1. Sınıf Hece Bilgisi Konu Anlatımı

İlkokul 1. sınıf, Türkçe dersi hece bilgisi ve satır sonuna sığmayan kelimeler konu anlatımlarını bu sayfada bulabilir ve pdf olarak indirebilirsiniz.

BU KONUDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?
→ Hece
→ Ünlü harfler ve hece ilişkisi
→ Satır sonuna sığmayan kelimeler

HECE BİLGİSİ

Geçen dersimizde harf konusunu öğrenmiştik. Şimdi de hece konusunu inceleyelim.

Hece nedir?

Ağzımızdan tek seferde çıkan ses ya da ses topluluğuna hece denir.

Hecelerin Özellikleri

1. Ünlü/sesli harflerin her biri bir hecedir.

ÖRNEK:

a – rıe – riki – neko – rakÖ – merü – züm

2. Her hecede mutlaka ve yalnızca bir tane ünlü harf bulunur.

ÖRNEK:

el 1 hece ka – lem – lik 3 hece ma – te – ma tik 4 hece

3. Bir hecede en az bir, en fazla dört harf bulunur.

ÖRNEK:

1 Harfli Heceler2 Harfli Heceler3 Harfli Heceler4 Harfli Heceler
oattaşdört
ueldarsert

4. Sessiz harfler tek başlarına hece oluşturamazlar.

ÖRNEK:

f hece değil,

fe hece

5. Bir kelimedeki hece sayısı, o kelimedeki ünlü sayısına eşittir. O yüzden hece sayısını bulmak için kelimelerdeki ünlü sayısını sayarız.

ÖRNEK:

KelimelerÜnlüleriHeceleriHece Sayısı
kuşukuş1 hece
denize – ide – niz2 hece
papatyaa – a – apa – pat – ya3 hece
kaplumbağaa – u – a – akap – lum – ba – ğa4 hece
ayakkabılıka – a – a – ı – ıa – yak – ka – bı – lık5 hece

Satır Sonuna Sığmayan Kelimeleri Ayırma

Satır sonuna sığmayan kelimeler kısa çizgi ile “” ile hecelerine bölünür. Kelimenin devamı alt satıra yazılır.

bilgisa-
yar                 
bilgi-
sayar                
bil-
gisayar                

Satır sonuna sığmayan sözcükler bölünürken satır sonunda veya satır başında tek harf bırakılmaz.

Yanlış      Doğru      Yanlış      Doğru      
a-
raba            
ara-
ba            
a-
nahtar          
anah-
tar            

1. sınıf hece bilgisi konusunu pekiştirelim.

1. Sınıf Hece Bilgisi Etkinlikleri
Önceki Konu AnlatımıSonraki Konu Anlatımı
Harf Bilgisi Konu AnlatımıKelime Bilgisi Konu Anlatımı

Yorum yapın