Düşünme Becerileri Akıl Oyunları

Düşünme Becerileri Akıl Oyunları

"

METAFORMS

Metaforms Nedir: Çocukların görsel algı, dikkat, mantık, hafıza, problem çözme gibi yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyen bir düşünme becerileri akıl oyunudur.

Metaforms Nasıl Oynanır: Verilen ipuçlarından yararlanarak dokuz geometrik şekli 3X3’lük oyun alanına doğru bir şekilde yerleştirilmesi şeklinde oynanır.

Tavsiye Edilen Yaş Düzeyi: Yedi yaş ve üzeri öğrencilere oynatılabilir.

"

MANGALA

Mangala Nedir: Mangala Orta Asya’dan günümüze kadar gelen Türk strateji ve zeka oyunudur.

Mangala Nasıl Oynanır: Mangala iki kişi ile oynanır. Kişilerin önünde 6 tane çukur vardır. Toplam 12 kuyu ve 48 taş vardır. Her oyuncunun bir hazine kuyusu vardır. Oyuncular 48 taşı 12 kuyuya dörder dörder dağıtır. Oyuncuların kendi önlerindeki kuyular kendi bölgeleridir. Hazine kuyusunda en çok taş biriken oyunu kazanır. Kazanan 1 kaybeden 0 puan alır. Oyun beş set halinde oynanır. 1. Kura sonucu belirlenen ilk oyuncu dört adet taşı alır, bir adet taşı taşları aldığı kuyuya bırakır ve sağa doğru taşları biber birer dağıtır. Elindeki son taş kendi hazine kuyusuna gelirse tekrar oynama hakkı kazanır. 2. Oyun sırasında rakibin hazine kuyusuna taş bırakılmaz. 3. Oyuncu taşları dağıtırken elinde kalan son taş kendi boş kuyusuna gelirse oyuncu hem kendi kuyusundaki taşı hem de kendi kuyusunun karşısındaki rakibin kuyusundaki taşları kendi hazine kuyusuna aktarır. Hamle sırası rakibine geçer. 4. Hamle sırası gelen oyuncu taşları kendi bölgesinde taşları dağıtmaya başlar. Kendi bölgesinde dağıtma bitince elinde taş kalırsa rakibinin bölgesine taşları dağıtmaya başlar. Elindeki taşların bittiği yerdeki rakibin kuyusundaki taşları çift yaparsa (2,4,6,8 ) o taşları kendi hazine kuyusuna aktarır. 5. Oyunculardan birinin bölgesindeki taşlar biterse oyun biter. Taşlarını ilk bitiren oyuncu rakibin kuyularındaki taşları da kendi hazinesine aktarır ve taşlar sayılır. Kimin hazine kuyusunda taş fazla ise oyunu o kazanmıştır.

Tavsiye Edilen Yaş Düzeyi: Sekiz yaş ve üzeri öğrencilere oynatılabilir.

"

ROADBLOCK / HIRSIZ POLİS

Roadblock Nedir: Çocukların görsel zeka, odaklanma, stratejik düşünme, problem çözme becerilerini geliştiren bir düşünme becerileri akıl oyunudur.

Roadblock Nasıl Oynanır: Öncelikle binaların olduğu parçalar ve hırsız arabası oyun kartındaki şekilde yerleştirilir. Daha sonra kalan parçaların yerleştirilmesine çalışılır. Amaç, üzerinde polis arabası olan tüm parçaları hırsızın kaçmasını engelleyecek şekilde oyun tahtasına yerleştirmektir.Tüm parçalar boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Her bir problem kartının tek bir çözümü vardır. Çözüme ulaşıldığında bir diğer seviye kartına geçilmelidir.

Tavsiye Edilen Yaş Düzeyi: Yedi yaş ve üzeri öğrencilere oynatılabilir.

"

QUORİDOR / KORİDOR

Quoridor Nedir: İki veya dört kişi ile oynanabilen bir kuramsal strateji ve taktik oyunudur.

