2. Sınıf Matematik Çarpma İşlemi Etkinlikleri

İlkokul 2. Sınıf Matematik Dersi Çarpma İşlemi Etkinlik(Alıştırma) Sayfaları

1 Çarpma İşlemi Etkinlikleri 1

Çarpma İşlemi Etkinlikleri 1

2 2 ve 5 ile Çarpma Etkinlikleri

2 ve 5 ile Çarpma Etkinlikleri

3 3 ve 4 ile Çarpma Etkinlikleri

3 ve 4 ile Çarpma Etkinlikleri

Konuyu Pekiştirmek İçin

M.2.1.4.1. Çarpma işleminin tekrarlı toplama anlamına geldiğini açıklar.
Gerçek nesnelerle yapılan çalışmalara yer verilir.
M.2.1.4.2. Doğal sayılarla çarpma işlemi yapar.
a) Çarpma işleminin sembolünün (x) anlamı üzerinde durulur.
b) 10’a kadar olan sayıları 1, 2, 3, 4 ve 5 ile çarpar.
c) Çarpma işleminde çarpanların yerinin değişmesinin çarpımı değiştirmeyeceği fark ettirilir.
ç) Yüzlük tablo ve işlem tabloları kullanılarak 5’e kadar (5 dâhil) çarpım tablosu oluşturulur.
d) Çarpma işleminde 1 ve 0’ın etkisi açıklanır.
M.2.1.4.3. Doğal sayılarla çarpma işlemi gerektiren problemler çözer.
Tek işlem gerektiren problemler üzerinde çalışılır.

Bunları da beğenebilirsin