Yüksek Lisans Yapmak İçin Ne Yapmalıyım?

Yüksek lisans ve doktora yapmak ve/veya üniversite kadrolarına geçiş yapmak pek çok öğretmen arkadaşımızın aklının bir köşesinde her zaman yer tutmuştur. Kimi öğretmenler öğretmenliğe devam etmenin yanında yüksek lisans ve doktoraya ilgi duymaktadır. Kimi öğretmenler ise bunun da ötesinde akademisyenliğe yani üniversite kadrolarına geçmeyi düşünmektedir. Bu yazımızda, her iki gruptaki arkadaşlarımızın da aklında yer alan başlıca soruları cevaplamak istiyoruz.

1- Yüksek lisans ve doktora yapmak istiyorum. Bunun için ne gerekiyor? Kısaca anlatır mısınız?

Kısaca şöyle anlatalım. Yüksek lisans (tezli) başvurularında YÖK’ün ilgili yönetmeliğine göre istenen tek şart ALES’ten en az 55 puana sahip olmaktır. Bunun yanında değerlendirmeye alınabilecek diğer kriterler üniversitelere bırakılmıştır. Ancak, üniversiteler genel olarak

 • lisans not ortalaması (transkript notu),
 • yazılı değerlendirme ve
 • mülakatı da

değerlendirmeye alırlar. Ayrıca, minimum ALES notunu yükseltir (örneğin 60 yapabilirler) ve dil puanı şartı (örneğin 60 YDS puanı) getirebilirler.

Başvurular arasından değerlendirme yaparken de genel olarak;

 • ALES’in %50’sini,
 • transkript notunuzun %20’sini,
 • yazılı sınavın %15’ini ve
 • mülakatın %15’ini

alarak bir sıralama yaparlar. Ancak, bunlar başvuru yapılacak üniversitenin Enstitü web sayfasından öğrenilmelidir. Çünkü üniversiteye göre farklılık gösterirler.

Ayrıca, başvurular genel olarak haziran ayı içerisinde yapılır ve en geç temmuz başında sonuçlar ilan edilir. Dolayısıyla, başvuru takvimleri dikkatle takip edilmelidir.

Doktora başvurularında da yüksek lisansa benzer bir başvuru süreci ve değerlendirme mevcuttur. Öncelikle en az 55 ALES puanı şartı vardır. Yalnız, bu defa ALES’in yanında yabancı dil zorunluluğu üniversitelere bırakılmamıştır. En az 55 YDS veya muadili yabancı dil puanı zorunludur. Tabi yine başvuru için gerekli olan ALES ve YDS puanlarını arttırmak üniversitelere bırakılmıştır. Bu nedenle, bunlar başvuru yapılacak üniversitenin Enstitü web sayfasından öğrenilmelidir.

Ayrıca, değerlendirmede yüksek lisansa tamamen benzer bir uygulama söz konusudur. Yalnız bu defa lisans not ortalaması değil yüksek lisans not ortalaması dikkate alınır.

Sonuç olarak, eğer yüksek lisans ve doktora yapmak istiyorsanız ALES’ten ve YDS vb. bir yabancı dil sınavından en az 55 puan almalı ve başvuruları takip etmelisiniz.

Peki yüksek lisans veya doktora yapmak öğretmen olarak bana maddi getiri sağlar mı?

Çok büyük bir getirisi olmaz ancak (Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesine göre);

 • Yüksek lisans bitiren bir öğretmen 1 kademe alır. Dolayısıyla bunun çok küçük de olsa maaşa bir etkisi olur.
 • Doktora yapan bir öğretmen ise 1 derece alır.
 • Ayrıca, yüksek lisans bitiren bir öğretmen ek ders ücretini %5 fazla alır. Örneğin 1.000 TL yerine 1.050 TL alır.
 • Doktora bitiren öğretmende ise bu oran %15’tir. Bu defa 1.000 TL yerine 1.150 TL alır.

2- Üniversite kadrolarına yani akademisyenliğe geçiş yapmak istiyorum. Bunu nasıl bir yol izleyerek yapabilirim?

Bunun üç temel yolu var:

BİRİNCİ YOL:

Üniversitelerin öğretim görevlisi (Öğr. Gör.) veya uzman kadrolarına başvuru yapabilirsiniz. Daha çok meslek yüksek okullarında açılan bu kadrolarda çalışmak için yüksek lisans (YL) veya doktora (DR) yapma zorunluluğu bulunmuyor. Ancak genellikle belli bir yıl (4-5 yıl gibi) deneyimli olmak ve en az 70 ALES puanı isteniyor. İlanları https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/ sayfasından takip edebilirsiniz.

İKİNCİ YOL:

Üniversitelerin araştırma görevlisi (Arş. Gör.) kadrolarına başvuru yapabilirsiniz. Bu durumda sizden YL veya DR eğitiminiz yanında hocalara (Yrd. Doç. ve üstü unvana sahip olanlara) yardımcı olma, sınavlarda gözetmenlik yapma gibi görevleri yerine getirmeniz beklenir. Ayrıca, artık DR’ye devam etmeli ve akademik kariyerinizi sürdürmelisiniz. Arş. Gör. kadrolarına atanmak için genel olarak en az 70 ALES puanı ve 60 YDS veya muadili yabancı dil puanı istenir. Bunun yanında belli bir alanda veya konuda YL veya DR yapıyor olmanız şart olarak sunulabilir. İlanları https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/ sayfasından takip edebilirsiniz.

ÜÇÜNCÜ YOL:

Doktora eğitiminizin sonuna kadar öğretmenliğe devam ederek üniversiteye geçişi doktora bitiminde yapabilirsiniz. Bu durumda doğrudan yardımcı doçent (Yrd. Doç.) kadrolarına başvuru yaparak hoca (öğretim üyesi) olarak başlamış olursunuz. Yrd. Doç kadrolarına başvurabilmek için ALES şartı aranmaz ancak üniversitede dil sınavı yapılır. Ayrıca, üniversitelerin web sayfalarında ilan edilen Yrd. Doç. ilanlarında genellikle belli bir alanda veya konuda doktora yapmış olmak veya uzman olmak gibi şartlar aranır.

Sonuç olarak, yukarıdaki üç yoldan birini izleyebilirsiniz. Yalnız mutlaka ALES’e girerek en az 70 puan almalısınız. Bunun yanında öğretim görevlisi kadroları dışında dil öğrenmeniz ve bunu belgelendirmeniz şarttır.

Detaylı bilgi almak için www.tezyardimplatformu.com

Bunları da beğenebilirsin