Quoridor Nasıl Oynanır: Başladığı bölgenin karşısına ilk ulaşan oyuncu oyunu kazanır. Oyuncu kendi taşını ileri, geri, sağa veya sola hareket ettirebilir. Sırası gelen oyuncu ya hamle yapar ya da rakibine engel koyar. Oyuncular kullandıkları engel taşlarını bir daha kullanamazlar. Oyunda herhangi bir oyuncu kilitlenemez. Oyuncunun karşıya ulaşması için açık bir kapı bırakılmalıdır.

Tavsiye Edilen Yaş Düzeyi: Sekiz yaş ve üzeri öğrencilere oynatılabilir.

"

SİX / ALTI

Six Nedir: Çocukların görsel algı, stratejik düşünme, işbirlikçi öğrenme yeteneklerini geliştiren iki ya da dört kişiyle oynanabilen bir strateji akıl oyunudur.

Six Nasıl Oynanır: Oyunculardan birine kırmızı birine siyah olmak üzere 20 şer tane altıgen ahşap taş verilir. Ortaya da bir kırmızı bir siyah taş birleşik şekilde yerleştirilir. Oyuna ilk olarak siyah renkli oyuncu başlar. Başlangıçta kendi renk taşına değecek şekilde taş yerleştirmek yasaktır. Sadece kırmızı renk taşa değecek şekilde taşını yerleştirir. Bundan sonra bu kural geçerli değildir. Oyuncular taşlarını istediklere taşa değecek şekilde yerleştirebilirler. Oyunda her oyuncu kendi renkleriyle kitapçıkta gösterilen 3 şekilden birini yapmaya çalışır. Bu 3 şekilden birini ilk yapabilen oyuncu oyunu kazanır. Oyuncular taşların hepsini dizdiklerinde artık yerdeki taşların en dışta kalanlarından alıp başka bir yere aktararak oyunu sürdürürler.

Tavsiye Edilen Yaş Düzeyi: Yedi yaş ve üzeri öğrencilere oynatılabilir.

"

REVERSİ

Reversi Nedir: Altmış dört karelik bir alanda bir tarafı beyaz bir tarafı siyah pullarla iki kişinin karşılıklı oynadığı bir strateji oyunudur.

Reversi Nasıl Oynanır: Oyuna başlamadan evvel oyunun merkez karelerine beyaz siyah ve siyah beyaz olacak şekilde dört taş konur. Her oyuncu kendine bir renk seçer ve taşlarını koyarken kendi rengi üste gelecek şekilde koyar. İlk hamleyi yapacak oyuncu ve renk seçimi kura ile belirlenir. Oyunda amaç rakip taşlarını kendi rengine dönüştürmektir. Son konan taş ile aynı rengi taşıyan seride(dik, düz ve çapraz) arada kalan diğer renkteki taşlar son taşın rengini alacak şekilde çevrilir. Taşlar bitince en fazla taşa sahip olan oyunu kazanır.

Tavsiye Edilen Yaş Düzeyi: Yedi yaş ve üzeri öğrencilere oynatılabilir.

"

PENTAGO

Pentago Nedir: Çocukların strateji geliştirme, değişken durumlarda yeni planlar üretebilme becerilerini geliştiren iki kişi oynanan bir düşünme becerileri oyunudur.

Pentago Nasıl Oynanır: Oyun kutusu içerisinde 18 siyah, 18 beyaz oyun misketi ve 360 derece dönebilen dört bölmeli bir oyun tahtası bulunmaktadır. Renk seçimi ve başlama hamlesi kura ile belirlenir. Hamle yapan oyuncu dört bölmeden birini çevirmek zorundadır. Beş adet aynı renk misketle bir sıra(yatay, dikey veya çapraz) oluşturan oyuncu oyunu kazanmış olur.

Tavsiye Edilen Yaş Düzeyi: Sekiz yaş ve üzeri öğrencilere oynatılabilir.

"

ABALONE

Abalone Nedir: Altı köşeli ve 61 delikli bir zeminde, 14 beyaz 14 siyah taşla, sumo güreşi tarzında oynanan bir strateji ve zeka oyunudur.

