Üç Basamaklı Doğal Sayıları Karşılaştırma Konu Anlatımı

İlkokul 3. Sınıf Matematik Dersi Üç Basamaklı Doğal Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama Konu Anlatımı ve Testleri (Akıllı Tahta, Pdf, Jpg formatlarında)

Kazanımlar:

1. 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir.

2. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar.