3. Sınıf Matematik Üç Basamaklı Doğal Sayılar Konu Anlatımı

Bu sayfamızda ilkokul 3. sınıf matematik dersi üç basamaklı doğal sayıları okuma, yazma ve üç basamaklı doğal sayıların basamak değerleri konu anlatımlarını bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

Ayrıca sitemizde bulunan 3. Sınıf Matematik Konu Anlatımları sayfasını da incelemenizi tavsiye ederiz.

Üç Basamaklı Doğal Sayıları Okuyalım Yazalım

Rakamlar:

Sayıları yazmak için kullandığımız sembollere rakam denir. Rakamlar 10 tanedir. Bunlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9’dur. Rakamların bir araya gelmesiyle sayılar oluşur.

Geçen sene iki basamaklı doğal sayıları öğrenmiştik. En büyük iki basamaklı doğal sayının 99 olduğunu biliyoruz.

99 + 1 = 100

99+1=100
99 + 1 = 100

100 sayısı üç basamaklı bir sayıdır.


Tabloda 0 (sıfır) birlik, 0 (sıfır) onluk ve 1 yüzlük vardır. Bu sayının okunuşu “yüz”, yazılışı ise “100” şeklindedir. 100 en küçük üç basamaklı sayıdır. 999 sayısı da üç basamaklı en büyük doğal sayıdır.

Üç Basamaklı Doğal Sayılar:

Başında sıfır olmayan, üç rakamdan oluşan doğal sayılara üç basamaklı doğal sayılar denir. Üç basamaklı doğal sayılar yüzlük, onluk ve birlikten oluşur.

100 tane birlikten 10 tane onluk, 10 tane onluktan ise 1 tane “yüzlük” elde edilir.

Doğal sayıları okumaya en büyük basamaktan başlarız. Doğal sayıları yazıyla yazarken her kelime arasında boşluk bırakırız.

Örnek:

Bir yıl 365 gün 6 saattir. Bir yılın gün sayısını taban blokları ile modelleyelim.

365 Sayısının Modellenmesi

365 doğal sayısı 3 yüzlük, 6 onluk ve 5 birlikten oluşur. Bir yılın gün sayısını “üç yüz altmış beş” diye okuruz ve “365” şeklinde yazarız.

Basamak Değeri

Doğal sayıların içinde rakamların yazıldığı yerlere basamak adı verilir. Üç basamaklı doğal sayılar; birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağından oluşur. Basamak değeri, doğal sayıları oluşturan rakamların bulunduğu basamağa göre aldığı değerdir.

467 sayısının basamak değerlerini inceleyelim.

467 sayısının basamak değerleri

  • 7 rakamı birler basamağında olduğu için basamak değeri 7‘dir.
  • 6 rakamı onlar basamağında olduğu için basamak değeri 60’tır.
  • 4 rakamı yüzler basamağında olduğu için basamak değeri 400’dür.

Not: Birler basamağında bulunan rakamların basamak değeri, sayının kendisidir.

Örnek:

757 doğal sayısını oluşturan rakamların basamak adlarını ve basamak değerlerini  belirleyelim.

757 Sayısının Basamak Değerleri

 

  • 7 rakamı birler basamağında olduğu için basamak değeri 7‘dir.
  • 5 rakamı onlar basamağında olduğu için basamak değeri 50’dir.
  • 7 rakamı yüzler basamağında olduğu için basamak değeri 700’dür.

Konuyu Pekiştirmek İçin

M.3.1.1.1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
Öncelikle modeller kullanılarak üç basamaklı sayılar kavratılır.
M.3.1.1.3. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler.

Bunları da beğenebilirsin