Abalone Nasıl Oynanır: Sumo güreşi mantığıyla oynanan oyunda amaç rakibin taşlarını ittirerek dışarı atmaktır. Rakibinin altı tane taşını dışarı ittiren oyuncu oyunu kazanır. Oyuncular toplarını üçlü, ikili veya tekli olarak hareket ettirebilirler. Güçlü olan zayıf olanı ittirebilir. Üç top iki topu, iki top bir topu ittirebilir. Taşların iki tip hareketi vardır. En fazla üç taşın bir delik ileriye veya geriye hareketi veya yine en fazla üç taşın blok halinde sağa veya sola hareketi. Oyuna siyah taşlar başlar. Taşların dizilişi arkadan öne doğru 5-6-3 taş şeklindedir.

Tavsiye Edilen Yaş Düzeyi: Yedi yaş ve üzeri öğrencilere oynatılabilir.

"

SKİPPİTY

Skippity Nedir: Çocukların dikkat, bağlantısal düşünme, problem çözme, strateji geliştirme, görsel algı becerilerini geliştiren iki kişiden dört kişiye kadar oynanabilen bir düşünme becerileri oyunudur.

Skippity Nasıl Oynanır: Oyuna başlamadan önce taşlar zemine rastgele bir şekilde dizilir. Orta kısımdaki başlama karesi boş bırakılır. Taşlar herhangi bir oyuncuya ait değildir. Oyuncu dama oyununda olduğu gibi üzerinden zıpladığı taşı alır. Çapraz zıplama yapılamamaktadır. Fırsat olduğu müddetçe birden fazla zıplama yaparak birden fazla taş toplanabilmektedir. Zıplama sırasında yön değiştirme yapılabilmektedir. Oyuncu bütün renklerden oluşturduğu her seri için bir puan kazanır. Oyun sonunda en fazla puan alan oyunu kazanır. Beraberlik durumunda en fazla taşa sahip olan oyuncu oyunu kazanır.

Tavsiye Edilen Yaş Düzeyi: Altı yaş ve üzeri öğrencilere oynatılabilir.

"

SUDOKU

Sudoku Nedir: Her yaştan insanın temel mantıksal akıl yürütmelerle kolayca öğrenebileceği bir bulmaca oyunudur.

Sudoku Nasıl Oynanır: Oyunun üç temel kuralı vardır. 1. Her satırda tüm rakamlar bulunmalı ve bu rakamlar sadece birer defa yer almalıdır. 2. Her sütunda tüm rakamlar bulunmalı ve bu rakamlar sadece birer defa yer almalıdır. 3. Her bölgede tüm rakamlar bulunmalı ve bu rakamlar sadece birer defa yer almalıdır.

Tavsiye Edilen Yaş Düzeyi: Altı yaş ve üzeri öğrencilere oynatılabilir.

"

NOODLERS

Noodlers Nedir: Çocukların problem çözme, uzaysal ve mekansal algı yeteneğini geliştiren çubuklarla oynanan bir düşünme becerileri akıl oyunudur.

Noodlers Nasıl Oynanır: Kartlar üzerindeki şekillerin belirtilen sayı kadar çubuklarla birbirinden ayrılmasıyla oynanır.

Tavsiye Edilen Yaş Düzeyi: Yedi yaş ve üzeri öğrencilere oynatılabilir.

"

RUSH HOUR

Rush Hour Nedir: Çocukların problem çözme, plan yapma ve mantık yürütme becerilerini geliştiren bireysel oynanan düşünme becerileri akıl oyunudur.

Rush Hour Nasıl Oynanır: Oyunun amacı, kırmızı arabayı trafik sıkışıklığına kurtarmaktır. Önce bir görev kartı seçip araçları oyun kartındaki gibi alana yerleştirin. Araçları sağa, sola, aşağı, yukarı hareket ettirebilirsiniz, ancak en önemli şart diğer araçları yerinden kaldıramazsınız.

Tavsiye Edilen Yaş Düzeyi: Sekiz yaş ve üzeri öğrencilere oynatılabilir.

Devamı hazırlanıyor. Görüş ve önerileriniz için mail adresimiz admin@ilkokuldokumanlari.com

Bunları da beğenebilirsin