3. Sınıf Matematik Sayıları Karşılaştırma Konu Anlatımı

Bu sayfamızda ilkokul 3. sınıf matematik dersi üç basamaklı doğal sayıları karşılaştırma ve sıralama konu anlatımını bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

Ayrıca sitemizde bulunan 3. Sınıf Matematik Konu Anlatımları sayfasını da incelemenizi tavsiye ederiz.

Sayıları Karşılaştırma

Geçen sene iki basamaklı doğal sayıları karşılaştırma ve sıralamayı öğrenmiştik. Erhan, aşağıda verilen iki basamaklı doğal sayıları büyükten küçüğe doğru sıralıyor.

Sayıları Sıralama

Karşılaştırma sembolleri

Birden fazla sayıyı karşılaştırırken sayılar arasındaki ilişkileri göstermek için aşağıdaki sembolleri kullanırız.

Sayıları Karşılaştırma Sembolleri

224 < 315 İki yüz yirmi dört, üç yüz on beşten küçüktür.

163 > 121 Yüz altmış üç, yüz yirmi birden büyüktür.

300 = 300 Üç yüz, üç yüze eşittir.

Kolay hatırlayabilmek için sembolleri “I<üçüktür ve I>üyüktür” şeklinde kodlayabiliriz.

Doğal sayıları karşılaştırırken ve sıralarken önce sayıların basamak sayılarına bakmalıyız. Basamak sayısı az olan sayı diğer sayılardan küçüktür.

Örnek:

140, 105, 60 ve 145 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayalım.

Sıralamayı sayıları, sayı doğrusuna yerleştirerek yapalım.

Sayıları Sıralayalım.

Sayı doğrusundaki her sayı solundaki sayılardan daha büyüktür.

60 < 105 < 140 < 145

Üç Basamaklı Sayıları Karşılaştıralım

Sayıları karşılaştırmaya en büyük basamaktan başlarız. Yüzler basamağında daha büyük rakam olan sayı diğerlerinden daha büyüktür.

Örnek:

228, 176 ve 480 sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayalım.

Karşılaştıracağımız doğal sayıların hepsi üç basamaklıdır. O hâlde bu sayıların yüzler basamağındaki rakamlarına bakalım.

Yüzler basamağında en büyük rakamı olan sayı 480’dir. O halde 480 sayısı en büyüktür. Yüzler basamağında en küçük rakamı olan sayı 176’dır. O halde 176 sayısı en küçüktür.

480 > 288 > 176 

Yüzler basamağı aynı olan üç basamaklı doğal sayıları karşılaştıralım.

Örnek:

126 ile 176 sayılarını karşılaştıralım.

Karşılaştıracağımız sayıların yüzler basamağı aynı olduğu için sayıların onlar basamağına bakarız. Onlar basamağında daha büyük rakam olan sayı daha büyüktür.

Sayıları Karşılaştıralım

126 < 176

Yüzler basamağı ve onlar basamağı aynı olan üç basamaklı doğal sayıları karşılaştıralım.

Örnek:

328 TL ile 323 TL‘yi karşılaştıralım.

Karşılaştıracağımız sayıların yüzler ve onlar basamağı aynı olduğu için sayıların birler basamağına bakarız. Birler basamağında daha büyük rakam olan sayı daha büyüktür.

Sayıları Karşılaştıralım

328 > 323

Örnek:

207, 198, 201, 214 ve 195 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayalım.

Sıralamayı sayıları, sayı doğrusuna yerleştirerek yapalım.

Sayıları Sıralayalım

195 < 198 < 201 < 207 < 214

Konuyu Pekiştirmek İçin

Bunları da beğenebilirsin