3. Sınıf Resimli Sözlük Sınavları

İnsanoğlu kelimelerle düşünür, kelimelerle hayal kurar ve kelimelerle kendini ifade eder. Ömrünce bal tatmamış ve “bal” kelimesini öğrenememiş bir insan “bal” mefhumu ile ilgili hiçbir zihinsel faaliyette bulunamaz. Onun için bir insan ne kadar geniş bir kelime hazinesine sahipse o oranda geniş hayaller kurar, derin düşünceler geliştirir ve meramını o oranda rahatlıkla ifade eder.

İlkokul Türkçe öğretiminin en önemli alt basamaklarından biri olan kelime öğretimi titizlikle üzerinde durulması gereken bir konudur.

“Resimli Sözlük Sınavı” bu düşüncelerle hazırlanmış interaktif bir sözlük çalışmasıdır. Çalışma her haftanın başı uygulanabilir. Her bir slayt içerisinde on kelime bulunmaktadır.

Tavsiye Edilen Uygulama Şekli

  • Kelimeler bir hafta önceden öğrencilere dağıtılır. Öğrenciler evde bir hafta boyunca otuz kelimenin anlamına sözlükten çalışır.
  • Sınav yapılacağı sırada her öğrenciye bir cevap kağıdı(Ekteki dosyada cevap kağıdı bulunmaktadır.) verilir.
  • Slayt açılır ve ilk önce kelimenin anlamı ortaya çıkar. Ardından kelinin görselleri gösterilir. Son olarak slaytta dört kelime açılır. Öğrenciler ellerindeki cevap kağıdının ilgili bölümüne dört kelimeden birini seçerek yazarlar.
  • Bu şekilde on slayt açılır. En sonunda cevap anahtarları toplanır ve cevaplar açıklanır. Cevap anahtarları değerlendirilir. Yeni haftanın kelimeleri ile birlikte öğrenciye verilir.

1 Resimli Sözlük Sınavı 1-2-3-4-5

Resimli Sözlük Sınavı 1-2-3-4-5

2 Resimli Sözlük Sınavı 6-7-8-9-10

Resimli Sözlük Sınavı 6-7-8-9-10

3 Resimli Sözlük Sınavı 11-12-13-14-15

Resimli Sözlük Sınavı 11-12-13-14-15

4 Resimli Sözlük Sınavı 16-17-18-19-20

Resimli Sözlük Sınavı 16-17-18-19-20

5 Resimli Sözlük Sınavı 21-22-23-24-25

Resimli Sözlük Sınavı 21-22-23-24-25

6 Resimli Sözlük Sınavı 26-27-28-29-30

Resimli Sözlük Sınavı 26-27-28-29-30