4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanımları

Bu sayfamızda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan yeni güncel müfredat kapsamında ilkokul 4. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kazanımlarını bulabilirsiniz.

4. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 5 ünite, 19 kazanım ve 72 ders saatinden oluşmaktadır.

4. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

4.1. GÜNLÜK HAYATTAKİ DİNÎ İFADELER

4.1.1. Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır.
“Allah (c.c.), peygamber, Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm, besmele, selam, hamt ve şükür, tekbir ve salâvat, estağfirullah, sübhanallah” ifadelerine anlamlarıyla birlikte yer verilir. “Allah” konusu anlatılırken zâtî ve subûtî sıfatlara girilmez.
Selam konusunda; esselamü aleyküm/selamün aleyküm ifadeleri ile dilimizde yaygın olarak kullanılan diğer selamlama cümlelerine yer verilir.
Sevap, günah, helal, haram ifadeleri günlük dildeki kullanım örnekleriyle verilir.
4.1.2. Tekbir ve salavatı söyler.
Bayram tekbirleri ve salât-ü selama da anlamlarıyla birlikte yer verilir.
4.1.3. Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir.
“Allah razı olsun, Allah’a emanet ol, Allah şifa versin, inşallah, maşallah” gibi günlük hayatta kullandığımız dilek ve dualara yer verilir.
4.1.4. Sübhaneke duasını okur, anlamını söyler.
Sübhaneke duası ile ilgili kısa açıklamalar ile duanın nerelerde okunduğuna ilişkin bilgilere öğrenci seviyesine göre yer verilir.

4.2. İSLAM’I TANIYALIM

4.2.1. İslam’ın inanç esaslarını sıralar.
İslam’ın altı inanç esası, öğrenci seviyesi dikkate alınarak ayrıntıya girilmeden açıklanır.
4.2.2. İslam’ın şartlarını söyler.
İslam’ın beş şartı, öğrenci seviyesi dikkate alınarak ayrıntıya girilmeden açıklanır.
4.2.3. Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar.
Kazanım; “Kur’an-ı Kerim, ayet, sure, cüz” kavramları ile sınırlandırılır.
4.2.4. Âmentü duasını okur, anlamını söyler.
Âmentü duası ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir.

4.3. GÜZEL AHLAK

4.3.1. Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder.
4.3.2. İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur.
Anne baba, kardeşler, akraba, komşu, arkadaş ve öğretmenlerle ilişkiler ayet ve hadislerle açıklanır.
Güzel ahlaklı olmanın birey ve toplum hayatındaki önemine vurgu yapılır.
4.3.3. Fâtiha suresini okur, anlamını söyler.
Fâtiha suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede tavsiye edilen davranışlar belirlenir ve surenin nerelerde okunduğuna değinilir.

4.4. HZ. MUHAMMED’İ TANIYALIM

4.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu çevrenin genel özelliklerini açıklar.
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu çevrenin sosyal ve dinî özelliklerine yer verilir.
4.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile büyüklerini tanır.
4.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler.
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberlik öncesi hayatında; sütanneye verilmesi, seyahatleri, hilfü’l-fudûla katılması, Kâbe hakemliği, ticari hayatı ve evliliği konularına kısaca yer verilir.
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocukluk ve gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarına örnekler verilir.
4.4.4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocukluk ve gençlik yıllarındaki davranışlarını kendi hayatı ile ilişkilendirir.
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cahiliye âdetlerinden uzak durması vurgulanır.
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) amcası, dedesi ve diğer aile büyükleriyle olan ilişkileri ve amcasının evinde gördüğü yakın ilgiyle ilgili somut örnekler verilir.
4.4.5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine yıllarını özetler.
Mekke yıllarında; ilk vahyin gelmesi, davet süreci, Habeşistan hicretleri, İsra Miraç olayı, Taif yolculuğu ve Medine’ye hicret konuları kısaca verilir.
Medine yıllarında; Medine’de İslam toplumunun oluşması için yaptığı çalışmalara, Hudeybiye, Mekke’nin fethi, Veda Haccı ve Hutbesi, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatı konuları kısaca ele alınır.
4.4.6. Salli ve Barik dualarını okur, anlamını söyler.
Salli ve Barik duaları ile ilgili kısa açıklamalara ve duanın nerelerde okunduğuna ilişkin bilgilere öğrenci seviyesine göre yer verilir.
Hz. Peygamber’in ailesine “Ehl-i Beyt” denildiğine de değinilir.

4.5. DİN VE TEMİZLİK

4.5.1. İslam dininin temizliğe verdiği öneme örnekler verir.
İbadet temizlik ilişkisine ve abdestin alınışına değinilir.
Ahlaki güzellik ile manevi temizlik arasında ilişki kurulur.
4.5.2. Temiz ve düzenli olmaya özen gösterir.
Ev, okul ve çevre temizliğinin yanı sıra öğrencilerin öz bakım becerilerini geliştirecek; yemek öncesi ve sonrası el ve ağız temizliği, beden, giysi temizliği gibi konular üzerinde durulur.

Kaynak: http://mufredat.meb.gov.tr/

Yorum yapın