2.5.4. Millî gün ve bayramların önemini kavrar.
Millî gün ve bayramların millî birlik ve beraberliği sağlamadaki rolü vurgulanır.
HB.2.5.5. Dinî gün ve bayramların önemini kavrar.
Dinî gün ve bayramların paylaşma ve dayanışmaya etkisi ele alınır.
HB.2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel miras ögelerini araştırır.
Gelenek ve görenekler, yemek, giyim, kuşam, müzik ve yöresel oyunlar ile ilgili araştırma yapmaları sağlanır.
HB.2.5.7. Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki insanların yaşam şekillerine ve alışkanlıklarına saygı duyar.
Ülkelerinden zorunlu veya isteğe bağlı göç etmiş kişilerden hareketle konu açıklanır.
HB.2.5.8. Yakın çevresinde yapılan üretim faaliyetlerini gözlemler.
Sanayi, tarım ve hayvancılık gibi iş kollarından hareketle konu açıklanır.

6. Ünite Doğada Hayat Kazanımları

HB.2.6.1. Bitki ve hayvanların yaşaması için gerekli olan şartları karşılaştırır.
HB.2.6.2. Bitki yetiştirmenin ve hayvan beslemenin önemini fark eder.
İmkânlar dâhilinde öğrencilerin uygulamalı olarak bitki yetiştirmeleri, fidan dikmeleri ve hayvan beslemeleri sağlanır.
HB.2.6.3. Yakın çevresindeki doğal unsurların insan yaşamına etkisine örnekler verir.
Yakın çevresindeki doğal unsurların (iklim koşulları, yer şekilleri, toprağın verimliliği, su kaynakları vb.) insanlar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri ele alınır.
HB.2.6.4. Tüketilen maddelerin geri dönüşümüne katkıda bulunur.
Plastik, kâğıt, pil ve cam gibi maddelerin tekrar kullanılma alanları örneklenir. Bitkisel yağın uygun olmayan şekilde atılma/yok edilmesi durumları örneklenerek doğada ve gündelik hayatta oluşabilecek zararlara dikkat çekilir.
HB.2.6.5. Doğa olaylarını tanır.
Doğa olaylarından yağmur, dolu, kar, sis ve rüzgâr üzerinde durulur. Doğal olayların zarar verici olmaması için alınabilecek önlemler üzerinde durulur.
HB.2.6.6. Doğal afetlere örnekler verir.
Sel, heyelan, çığ, fırtına, hortum ve deprem gibi doğal afetler üzerinde durulur. Doğal afetler sırasında yardım eden Kızılay ve AFAD gibi kuruluşlar tanıtılır.
HB.2.6.7. Doğa olayları ve doğal afetlere karşı alınabilecek önlemleri açıklar.
Deprem öncesi, anında ve sonrasında nasıl davranılması gerektiği de açıklanır.
HB.2.6.8. Güneş’i gözlemleyerek yönleri gösterir.
Ana yönler üzerinde durulur.
HB.2.6.9. Dünya’nın şekli ve hareketlerinin insan yaşamına etkilerini araştırır.
Gün, ay, yıl ve mevsimlerin oluşum süreci basit bir şekilde ele alınır. Gün ve yılın oluşumu açıklanırken Dünya’nın kendi etrafında dönmesi (dönme) ve Güneş’in etrafında dolanması (dolanma) olgularından yararlanılır.

2. sınıf Hayat Bilgisi kazanımları MEB Talim Terbiye Kurulu tarafından yayınlanan İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programından alınarak hazırlanmıştır.

Önceki Sınıf KazanımlarıSonraki Sınıf Kazanımları
1. Sınıf Hayat Bilgisi Kazanımları 3. Sınıf Hayat Bilgisi Kazanımları

Ayrıca sitemizde bulunan 2. Sınıf Hayat Bilgisi sayfasını da incelemenizi tavsiye ederiz.

Yorum yapın