A Sesi Hızlı Okuma Metni

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı İlkokul 1. Sınıf Okuma Yazma Öğretimi Dik Temel ve Bitişik Eğik Yazı İle Hazırlanmış Değişen Ses Gruplarına Uygun A Sesi Hızlı Okuma Metni

Kullanılan Sesler

1. Grup: e - l - a