1. Sınıf Görsel Sanatlar Kazanımları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan müfredat kapsamında ilkokul 1. sınıf Görsel Sanatlar dersi kazanımlarını bu sayfada bulabilirsiniz ve pdf olarak indirebilirsiniz.

1. sınıf Görsel Sanatlar dersi Görsel İletişim ve Biçimlendirme, Kültürel Miras ve Sanat Eleştirisi ve Estetik olmak üzere üç başlık 15 kazanımdan oluşmaktadır.

1. SINIF GÖRSEL SANATLAR KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

1.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme

G.1.1.1. Görsel sanat çalışmalarını oluştururken uygulama basamaklarını ifade eder.
Görsel sanat çalışması oluşturma süreci; araştırma, bilgiye ulaşma, gözlem, malzemenin belirlenmesi, tasarlama ve biçimlendirme basamaklarını içerir.
G.1.1.2. Görsel sanat çalışmalarında farklı materyal, malzeme, gereç ve teknikleri kullanır.
Uygulama yaptırılırken -öğrencinin bilgi düzeyi ve ekonomik imkânlar ölçüsünde- oyun hamuru, kil, kâğıt, boyar malzeme vb.nin yanı sıra dijital teknolojilerden (fotoğraf makinesi, tablet, akıllı tahta vb.) yararlanılması üzerinde de durulabilir.
G.1.1.3. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmasına yansıtır.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
G.1.1.4. Görsel sanat çalışmalarını temalardan, konulardan, fikirlerden, şiirlerden, hikâyelerden esinlenerek oluşturur.
G.1.1.5. İki boyutlu yüzey üzerinde biçimleri düzenler.
Geometrik (kare, daire, üçgen vb.) ve organik biçimler oluşturularak renkli fon kartonu üzerinde düzenlenmesi sağlanır.
G.1.1.6. Görsel sanat çalışmasında figür-mekân ilişkisini ifade eder.
Yakınlık, uzaklık, büyüklük ve küçüklük ilişkileri üzerinde durulur.
G.1.1.7. Görsel sanat çalışmasında büyüklük-küçüklük ilişkilerini kullanır.
Bir sanat eserindeki benzer veya farklı olan objeler arasındaki büyüklük-küçüklük ilişkisi açıklanarak uygulamalar yaptırılır.
G.1.1.8. Çevresindeki objeleri ve figürleri gözlemleyerek çizimlerini yapar.
Sanatçıların çevrelerinde olup bitenleri çok daha dikkatli gözlemleyebilmeleri üzerinde durulur. Bunun aynı zamanda bir sorumluluk olduğu belirtilir ve duyarlılığı da beraberinde getiren bir davranış olduğu anlatılır.
G.1.1.9. Üç boyutlu çalışma oluşturur.
Bu çalışmalar oluşturulurken kesme, yapıştırma, elle şekillendirme gibi teknikler kullanılarak origami, kil ile şekillendirme vb. çalışmalar oluşturulabilir. Çalışma yardımlaşma ile gerçekleştirilebilir.
G.1.1.10. Görsel sanat çalışmasını oluştururken sanat elemanlarını kullanır.
Renk: Ana renk
Çizgi: Zikzak, nokta, dalgalı, spiral
Biçim/Şekil: Geometrik, organik

1.2. Kültürel Miras

G.1.2.1. Sanatın, kültürün bir parçası olduğunu fark eder.
Farklı sanat örneklerinden hareketle, sanatın bir milleti, toplumu veya medeniyeti oluşturan yerel ve evrensel değerler içeren kültür ürünleri olduğu üzerinde durulur.
G.1.2.2. Müze, sanat galerisi, sanatçı atölyesi, ören yeri vb. ile ilgili izlenimlerini söyler.
Gerçekleştirilecek müze, ören yeri, sanatçı atölyesi ziyareti veya müze, ören yeri ile ilgili video, film, belgesel, sanal tur izletimi sonrası veya müze, ören yeri, sanatçı atölyesi ile ilgili görseller gösterildikten sonra düşüncelerini söylemeleri istenir.

1.3. Sanat Eleştirisi ve Estetik

G.1.3.1. Yapay objelerle doğal objeleri ayırt eder.
Sanat eserleri de dâhil olmak üzere çevresindeki yapay ve doğal somut nesneleri tanımaları sağlanır. Nesneler incelendikten sonra, bu nesneler üzerindeki renk, çizgi ve biçim/şekil gibi sanat elemanları gösterilir. Sonrasında kendilerinden bu tarz bir yaklaşımla en az beş nesne belirlemeleri ve hangi biçim, çizgi ve renklerden oluştuklarını söylemeleri istenebilir.
G.1.3.2. Sanat eserinin biçimsel özelliklerini söyler.
Sanat eseri öğrencinin yaş ve düzeyine göre seçilir; eser, renk, çizgi, biçim/şekil açısından incelenir.
G.1.3.3. Sanat eserleri arasındaki farklılıkları açıklar.
Heykel, resim, seramik, mimari yapı vb. sanat eseri örnekleri arasındaki farklılıklar üzerinde durulur.

Kaynak: http://mufredat.meb.gov.tr/

Yorum yapın