2. Sınıf Matematik Uzunlukları Ölçme Problemleri

İlkokul 2. Sınıf Matematik Dersi "Uzunlukları Ölçme" Konusu Dik Temel Abece Harfleriyle Kolaydan Zora Hazırlanmış Problemler

Kazanımlar:

1. Standart olmayan farklı uzunluk ölçü birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer ve standart olmayan birimin iki ve dörde bölünmüş parçalarıyla tekrarlı ölçümler yapar.

a. Kâğıttan bir şeritle yapılan ölçümün aynı şeridin yarısı ve dörtte biri ile tekrarlanması istenir.

b. Bir uzunluğun aynı birimin daha küçük parçalarıyla ifade edilebileceği fark ettirilir.

c. Birimler arasında kat ifadeleri kullanılarak karşılaştırma yapılmaz.

2. Standart uzunluk ölçü birimlerini tanır ve kullanım yerlerini açıklar.

a. Metre ve santimetreyle sınırlı kalınır.

b. Standart ölçme araçları kullandırılır.

3. Uzunlukları standart araçlar kullanarak metre veya santimetre cinsinden ölçer.

a. Ölçülen farklı uzunlukları karşılaştırma çalışmaları yapılır.

b. Metre ve santimetrenin kısaltmayla gösterimine değinilir.

4. Uzunlukları metre veya santimetre birimleri türünden tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırarak kontrol eder.

5. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçü birimleriyle, uzunluk modelleri oluşturur.

a. Örneğin renkli şeritler kullanarak birim tekrarının da görülebileceği modeller oluşturulur.

b. Sayı doğrusu temel özellikleriyle tanıtılarak etkinliklerde kullanılır ve cetvelle ilişkilendirilir.

6. Uzunluk ölçü birimi kullanılan problemleri çözer.

a. Tek uzunluk ölçü biriminin kullanılmasına dikkat edilir.

b. Çözümünde birimler arası dönüştürme yapılması gereken problemlere yer verilmez.

Bunlar da İlginizi Çekebilir