Söylenmesi Zor Tekerlemeler

TEKERLEMELER

Tekerlemeler, konuşma ve dilin anlam yapılarının, cümlelerin, dilin özelliklerini, sık sık yapılan tekrarlarla ezber alışkanlığını kazandırarak çocuğun psikomotor becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur.

Ekteki dosyamızda çeşitli kaynaklardan derlenmiş otuz beş adet tekerlememiz mevcuttur. Bu tekerlemeleri öğrencilerimize ezberletebiliriz. Tekerlemelerin bir diğer uygulama yöntemi de doğru okuma oyunudur. Bu oyunda öğrencilere belli tekerlemeler sıra ile okutulur. Yanlış okuyan öğrenciler elenir. En son öğrenci(ler) kalana kadar yarışmaya devam edilir. En son kalan öğrenci(ler) ödüllendirilir. Oyun başka tekerlemelerle başka zamanlarda oynatılabilir…

Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız

1. Hafta
O pikap bu pikap şu pikap

2. Hafta
Serçe ile söyleşenin sesi semadan gelir.

3. Hafta
Paşa tası ile beş has tas kayısı hoşafı

4. Hafta
Gül dibi bülbül dili gibi, bülbül dili gül dibi gibi

5. Hafta
Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşesiceler

6. Hafta
Keşkekçinin keşkekleşmemiş keşkek kepçesi

7. Hafta
Dal sarkar kartal kalkar; kartal kalkar dal sarkar.

8. Hafta
Şu duvarı badanalamalı mı? Badanalamamalı mı?

9. Hafta
Şiş şişeyi şişlemiş, şişe de keşişe kış demiş.

10. Hafta
Bu mum umumumuzun mumu.

11. Hafta
Kırk kırık küp. Kırkının da kulpu kırık kara kırık küp.

12. Hafta
Nankör nalbant nalları nallamalı mı, nallamamalı mı?

13. Hafta
Kırk kartal, kırk kanadı kırık kartal. Kırkı kalkar, kırkı konar.

14. Hafta
Kapı gıcırdatanlardan mısınız? Kıvılcım sıçratıcılardan mısınız?

15. Hafta
Şu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi, ortada su şişesi.

16. Hafta
Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?

17. Hafta
İbiş’ le Memiş mahkemeye gitmiş, mahkemeleşmiş mi, mahkemeleşememiş mi?

18. Hafta
Bu çocuğu gıdıklasak da güldürsek mi? Yoksa gıdıklamasak da güldürmesek mi?

19. Hafta
El alem ala dana aldı ala danalandı da biz bir ala dana alıp da ala danalanamadık.

20. Hafta
Herkes bazlama yapıp bazlamalandı da biz bir bazlama yapıp bazlamalanamadık.

21. Hafta
Delmişler, takmışlar. Bunu böyle yapmışlar. Delmiyelerdi, takmıyalardı. Bunu böyle yapmıyalardı.

22. Hafta
Siz bizim Çekoslavakyalılaştırdıklarımızdan mısınız? Yoksa Çekoslavakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız?

23. Hafta
Üçüncü üçkâğıtçı, üçetek üçleşerek üçteker arabayla süzüm süzüm süzülen süzgeçleri süzdü.

24. Hafta
Al şu takatukaları, takatukacıya götür. Takatukacı takatukaları takatukalamazsa, takatukaları takatukalatmadan geri getir.

25. Hafta
Bir berber bir berbere, bre berber, gel beraber berberistanda bir berber dükkânı açalım diye bar bar bağırmış.

26. Hafta
Pireli peyniri perhizli pireler tepelerse pireli peynirler de pır pır pervaz ederler.

27. Hafta
Sizin bacaya konmuş allı ballı kabaklı baykuşa, bizim bacaya konmuş allı ballı kabaklı baykuş demiş ki; Nasılsın allı ballı kabaklı baykuş..?

28. Hafta
Hakkı haklının hakkını yemiş. Haklı Hakkı’ dan hakkını istemiş. Hakkı haklıya hakkını vermeyince haklı da Hakkı’ nın hakkından gelmiş.

29. Hafta
Dört deryanın deresini dört dergâhın derbendine devrederlerse, dört deryadan dört dert, dört dergâhtan dört dev çıkar.

30. Hafta
Ocak kıvılcımlandırıcılardan mısınız, kapı gıcırdatıcılardan mısınız? Ne ocak kıvılcımlandırıcılardanız, ne kapı gıcırdatıcılardanız.

31. Hafta
Ballandıran dalları ballandırmalı mı? Yoksa ballandırmamalı mı? Yoksa o bala daldırılan baldıran dalları dallandırmalı mı, ballı dalla dallandırılmamalı mı?

32. Hafta
Kelkit’ te keklikler Kesmik’ e dadanmışlar. Kelkitliler de Kesmik’ teki kekliklerin etine dadanmışlar. Kelkit’ teki keklikler Kesmik’ e dadanmayaydılar, Kelkitliler de Kesmik’ teki kekliklerin etine dadanmazlardı.

33. Hafta
Sizin damda var, beş boz başlı beş boz ördek, bizim damda var beş boz başlı beş boz ördek, sizin damdaki beş boz başlı beş boz ördek, bizim damdaki beş boz başlı beş boz ördeğe, siz de bizcileyin beş boz başlı beş boz ördek misiniz? demiş.

34. Hafta
Çatalca’ da topal çoban çatal yapıp çatal satar, nesi için Çatalca’ da topal çoban çatal yapıp çatal satar? Kâri için Çatalca’ da topal çoban çatal yapıp çatal satar.

35. Hafta
Bir tarlaya kemeken ekmişler. Bu tarlaya iki kürkü yırtık kel kör kirpi dadanmış. Biri kürkü yırtık erkek kel kör kirpi, öteki kürkü yırtık dişi kel kör kirpi. Kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürkünü, kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürküne; kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürkünü, kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürküne eklemişler.

Bunları da beğenebilirsin