1. Dönem Resimli Kelime Avı Etkinlikleri

İnsanoğlu kelimelerle düşünür, kelimelerle hayal kurar ve kelimelerle kendini ifade eder. Ömrünce bal tatmamış ve “bal” kelimesini öğrenememiş bir insan “bal” mefhumu ile ilgili hiçbir zihinsel faaliyette bulunamaz. Onun için bir insan ne kadar geniş bir kelime hazinesine sahipse o oranda geniş hayaller kurar, derin düşünceler geliştirir ve meramını ifade eder.

İlkokul Türkçe öğretiminin en önemli alt basamaklarından biri olan kelime öğretimi titizlikle üzerinde durulması gereken bir konudur.

İlkokul 1. sınıf, 2. sınıf 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerine bu düşüncelerle yönelik hazırlanmış “Resimli Kelime Avı” interaktif bir sözlük çalışmadır. Çalışma her haftanın başı uygulanabilir. Her bir slayt içerisinde on kelime bulunmaktadır. Kelimeler ders kitaplarından derlenmiştir.

Tavsiye Edilen Uygulama Şekli

  • Slayt açılır ve birinci kelimenin kaç harften oluştuğu gösterilir.
  • İkinci aşamada kelimenin anlamı ve cümle içerisinde kullanılmış hali gösterilir. Bu aşamada öğrencilere “Tahmini olan var mı?” diye sorulur. Yalnız her öğrencinin (her kelime için) bir söz hakkı olduğu, bunu dikkatli kullanması gerektiği hatırlatılır. Bu aşamada kelimeyi doğru tahmin eden olursa beş puan ile ödüllendirilir ve ikinci kelimeye geçilir. Doğru tahmin çıkmazsa kelimenin görsellerine geçilir. Bu aşamanın puanı üçtür.
  • Üçüncü aşama kelimenin harflerini de içeren bir grup harfin gösterilmesidir. Bu aşamanın puanı ikidir.
  • Son aşamada ise fazladan eklenmiş harfler ekrandan kaybolur ve doğru harfler yerini almaya başlar. Bu aşamanın sadece bir puanı bulunmaktadır.
Sitemizde yayınlanan dokümanların başka platformlarda paylaşılması ve ticari amaçla çoğaltılması yasaktır.
Bunları da beğenebilirsin